24. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2003

Dedičný hriech Izraela

Na politickej mape planety sú pomerne pokojné, ale aj chronicky výbušné regióny. Medzi tie druhé patrí štát Izrael. Aby sme pochopili príčiny tohto stavu, ktorý je hrozbou pre mier nielen v regióne, ale v celosvetovom meradle, musíme sa vrátiť do histórie. Bez poznania histórie totiž nikdy nemožno pochopiť súčasnosť. Súčasný status quo totiž nahráva militantným skupinám na oboch stranách barikády. Tak militantným Arabom, ktorí by najradšej zmietli štát Izrael z povrchu Zeme, ako aj militantným sionistom, ktorí by naopak najradšej zmietli do mora všetkých Arabov a vytvorili Veľký Izrael od Nílu po Eufrat.

Keď sa predstavitelia svetového sionistického hnutia pod vedením Theodora Herzla rozhodovali, kde by mali utvoriť židovský štát, zvolili si nie práve najšťastnejšie riešenie a rozhodli sa pre Palestínu. Ak by boli sionisti obsadili niektoré relatívne málo obývané územie, bolo by takéto riešenie menej bolestivé. Palestína však bola obývaná Arabmi. Vyznávačov židovskej viery tam bolo veľmi málo. Ešte na prelome 19. a 20. storočia ich nebolo viac ako 50 000.

Sionisti zdôvodňovali svoje rozhodnutie historickými väzbami ich predkov k územiu Palestíny ešte z predkresťanskej éry. Neuvedomovali si, že uplatňovať si dedičské nároky na toto územie po stáročiach diaspory je prinajmenšom mimoriadne problematické. Tvrdenie sionistov, že Palestína historicky patrí židom, je teda vážnym historickým omylom a vznik štátu Izrael v roku 1948 je spojený s dedičným hriechom. S týmto dedičným hriechom sa rodí každá nová generácia obyvateľov Izraela.

Alfred M. Lilienthal, ktorý je sám židovským intelektuálom, podrobuje vo svojej publikácii Sionismus (Praha 1988; z anglického originálu The Zionist Connection, vydaného nakladateľstvom Dodd, Mead & Company v New Yorku 1978) tvrdej kritike praktiky svojich súkmeňovcov. Táto publikácia ani po dlhých rokoch od svojho vydania nestratila nič zo svojej aktuálnosti a je kľúčom aj k pochopeniu krízy, ktorou je zmietaný súčasný Izrael.

Izreal sa od svojho vzniku v roku 1948 usiloval vybudovať štát s rozhodujúcou židovskou väčšinou. Sionistické vedenie teda uviedlo do pohybu dva migračné prúdy: prisťahovalectvo židov do krajiny a nútenú emigráciu Arabov z krajiny. Väčšina arabských roľníkov stratila svoju pôdu už v priebehu prvej arabsko-izraelskej vojny v rokoch 1948-1949. Po zásahu ozbrojených síl sa ornej pôdy arabských dedín zmocnili najbližšie kibucy. V záujme vytvorenia židovskej väčšiny prebiehalo masové vysídľovanie schudobnelých Arabov. Tisíce Palestínčanov prinútili v roku 1948 ujsť zo svojich domovov. Ďalší boli vyhostení po skončení arabsko-izraelskej vojny.

Podobné praktiky realizoval Izrael po šesťdňovej vojne v roku 1967. V správe zvláštneho výboru OSN pre vyšetrovanie izraelského postupu v otázke ľudských práv arabského obyvateľstva okupovaných území z decembra 1970 sa uvádza, že existuje "mnoho dôkazov o masovej deportácii a o vytvorení podmienok, ktoré neponechávajú jednotlivcom žiadnu možnosť výberu okrem opustenia územia."

Veľmi účinným nástrojom sionizácie Palestíny bola politika ničenia palestínskych obydlí na území, kontrolovanom Izrealom. Podľa údajov OSN zničili Izraelčania len v období medzi 11. júnom 1967 a 15. novembrom 1969 okolo 7 544 domov palestínskych Arabov. V tomto počte nebolo zahrnutých 35 dedín, zrovnaných so zemou na okupovaných Golanských výšinách.

Ďalším nástrojom zastrašovania palestínskeho obyvateľstva boli aj početné teroristické akcie židovských kománd. 9. apríla 1948 zorganizovala úderná skupina Irgun Zvai Leumi v palestínskej dedine Dajr Jásín jednu z najotrasnejších židovských teroristických akciíí, pri ktorej zahynulo 254 arabských žien, detí a starcov. Bolo medzi nimi 35 tehotných žien. Ich telá teroristi po čine nahádzali do studne. Neskôr bola pod hromadami mŕtvych tiel nájdená živá šesťročná dievčina. Hrôza masakru v dedine Dajr Jásín sa dá porovnať len s hrôzou nacistických zločinov v Oradoure a Lidiciach.

