7. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2004

Poučení z vyjednávání Švýcarska s Evropskou unií

Někde by se mohlo zdát, že oslavné řeči slyšitelné z Bruselu uprostřed jednoho z minulých týdnů by mohly být podstatou věci. Ne tak ve Švýcarsku. Druhá část bilaterálních dohod mezi Švýcarskem a EU, jak se nazývá další etapa tvrdých jednání mezi těmito politickými celky, je z několika důvodů poučná.

Zejména i pro lidi, kteří se domnívají, že jejich země a jejich možnosti jsou - a odjakživa byly - malé, že jsou v podstatě vydáni na pospas těm velkým. Že osud je tak nenejvýš potrefí, a svobodu vidí v tom, že se nanejvýš mohou k něčemu přidat, připojit, aniž by na to k čemu se připojují, na věc samu, měli nějaký vliv.

Namátkou vybírám několik poučení, a sice podle zájmu prostých občanů, politiků a tudíž i medií. Jako i zájmu mého, zájmu o spoluobčany mé první země. Samozřejmě jsou bilaterální dohody obsažnější, a v těch částech, kde se Švýcaři příliš dlouho spoléhali na ochranu uzavřených oblastí domácí ekonomiky byla jednání nejtvrdší. Tam ale, kde jsou Švýcaři odedávna "u toho", kde podmínky spoluvytvářejí, nebo je dokonce určují, nebylo třeba se příliš zdržovat.

Jaká jsou ta, možná, poučení?

Za prvé - stejně jako u první části bilaterálních dohod - že je možné zůstat mimo složitosti, nepřehlednost a těžkopádnost bruselského centralismu, a zároveň - i v politice - úzce spolupracovat se zeměmi, které se pod značkou EU sdružují. V ekonomice, ve vědě, ve výzkumu, v ochraně lidských práv, ve snažení o spravedlivější svět je integrace Švýcarska, jak především v Evropě tak i po celém světě, samozřejmostí od "nepaměti".

Za druhé, že je možné i s politickými celky spolupracovat za podmínek, které odpovídají potřebám země se sedmi a půl milony obyvateli. Za podmínek, které tato země určuje a spoluurčuje, často ve svůj prospěch.

Například? V politických podmínkách pro finanční ekonomiku je to dohoda o zachování bankovního tajemství. Ta byla možná po přijetí švýcarského návrhu, zpočátku Bruselem odmítaném, o vybírání daňové zálohy na některých formách finančních produktů. Tím Brusel sice neztratil tvář, ale finanční průmysl má i nadále možnost nabízet občanům EU finanční produkty, které takové daňové záloze nepodléhají... Zajímavá je také (část) argumentace Švýcarů, že vysoké, nebo dokonce rostoucí, zatížení daněmi a odvody je především problémem těch kterých zemí, že ony samy si tím dusí ekonomiku, a problém úniku kapitálu před vysokým nebo rostoucím daňovým zatížením právě ony musí vyřešit a sice zlepšením prostředí pro podnikání a investice.

Další přiklad? Švýcarsko uznává své - morální - závazky a povinnosti vůči chudším zemím, včetně chudších zemí Evropy. Ale jen pasivně přispívat do kohezního fondu EU, dalšího z ne přiliš přehledných programů, kde není až tak jasné, jestli a kdy se peníze skutečně potřebným dostanou? Ne, pomáhat lze účiněji a jednodušeji. Švýcarsko zvýšilo finanční objem svého programu pomoci chudším zemím Evropy, a sice ne nutně jen členům EU, na miliardu švýcarských franků během příštích pěti let, ale správu těchto peněz a určování kam a na jaké projekty půjdou ponechává i nadále ve svých rukou.

Za třetí, že vrcholní představitelé EU naslouchají a - doufejme, že i - učí se tomu, že tyto smlouvy nemohou vstoupit v platnost, pokud by neodpovídaly zájmu občanů země se sedmi a půl miliony obyvatelů. Dohoda, jako i její všechny části, podléhají právu voličů je schválit (podrobnosti o těchto právech na spolkové úrovni, kam tyto dohody patří: www.admin.ch > English (nebo de, fr, it, ru) > Political rights). I toto vysvětlování potřebovalo hodně trpělivosti, jak vyprávěla Micheline Calmy-Rey, spolková ministryně zahraničí. Lehce pobaveně, o kurzu demokracie lehce nechápavým vrcholným představitelům EU v kostce uděleném.

Za čtvrté, že i členové EU z výsledků dosažených Švýcarskem profitují. Tak se Lucembursko ještě v době jednání přihlásilo, že chce mít ty samé podmínky, jaké Švýcarsko žádalo při zdanění - tedy, jak se nakonec ukázalo, vyhnutí se mu - peněz občany EU v jeho institucích uložených. Stejné výhody nyní v Bruselu požadují i Rakousko, Nizozemí, Belgie...

Zatímco ve Švýcarsku probíhá diskuze, jestli s Bruselem uzavřená druhá část dohod má u občanů lepší šance, bude-li jim předložena v celku, nebo v jednotlivých částech.

