21. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2002

Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci

Vážený pane,

Napsal jsem otevřený dopis Britským listům. Jsem obyčejný člověk, nemám majetek, ale mám velkou víru, kterou sdílí stamiliony lidí na naši planetě, víru v to, že dříve nebo později musí být nastolen mír na Blízkém Východě. Chtěl bych, aby lidi podepisovali tuto petici a aby byla předložena Radě bezpečnosti OSN.

Vážení, píšu tento otevřený dopis, s nadějí, že najde u Vás odezvu, zvláště po té, co byla schválena poslední rezoluce RB OSN Resolution 1397 (2002)

Adopted by the Security Council at its 4489th meeting, on

12 March 2002 http://www.angelfire.com/folk/palestinaklub/20021397

Jsem rád, že RB OSN schválila výše uvedenou rezoluci, i když zatím je to rezoluce který zůstává bezzubá, neboť nemá nástroj pro své uskutečnění a rád bych navázal následujícím návrhem s cílem, aby izraelský a palestinský lid se těšili z mírového soužití. Proto dovolte mi Vám přeložit následující návrh:

Návrh na urovnání konfliktu na Blízkém Východě - nástroj pro uskutečnění rezoluce RB OSN č. 1397

Vycházím z toho, že odsuzuji útoky proti izraelským civilistům, které provádějí jak jednotlivci, tak i jednotlivé organizace, neboť žádná míra útlaku a žádná míra zoufalství nikdy nemůže ospravedlnit zabíjení civilistů. Odsuzuji terorismus a zabíjení nevinných civilistů, ať jsou jakékoliv národnosti a ať je zabíjí kdokoliv, i když jsem si vědom toho, že je to jenom výsledkem trvání izraelské okupace. Tolerance existence izraelské okupace je tolerance existence jejích plodů a jeden z nich je uchýlení se k terorismu. Proto a nejen proto nemůže a nesmí svět nadále tolerovat tuto okupaci a musí udělat vše k jejímu ukončení.

Věřím, že mezinárodní společenství má tuto možnost, možnost ukončení izraelské okupace. Ale odsudky terorismu nezabrání.

Máme-li být schopni zlikvidovat terorismus, musíme si uvědomit, že je to příznak, nikoliv sama choroba. Zároveň odsuzuji útoky proti palestinským civilistům, které provádějí izraelské okupační síly podporované a řízené izraelským státem s prozatímní tichou podporou mezinárodního společenství, zdůrazňují prozatímní, neboť věřím, že přijde doba, kdy si uvědomí, že není možno ztotožnit bezpečnostní otázky Izraele s bezpečností okupace, když první je závislá na zániku druhé. Jinak řečeno, bezpečnost státu Izraele je možná, jestliže skoncuje s okupováním, zotročováním a ponižováním palestinského lidu.

Vycházím z toho, že Izrael proklamuje, že mu jde o bezpečnost a o existenci. Cílem Palestinců je nezávislý a udržitelný palestinský stát na území, které okupoval Izrael v roce 1967, také spravedlivé řešení osudu palestinských uprchlíků, kteří se už 54 let nesmějí vrátit do svých domovů zaručených rezolucí OSN č. 194.

Vycházím z toho, že palestinský národ je jediným národem na světě, který stále žije pod cizí okupací. Není možné chtít bojovat proti terorismu a zároveň tolerovat tento útlak, tuto diskriminaci a toto ponížení, který tvoří živnou půdu individuálního terorismu ze strany okupovaných- To pak prohlubuje agresi ze strany izraelských okupantů.

Vycházím z toho, že Palestinci - s nimi i nemanipulovaná část izraelské veřejnosti - chtějí mír, založený na ukončení izraelské okupace z roku 1967, sdílení Jeruzaléma jako otevřeného města a jako hlavního města obou států, Palestiny i Izraele.

Vycházím z toho, že kořeny řešení konfliktu sahají až na půdu mezinárodního společenství zastoupeného RB OSN, proto navrhuji, abyste přijali můj následující návrh jako iniciativu k urovnání konfliktu:

1) RB OSN vydá rezoluci o vytvoření mezinárodních mírových sil PFOR

2) Okamžitě budou stažena izraelská vojska z okupovaných území vč. Východního Jerusalema podle rezoluce RB OSN 242 a 338, zároveň je vystřídají jednotky PFOR

3) Pod dohledem mezinárodních pozorovatelů se budou konat volby do palestinského parlamentu a prezidenta. Okamžitě po oznámení výsledku voleb a vytvoření palestinské vlády se vyhlásí palestinský stát, který okamžitě podá žádost o členství v OSN, která bude přijata.

4) Pod patronátem RB OSN bue uzavřena mezi Izraelem a Palestinou deklarace o vzájemném uznání, o jednotném statutu Jerusalema, které tvoří hlavní město státu Izraele zároveň hlavní město Palestiny. Tato deklarace zahájí jednání mezi oběma státy za cílem uzavření následujících kapitol:

Jednotný statut Jerusalema, kde budou dohodnuty jeho hranice a vytvořeny:

i) Správní rada pro náboženské záležitosti, v níž budou zastoupeni Židi (Rabín), Křesťani (Patriarcha za pravoslavné a další za římské katolíky) a Muslimové (Mufti). TI budou řídit náboženské záležitosti města a každé rozhodnutí bude muset mít souhlas všech členů, jinak řečeno, každý bude mít právo veta, což bud vynucovat vzájemnou spolupráci, respektování a kompromisy.

ii) Nejvyšší rada pro Jerusalem, která bude dohlížet na práci všech ostatních úřadů, kde budou zastoupeni mimo Palestince a Izraelce na období 20 let také mezinárodní pozorovatelé - bez práva na hlasování a veta.

iii) Policejní prezidia

iv) Magistrát hlavního města Jerusalema

v) Úřad pro péči o kulturní památky

vi) ve všech orgánech budou zastoupeni představitele palestinského státu a izraelského státu ve stejném poměru 1:1 - též obojí představitelé budou mít právo veta.

vii) Funkční období těchto orgánů bude 4 roky, s tím, že se periodicky po dvou letech budou střídat předsedové policejního orgánu, a po roce předsedové správních orgánů pro náboženské záležitosti, ve stejném duchu budou vytvořeny všechny orgány města Jerusalema. Dále se domnívám, že pro začátek je třeba vytvořit tzv. mezinárodní orgán pro správu Jerusalema

Návrat palestinských uprchlíků: spravedlivé řešení osudu palestinských uprchlíků podle rezoluce OSN č. 194 s respektem pro demografické potřeby Izraele.

Státní hranice obou států: vzhledem k tomu, že OSN v rezoluci o rozdělení Palestiny na dva státy obsahuje mapy, kde je označena hranice jednotlivých států, a vzhledem k tomu, že palestinský stát nemá mít charakter dvou rezervací - Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, je nutno aby se oba státy dohodly na společných vzájemně respektovaných hranicích.

Izraelské osady vybudované na okupovaných územích a její obyvatelé: Nevidím důvod aby tyto osady byly zlikvidovány, domnívám se, že bylo by dobré nabídnout jejich obyvatelům - nyní osadníkům - možnost volby, zda se chtějí stát palestinskými občany nebo se vystěhovat zpět do Izraele. V případě, že chtějí se stát palestinskými občany, musejí respektovat palestinské zákony, zároveň se Izrael musí vzdát vměšování do vnitřních záležitostech palestinského státu pod záminkou ochrany zájmů tzv. židovské menšiny. Palestinský stát nikdy nebyl deklarován jako náboženský stát, jako stát jen muslimů nebo křesťánů, ale vždy Palestinci měli za cíl vytvořit samostatný stát založený na občanských principech, kde se těší rovnoprávnosti všichni občané bez rozdílu náboženství, pohlaví nebo barvy pleti.

Bezpečnostní otázky: Oba národy - Palestinci a Izraelci - touží po mírovém životě. Proto je třeba

i) Vytvořit společné jednotky z obou států, které budou dohlížet na bezpečnost společných vzájemně uznaných hranic, to by bylo mnohem lepší než budování betonových zdí.

ii) Palestinská armáda, bude pod dohledem pozorovatelů RB OSN po dobu prvních 15 let od vyhlášení palestinského státu.

Domníváte-li se, že výše uvedený návrh není možný, rád bych věděl proč.

                 
Obsah vydání       21. 3. 2002
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"
21. 3. 2002 Správní řád prošel do pátého čtení Tomáš  Pecina
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
21. 3. 2002 Ještě poznámku k nesrovnalostem kolem 11. září Jan  Čulík
21. 3. 2002 CIA donucena zrušit dohled nad čtenáři svých internetových stránek
20. 3. 2002 V Antarktidě se rozpadl obří ledovec
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka
21. 3. 2002 (Dočasná) ztráta imunity nebrání trvalé imunitě vůči vnímání problémů sociálního systému Josef  Trnka
21. 3. 2002 Guardian dostal cenu za své internetové stránky
21. 3. 2002 Glasgow - Ostrava 20 : 35
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
18. 3. 2002 Radek M. má opět problémy: Zásah proti petiční akci v pasáži Světozor Tomáš  Pecina
20. 3. 2002 Americký bioterorismus
20. 3. 2002 Je možné očekávat nějaké změny v Iráku?
20. 3. 2002 Předčasné starobní důchody Josef  Trnka
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2002 Ještě poznámku k nesrovnalostem kolem 11. září Jan  Čulík
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
20. 3. 2002 Nesrovnalosti týkající se útoků z 11. září přece nejsou žádným překvapením Jan  Čulík
20. 3. 2002 Americký bioterorismus   
19. 3. 2002 Nový správní řád bude protiústavní Pavel  Černý
19. 3. 2002 Je Amerika ochotna vést globální boj proti chudobě?   
19. 3. 2002 Strakapoud a sociální darwinismus Radek  Mokrý
19. 3. 2002 Proč ještě nenalezli Američané žádnou buňku organizace al Qaeda?   
18. 3. 2002 Pitná voda, kohoutek a dojná kráva Radek  Mokrý
18. 3. 2002 Desetinásobek navždy: Majetek nebo papírky? Radek  Mokrý
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
18. 3. 2002 Soumrak právního státu Tomáš  Pecina
18. 3. 2002 Diskuse o správním řádu: "Postup Sněmovny nás naplňuje děsem"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
15. 3. 2002 George Bush a jeho vize   
14. 3. 2002 USA, Izrael, Palestinci, Saddám Husajn a arabský svět   
12. 3. 2002 Izraelská vojska okupovala Ramallah   
8. 3. 2002 V pátek dosáhlo násilí ve válce mezi Palestinci a Izraelci dosud největší intenzity   
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana   
25. 2. 2002 Známý historik, kritizující Izrael, nyní ostře kritizuje Arafata   
23. 2. 2002 Izraelci opustili Šarona   
21. 2. 2002 Bývalý americký velvyslanec v Izraeli: "Situace mezi Palestinci a Izraelci je nyní nejhorší"   
21. 2. 2002 Robert Fisk: "Občas se vyskytne šílenec jako český premiér Zeman"   
20. 2. 2002 Co si dál počít v konfliktu mezi Palestinci a Izraelci?   
20. 2. 2002 Palestinci a Izraelci: Arabské národy jsou v propasti zoufalství   
19. 2. 2002 Jak český premiér srovnal Arafata s Hitlerem   
5. 2. 2002 Jásir Arafat: Chci vyjednávat, ale Izraelci s námi musejí jednat jako se sobě rovnými   

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana   
9. 12. 2001 Arafat vede svůj národ ke katastrofě Moshe  Katsav
22. 10. 2001 Islám se stal svým vlastním nepřítelem   
16. 10. 2001 Jásir Arafat v Londýně: může Blair v boji proti bin Ladenovi pomoci Palestincům?   
12. 10. 2001 Britská vláda požaduje v souvislosti s Afghánistánem zahájení palestinského mírového procesu