Vo vyratávaní krívd, spáchaných na palestínskych Araboch, by som mohol ešte dlho poikračovať, ale ja nechcem suplovať prácu historika. Mojím zámerom je trpezlivo hľadať rozuzlenie nekonečnej izraelskej drámy. Aby som nebol upodozrievaný zo zaujatosti voči židom, chcem vyjadriť úprimnú a hlbokú ľútosť nad nesmiernymi krivdami, ktoré boli na židovskej pospolitosti páchané počas početných pogromov v histórii, ale predovšetkým počas druhej svetovej vojny. Na druhej strane ale považujem za morálne neprípustné, že židia riešili svoje problémy na úkor palestínskych Arabov! Že teda židia, na ktorých bola predtým páchaná krivda, sami páchali nové krivdy!!!

Ako teda riešiť problém ukradnutej vlasti palestínskych Arabov? Likvidáciou štátu Izrael? Nezmysel! Dnes, s odstupom desaťročí, už nie je možné odčiniť dedičný hriech, spojený s krvavým zrodom štátu Izrael! Lenže problém nemožno riešiť ani násilím, ako to prezentuje súčasná izraelská administratíva!!! Musí už raz konečne dôjsť k historickému židovsko-arabskému vyrovnaniu. Samotný Lilienthal presadzoval dôslednú "desionizáciu" izraelskej politiky a vznik palestínskeho štátu. Toto je ostatne aj jediné možné rozuzlenie nekonečného izraelského príbehu. Na ťahu sú vládnuce kruhy Izraela, ktoré -- ak majú úprimný záujem na vyriešení krízy -- by mali bez akýchkoľvek (!) ďalších podmienok umožniť Palestínčanom neodkladne realizovať právo na sebaurčenie.

Odkladaním riešenia situácie izraelská vláda vlastne len dokazuje, že jej nejde o riešenie, ale naopak o neriešenie situácie. Súčasný status quo totiž nahráva militantným skupinám na oboch stranách barikády. Tak militantným Arabom, ktorí by najradšej zmietli štát Izrael z povrchu Zeme, ako aj militantným sionistom, ktorí by naopak najradšej zmietli do mora všetkých Arabov a vytvorili Veľký Izrael od Nílu po Eufrat. Sú vari nenásytné sionistické tendencie v pozadí politiky izraelskej vlády? Ťažko povedať! Absolútnu pravdu pozná asi len sám Všemohúci.

                 
Obsah vydání       24. 2. 2003
24. 2. 2003 Francie a Německo: "Není třeba nové rezoluce OSN"
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
24. 2. 2003 Turecko, Kurdové, sankce a morální válka proti Iráku
21. 2. 2003 Proč Bushe podporují Polsko a Maďarsko? Jan  Čulík
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA
24. 2. 2003 Další telefonní podvody v Německu Radek  Mokrý
24. 2. 2003 Rumsfeld byl ve správní radě podniku, který dodal Severní Koreji technologii pro jaderné elektrárny
24. 2. 2003 Švýcaři Saddámovi vypracovali projekt na obrovský podzemní bunkr
24. 2. 2003 Mediální diskuse bez vzruchu a nadšení zúčastněných Josef  Trnka
24. 2. 2003 Americký prezident, císař světa Dominik  Lukeš
24. 2. 2003 Německo- a francouzsko-americké vztahy Miroslav Václav Steiner
24. 2. 2003 Ani Husajnovu diktaturu, ani americký protektorát, ale svobodnou společnost! Ondřej  Slačálek
24. 2. 2003 Není to válka proti terorismu, ale teroristická válka Pavel  Pecka
24. 2. 2003 Kruh okolo HZDS sa uzatvára Juraj  Král
24. 2. 2003 Putovanie pocitovým svetom pacifizmu v Nemeckej spolkovej republiky
24. 2. 2003 R. I. P. pro zfaulovaného Havla Miroslav  Polreich
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
24. 2. 2003 O agentúre rozhodne dotazník Jana  Matúšová
24. 2. 2003 Slovenské referendum o EU: "Nemôžeme chodiť do každého domu" Jana  Matúšová
21. 2. 2003 Bývalý šéf saúdské rozvědky: Válka v Iráku povede ke zvýšení globálního terorismu
24. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase   
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
17. 1. 2003 Přihlásí se Česká republika po 35 letech opět k Brežněvově doktríně? Mojmír  Babáček
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
2. 12. 2002 Šaron se dostal do pasti: umožnil bin Ladenovi určovat scénář války proti terorismu   
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"   
23. 9. 2002 Řešení konfliktů je vysoce kreativní záležitost   
23. 9. 2002 Izraelský tlak: Hrozba svobodě projevu v Británii?   
28. 8. 2002 Britský nejvyšší rabín "urazil Izrael": hlásá snášenlivost   

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
29. 4. 2002 Děti, o které přišla Palestina   
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana   
9. 12. 2001 Arafat vede svůj národ ke katastrofě Moshe  Katsav
22. 10. 2001 Islám se stal svým vlastním nepřítelem   
16. 10. 2001 Jásir Arafat v Londýně: může Blair v boji proti bin Ladenovi pomoci Palestincům?   
12. 10. 2001 Britská vláda požaduje v souvislosti s Afghánistánem zahájení palestinského mírového procesu   

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
15. 2. 2003 Jesse Jackson: "Je čas pro naději"   
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
16. 1. 2003 O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi Martin  Muránsky
30. 12. 2002 Malý Ježíšek a my děti Adama a Evy na planetě Gaia neboli Sličná Ivo V. Fencl
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
10. 12. 2002 Nepravdy v Bibli Josef  Veger
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba