27. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2004

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské

Aneb - jsou tři cesty k moudrosti:

První je cesta napodobení - ta je nejsnadnější.

Druhá je cesta vlastní zkušenosti - ta je nejobtížnější.

Třetí je cesta přemýšlení - ta je nejušlechtilejší.

Pan Švec se nejprve zamýšlí ZDE nad významem pojmu normality.

Vyrovnává se s normalitou statistickou a přidává k ní podmínku déledobé obecné přijatelnosti, zažitosti (osvědčenosti) tradičního souboru norem. Obyčejně se to nazývá normalitou ve smyslu duševního zdraví, odvozenou z přiměřené (alespoň střednědobé) adaptability. Zřejmě se snaží dovodit, že homosexualita neodpovídá jím definované (řekněme) faktické normalitě, jak ji vyjadřuje dlouhodobá tradice.

Podlé mého mínění je ale jeho definice faktické normality i s dodatečnými podmínkami zcela nedostatečná. Jednak jde o normy, které se týkají měnících se životních podmínek a ty jsou ve fázi své "certifikace" už neplatné a měly by být z tradice bez milosti vymeteny, přestože se v minulosti osvědčily (Hic Rhodos - hic salta!). Proč se tak neděje, to souvisí s druhou námitkou. Záleží totiž na tom, jak tradici chápeme a jaký význam jí přisuzujeme. Často je užívána jako rozhodovací tabulka, což představuje degradaci funkcí vyšší nervové soustavy. Na principu konkrétních rozhodovacích pravidel totiž pracuje i prodloužená mícha a nelze nevzpomenout Einsteinova povzdechu při pohledu na pochodující masu, že příliš mnoha lidem by tento orgán k životu zcela postačil.

Trochu nespravedlivě se podobné pojetí normality přisuzuje křesťanství. Mně ale připadá nejvýš tak starozákonní, ostatně pan Švec se výslovně odvolává na desatero - tedy starý zákon.

Tradici lze ale chápat užitečněji a realističtěji jako nesourodý komplex dost abstraktně vyjádřených dlouhobých zkušeností(platných univerzálně i dávno překonaných), týkajících se rozmanitých oblastí individuálního i společenského života. Ta abstrakce je velmi důležitá, protože implikuje nutnost vlastního tvořivého a kritického myšlení o většině zkušeností, které nám tradice poskytuje. Je možné a nutné případ od případu posuzovat v dané situaci zda, co a jak použít. Je to nepohodlné a občas i velmi namáhavé, je to v rozporu s některými pravidly tradiční tabulky, s výchovou v rodině i ve škole, ale jsem přesvědčen, že pro civilizované lidi je to holá nutnost. Nepřebírat zrno od plev je hrubě extenzívní, nekulturní a velmi ztrátové hospodaření, pro moderního člověka zcela nepřijatelné.

A právě takové pojetí normality podle mého odpovídá křesťanství. Tomu, co podle evangelií učil Ježíš, a o čem si evidentně uvědomoval, že bude pochopeno jen zřídka. A přesto byl zjevně přesvědčen, že i tak je to velmi významné a zásadní.

Pokud chápeme normalitu v podobném smyslu, nelze z pouhého faktu, že v tradici je homosexualita označována za nenormální, vyvozovat vůbec nic. Z tohoto úhlu pohledu je úvaha pana Švece zcela nepodložená. Zejména pak uvědomíme-li si, že poznatky a dlouhodobé zkušenosti z této oblasti se do obecného povědomí a tradice dostávají jen obtížně a s velkým zpožděním, o množství dezinformací ani nemluvě (např. vliv výchovy na homosexualitu nebo možnost změny orientace psychoterapíí). Někde jsem dokonce četl o možnosti autoterapie podle knihy! Kdo zná aspoň základy a principy psychoterapie, ten z toho téměř omdlí.

Abych ale dlouho neunavoval, shrnuto a podtrženo - podle mého mínění nemají odpůrci registrovaného partnerství vůbec žádné argumenty. Prostě proto, že irelevantní důvody pro mě argumenty nejsou a nikdy nebudou...

                 
Obsah vydání       27. 5. 2004
27. 5. 2004 Generál Anthony Zinny: Prezident Bush byl ohledně Iráku uveden v omyl
27. 5. 2004 Jde o svobodu
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky
27. 5. 2004 Amnesty International: Blikající plamínek Jan  Čulík
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
27. 5. 2004 Holky a kluci z plakátu Bohumil  Kartous
27. 5. 2004 Co dělat, aneb o armádě jinak Jan  Paul
27. 5. 2004 O pokusech zdiskreditovat Michaela Moora Jiří  Jírovec
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
27. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 20. - 22. května 2004
27. 5. 2004 Hrubé zneužití funkce ministra zahraničí ČR
27. 5. 2004 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské Vojtěch  Polák
27. 5. 2004 Nové číslo literárního čtvrtletníku Texty
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2004 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské Vojtěch  Polák
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
25. 5. 2004 Co pořád tolik vadí na vztahu dvou osob téhož pohlaví? Jiří  Králíček
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva   
25. 2. 2004 Hold bigotní zaslepenosti Jan  Čulík
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš