20. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2002

Analýza možných východisek české zahraniční politiky

Palestina a Izrael v perspektivě

Problematika palestinsko - izraelských vztahů je aktuální v podstatě od rezoluce OSN o ustavení státu Izrael. Konfliktní situace často vyústila v otevřenou válku a jejich důsledky, zvláště té "šestidenní" v roce 1967, nejsou vyřešeny dodnes. Dochází ke ztrátám na životech, strádání a existenční nejistotě obyvatelstva účastněných stran.

Historie těchto vztahů však nemá jen negativní prvky, které jsou nám tak často prezentovány v médiích a jimi oblíbených katastrofických scénářích. Kvalifikované a zodpovědné zhodnocení posledního období usnadňuje vysledovat i pozitivní a trvalé faktory, které dávají perspektivu řešení a to dokonce v krátkodobém časovém úseku.

Předně je nutno zařadit i tuto krizovou oblast do širšího kontextu, kam vždy bytostně patřila. Byla totiž i průsečíkem mocenských zájmů bipolárního světa, který zjednodušeně řečeno na jedné straně podporoval Araby a Palestince, (Moskva) a nabádal často ke krajnímu řešení a odpovídajícím způsobem je vyzbrojoval. Druhá strana měla své krajní zastánce rovněž disponující mimořádnou kapacitou, (Washington). Postupný vývoj, již v osmdesátých letech, minimalizoval možnosti válečných přeshraničních konfliktů, a situace se změnila natolik, že zanikl tento dlouhodobý mocenský náboj a naopak vytvořily se objektivní podmínky, kterých je nutno daleko více využít v zájmu stabilizace celkové situace v oblasti. Přístup Ruska má nyní jiný základ, založený na partnerském vztahu s novými prvky odpovědnosti. Lze předpokládat, že jistý vliv na arabský svět v zájmu stabilizace zde nadále existuje. Navíc je reálný i vlastní pozitivní vývoj v arabských zemích. Ruská pozice se dále změnila i ve vztahu k Izraeli - nejenom na základě změny určujících faktorů zahraničně-politických, ale i určitou vnitropolitickou strukturou samotné Izraele. Tam má nyní i exekutivní postavení silná ruská a ukrajinská menšina a rozhodně bude inklinovat k zájmu upevnění ekonomické a politické situace Izraele, jehož podmínkou je zajištění trvalého mírového uspořádání.

Není třeba pochybovat, že za této nové situace i možnosti vlivu USA, a to je třeba zdůraznit, pokud bude vyvážený na obě strany, budou mít větší naději na jistá mezinárodně koordinovaná řešení. Dosavadní velmi intenzivní úsilí mělo však (a to i do dnešní doby) jistý deficit, bylo chápáno jednostranně - o čemž nakonec svědčí skutečnost, že veto v Radě bezpečnosti OSN je používáno již výlučně v zájmu Izraele delegátem USA, zatím co všichni ostatní jsou schopni jednat souhlasně. Předpokladem by bylo proto i zvážení dosavadních přístupů USA jako východiska k reálné dohodě.

Současná objektivní situace našla svůj konkrétní výraz i v možnostech negociace zprostředkování jinými subjekty, než dříve rozhodujícími mocnostmi. Naopak tito mediátoři jednají bez svého vlastního zájmu jen s předsevzetím napomoci ukončení sporu a mohou jednat důvěrně bez tolik rušivého faktoru médií. Tak došlo za pomoci norské vlády v roce 1993 k dohodám z Oslo, které rozhodujícím způsobem naznačily možný vývoj - ustavení Palestinské autonomie s perspektivou státnosti a ukončení vzájemných střetů a trvalého respektování Izraele. Nebyl to krok snadný a jak se ukazuje, nemusí zůstat ojedinělým. Je i na mezinárodním společenství, aby dále pokračovalo v naznačeném směru. Nakonec i nedávná evakuace izraelských jednotek z území Libanonu se projevila v uklidnění a posílení bezpečnosti na tomto úseku dávných a nekonečných střetů. Vývoj, který by neměl zůstat opomenut.

Je politováníhodné, že naše zahraniční politika, která měla možnost využít mimořádně dobrého vztahu k Izraeli z období jeho vzniku a v současnosti i jistého poměru k arabskému světu, který zůstal tradičním, na svoji možnou roli zprostředkovatele rezignovala. Není to snadné, vyžaduje se odborná analýza, důvěrný operativní přístup a koncepce. Chybí nám obojí: objektivní přístup (viz současné projevy pana premiéra) i schopnost a tím i vůle nabídnout své služby dobré věci, o čemž svědčí i operativně neuvážené akce proti americko - ruské dohodě učiněné po 11. září českou reprezentací při NATO, a ve stejném smyslu zveřejňování stanoviska polooficiálních institucí v Praze. To jen potvrzuje naše nepochopení současného kooperativního vývoje k řešení krizových situací a jejich předcházení - viz trestuhodné odmítnutí zprostředkovat dohodu v zájmu předejití konfliktu v Kosovu českou zpravodajskou službou.