A jak to dopadne s přístupem k schengenskému systému? To rozhodnou také občané. Pokud velkoryse přehlédnou nedávné obstrukce byrokratů EU, které vedly k neslýchaným průtahům kontrol na hranicích, k urážce tradičně dobrých sousedských vztahů občanů mluvících čtyřmi řečmi v jednom ze srdcí Evropy.

V opačném případě by si bruselští byrokraté mohli uvědomit, že pokus o neférový nátlak v konečné fázi jednání s malým, ale sebevědomým, Švýcarskem nevzbudil právě moc sympatií u jeho občanů, kteří o svých věcech suverénně rozhodují.


Uzavření druhé časti bilaterální dohod mezi Švýcarskem a EU, bylo slavnostně oznámeno v Bruselu, ve středu 19.5.2004. Bilaterální dohody se týkají všech oblastí, které jsou pro politickou spolupráci s EU důležité nebo nezbytné, a o kterých se jinak při přístupu zemí k EU nejedná.

Více na:

deutsch

- www.admin.ch > Bilaterale Verhandlungen II

- www.europa.admin.ch/nbv/d/index.htm

français

- www.admin.ch > français > Bilatérales II

- www.europa.admin.ch/nbv/f/index.htm

italiano

- www.admin.ch > italiano > Negoziati bilaterali II

- www.europa.admin.ch/nbv/i/index.htm

english

- www.europa.admin.ch/e/index.htm > Bilateral negotiations II

- www.europa.admin.ch/nbv/e/index.htm

Dále také na www.swissinfo.ch se zadáním "bilateral", v té z řečí, která Vám vyhovuje.

--

                 
Obsah vydání       7. 6. 2004
5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"
7. 6. 2004 Richard Perle: Reagan, muž kterého jsem znal
5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let
5. 6. 2004 George Novotny v listopadu 2003 pro Britské listy: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
7. 6. 2004 AI ČR požaduje bezpečí pro ruskou občanku
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe
4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku
5. 6. 2004 Hladomor v Súdánu: Zemře tam 300 000 lidí?
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
7. 6. 2004 Strach o strach František  Hájek
7. 6. 2004 O strachu za komunismu Jan  Čulík
7. 6. 2004 Také jsem neměl za komunismu strach Josef  Vít
7. 6. 2004 Kdo se bojí Michaela Moora Martin  Škabraha
7. 6. 2004 Právo jako nástroj v rukou neschopných Jan  Sýkora
7. 6. 2004 Třetí vlna mystifikace - nástup odložených Jiří  Bystřický
7. 6. 2004 Nový světový řád a jeho neřádné zdroje Marek  Hrubec, Martin  Brabec
7. 6. 2004 Dva novináři z BBC se stali terčem střelby v Saúdské Arábii
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
7. 6. 2004 Izrael, Palestina, Irák: Zajímavé mrtvoly a banální mrtvoly Efraim  Israel
7. 6. 2004 Ščaranskij: odpoutání je iluze Pavel  Mareš
7. 6. 2004 Omyly a šlendrián zdravotního personálu ničí tisíce lidských životů v kanadských nemocnicích Miloš  Kaláb
7. 6. 2004 Jména dětí je nutno regulovat
7. 6. 2004 Je patentování softwaru skutečně zhoubné? Jan  Hošek
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
7. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. - 31. května 2004
7. 6. 2004 Poučení z vyjednávání Švýcarska s Evropskou unií Vladimír  Rott
7. 6. 2004 Spokojeni (sami se sebou) bohatí duchem Jan  Hruška
7. 6. 2004 Homosexualita není všeobecně přijatelná Petr  Švec
7. 6. 2004 O terorizování matek
7. 6. 2004 SRN: Pravopisná reforma se stane závaznou
7. 6. 2004 130 km/h -- limit i v Německu?
7. 6. 2004 Setkání čs. politických vězňů
3. 6. 2004 Bankovní panstvo radí, nabízí... Radek  Mokrý
4. 6. 2004 Cenzura byla zrušena, zapomeňte! Josef  Brož
4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
7. 6. 2004 Poučení z vyjednávání Švýcarska s Evropskou unií Vladimír  Rott
4. 6. 2004 Jednota v mnohosti, aneb má česká kultura v Evropské unii šanci? Jan  Čulík
3. 6. 2004 Vývojáři software ohroženi softwarovými patenty Hynek  Hanke
1. 6. 2004 Prezident vidí Evropu očima osmdesátých let Lubomír  Zaorálek
28. 5. 2004 Mnoho povyku pro nic kolem křesťanství a ústavy Evropské unie Martin  Mařák
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   
14. 5. 2004 Je budoucnost demokracie v referendech? Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Klobása je důkazem předchozího zahraničního vlivu, pane prezidente... Fabiano  Golgo
13. 5. 2004 V Evropě se rodí základy nové evropské politiky Josef  Brož
11. 5. 2004 Quo vadis Európska únia? Adrian Peter Pressburg
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
5. 5. 2004 Rytíři na Maltě Jaroslav  Hutka
5. 5. 2004 Zahradil dostal 8000 Kč za den, který promlčel...