Vztah k oběma stranám musí být vyvážený na základě znalosti situace. Dosud převládají protipalestinské tendence v tisku, oprávněně odsuzující útoky sebevrahů, ale omlouvající vojenské akce Izraele jako odvetu. I zde se však jedná o akce zcela protiprávní, navíc pod kontrolou státní moci. Tyto kroky Izraele reflektují složitou vnitropolitickou situaci v zemi. Ani dohody z Oslo nebyly přijaty jednoznačně pozitivně. Je třeba si uvědomit, že prvý sebevražedný teroristický útok byl veden proti atmosféře usmíření izraelským teroristou Baruchem Goldsteinem již v únoru 1994 v hebronské mešitě proti modlícím se Palestincům a na místě zůstalo 30 obětí a na 60 zraněných. Byla to akce proti dohodě Arafata a Rabina a její realizaci. Následující nepřátelství vedlo k vystupňování aktivit krajních teroristických skupin včetně zavraždění Rabina, který smlouvu podepsal, izraelským fanatikem následujícího roku. Tím se komplikoval již tak složitý politický vývoj v Izraeli, ale i postavení Arafata vůči "svým" teroristickým skupinám. Vyprovokované akce poslední doby návštěvou "svatých " míst v létě 2000 a pokračující vzájemné útoky mají krajně teroristický charakter a to oboustranně. Zajištění pomoci Arafatovi k účinným krokům proti teroristickým organizacím, i když jeho pozice je velmi nesnadná a to i v případě jeho skutečného zájmu, je jedním z předpokladů. Stejný tlak musí být vykonán i proti izraelské vládě. "Tlak" však musí být chápán jako poskytnutí všech možností k jejich vzájemnému dohovoru. Zde je místo pro koordinovanou spolupráci USA, EU a Ruska za podmínek vyváženého přístupu. Za této situace dosažení stavu ukončení nepřátelství a postupné plnění smluv z Oslo se stane realitou. Operativní mechanismus při účasti uvedených subjektů, příp. Egypta a Saudské Arábie, může vést za současného vyhroceného stavu překvapivě k dohodě. Naznačená pozitivní fakta zcela reálně umožňují vysledovat sílící prvky k trvalému řešení, a to právě v současné době.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2002
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"
20. 3. 2002 Chcete netradiční občerstvení po ránu? Snídejte s ekologickými lobbisty!
20. 3. 2002 Americký bioterorismus
20. 3. 2002 Je možné očekávat nějaké změny v Iráku?
20. 3. 2002 Příbuzní: Osama bin Laden "byl naživu ještě před třemi týdny"
20. 3. 2002 Nesrovnalosti týkající se útoků z 11. září přece nejsou žádným překvapením Jan  Čulík
20. 3. 2002 V Antarktidě se rozpadl obří ledovec
18. 3. 2002 Radek M. má opět problémy: Zásah proti petiční akci v pasáži Světozor Tomáš  Pecina
20. 3. 2002 RRTV: Vladimír Železný se problematicky zabývá ve Volejte řediteli vlastními kauzami
20. 3. 2002 Kniha "Genetické manipulace před soudem" odhaluje rizika pěstování GM plodin
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
17. 3. 2002 Způsobil útoky antraxem vědec, který pracoval pro CIA?
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
15. 3. 2002 George Bush a jeho vize   
14. 3. 2002 USA, Izrael, Palestinci, Saddám Husajn a arabský svět   
12. 3. 2002 Izraelská vojska okupovala Ramallah   
8. 3. 2002 V pátek dosáhlo násilí ve válce mezi Palestinci a Izraelci dosud největší intenzity   
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana   
25. 2. 2002 Známý historik, kritizující Izrael, nyní ostře kritizuje Arafata   
23. 2. 2002 Izraelci opustili Šarona   
21. 2. 2002 Bývalý americký velvyslanec v Izraeli: "Situace mezi Palestinci a Izraelci je nyní nejhorší"   
21. 2. 2002 Robert Fisk: "Občas se vyskytne šílenec jako český premiér Zeman"   
20. 2. 2002 Co si dál počít v konfliktu mezi Palestinci a Izraelci?   
20. 2. 2002 Palestinci a Izraelci: Arabské národy jsou v propasti zoufalství   
19. 2. 2002 Jak český premiér srovnal Arafata s Hitlerem   
5. 2. 2002 Jásir Arafat: Chci vyjednávat, ale Izraelci s námi musejí jednat jako se sobě rovnými   
22. 1. 2002 Co když byl odsun Němců z Československa správný? Vladimír  Bernard

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana   
9. 12. 2001 Arafat vede svůj národ ke katastrofě Moshe  Katsav
22. 10. 2001 Islám se stal svým vlastním nepřítelem   
16. 10. 2001 Jásir Arafat v Londýně: může Blair v boji proti bin Ladenovi pomoci Palestincům?   
12. 10. 2001 Britská vláda požaduje v souvislosti s Afghánistánem zahájení palestinského mírového procesu