22. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 5. 2003

Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře?

"Mám toho skutečně plný zuby. Plný zuby těchhle sr..ček (sprosté slovo nahrazeno tónem) od Tonyho Barkleyho, které jste tento měsíc otiskli. Opravdu je to zasr. (sprosté slovo nahrazeno tónem) článek. Je mi z něho špatně. Chci, aby mi v této věci Barkley zavolal. Barkley je zasr. (sprosté slovo nahrazeno tónem) diletant. Je to hrůza!"

"To byl hlas státního úředníka, jehož plat hradíme vy i já, daňoví poplatníci..." Zamyšlení nad středečním pořadem britského rozhlasu.

"Nyní uslyšíte hlas státního úředníka, jehož plat hradíme vy a já, daňoví poplatníci. Pracuje pro úřad, dohlížející na britské železnice, Strategic Rail Authority. Nelíbí se mu článek v novinách, který si právě přečetl, takže zatelefonoval novinaři, který ho napsal. Zpráva, kterou nechal na telefonním záznamníku, není pro slabší povahy: "Mám toho skutečně plný zuby. Plný zuby těchhle sr..ček (sprosté slovo nahrazeno tónem) od Tonyho Barkleyho, které jste tento měsíc otiskli. Opravdu je to zasr. (sprosté slovo nahrazeno tónem) článek. Je mi z něho špatně. Chci, aby mi v této věci Barkley zavolal. Barkley je zasr. (sprosté slovo nahrazeno tónem) diletant. Je to hrůza!

Slyšeli jste Ceriho Evanse, tiskového mluvčího úřadu Strategic Rail Authority, úřadu, který rozděluje soukromým železničním společnostem peníze daňových poplatníků, aby britské železnice fungovaly pokud možno efektivně."

Pořad You and Yours britského rozhlasu BBC Radio 4 (stanice, která letos dostala cenu nejlepšího rádia v Británii) ve středu drsně a zcela otevřeně zdiskreditoval neomalené způsoby tiskového mluvčího státního britského úřadu pro dohled nad britskými železnicemi dobře zdokumentovanou reportáží jeho systematické a drzé manipulace novinářů. Doufejme, že uslyšíme obdobné pořady, týkající se jmenovitých, konkrétních státních úředníků, i v českých médiích. Anebo že by podobné praktiky v ČR neexistovaly?

Ceri Evans pochází z politických kruhů, pokračoval rozhlas BBC. Pracoval pro bývalého šéfa Konzervativní strany Williama Hagua. Pak přešel k labouristům. Zdá se, že se nemůže zbavit agresivního způsobu politických manipulátorů. To, co jste právě slyšeli, nebylo poprvé, kdy se rozčílil nad otevřenou debatou a nad pregnantními otázkami ohledně jeho, z veřejných prostředků financovaného úřadu Strategic Rail Authority.

Loni v dubnu publikoval deník Sunday Express zhodnocení práce RicRichard Bowkera, šéfa Strategic Rail Authority po jeho prvním roce v úřadě. Belco je šéfem Ceriho Evanse. Článek nehodnotil Bowkerovu práci zrovna vysoko:

"Pokud ještě porota zasedá a uvažuje o tom, jak zhodnotit práci Richarda Bowkera, může klidně přestat. Jejího rozhodnutí už není zapotřebí. Neboť předseda Strategic Rail Authority svou práci zhodnotil sám. Bowkerův projev na konferenci o financování železnice byla na hranici diktátorství. Hovořil o "Bowkerově zákoně", jako by to byl vědecký objev, který je nutno studovat ve školách. Avšak "Bowkerův zákon" je směsicí nedomyšlených nápadů, které považují železniční společnosti, provozující vlaky, za nesmyslné."

Autor tohoto článku, editor pro podnikatelské záležitosti listu Sunday Express, svědčil v rozhlase o tom, že mu Ceri Evans zatelefonoval asi v půl deváté ráno v neděli ráno a začal mu do telefonu nadávat. Novinář protestoval, že je neděle ráno, Evans na to argumentoval, že mu může telefonovat kdy chce, pokud hodlá novinář psát takovéto články.

Jiným novinářem, ostrakizovaným úřadem Strategic Rail Authority, je Alan Williams, který píše už pětadvacet let pravidelný sloupek pro časopis Modern Railway. Williams SRA často kritizuje a je přesvědčen, že se v důsledku toho dostal na černou listinu tohoto úřadu. Nedávno se pokusil dostavit se na důležitou tiskovou konferenci tohoto úřadu a byl mu odmítnut vstup. Na tiskovou konferenci byli vpuštěni jen novináři z deníků, nikoliv z odborných časopisů - aby tam nebyl nikdo, kdo železnicím skutečně rozumí, svědčil Williams. Williamsovi zabránil v přístupu na tiskovou konferenci - Ceri Evans.

O velmi zajímavém způsobu, jak se pokusil Ceri Evans zdiskreditovat jiného kritického novináře. svědčil Christian Walmar, komentátor časopisu Rail Magazine a další veterán specializovaného britského tisku. V reportáži rozhlasu BBC konstatoval:

"Poněkud mě pobavilo, když jsem zjistil, že Ceri Evans vydal a rozeslal, na oficiálním hlavičkovém papíře SRA, tiskové prohlášení s nadpisem "Walmarovy koule - příležitostný seriál". Byly to dvě citace z mých článků, které vyšly v časopise Rail Magazine, které si údajně protiřečily. Osobně si nemyslím, že si zrovna protiřečily, ale shledal jsem to velmi znepokojující epizodou.

I kdyby měl Evans nějaké věcné námitky proti mým článkům, měl napsat do redakce mého listu a nikoliv rozesílat tiskové prohlášení nejrůznějším lidem v železničním průmyslu a v železničním tisku, ve snaze mě zdiskreditovat."

Velmi mě zaujalo toto Walmarovo dilema. Uvažují tak i novináři v České republice? Britský žurnalista pokračoval:

"Dostal jsem se tak do velmi nezáviděníhodného postavení. Donutil mě uvažovat o tom, zda, když píšu o SRA, jestli o ní nepíšu kriticky jen proto, že se mě její tiskový mluvčí pokusil zdiskreditovat anebo zda o ní píšu kriticky, protože jsem dospěl k názoru, že to, co dělají, není zrovna správné. Takže jsem začal zpochybňovat svou práci. Myslím, že právě proto Ceri Evans ten papír s citáty z mých článků rozeslal."

Myslíte si, že se snaží Evans novináře zastrašovat, zeptala se Walmara reportérka BBC.

"Ano," odpověděl Walmar. "Nedomnívám se, že je úkolem tiskového mluvčího ve vládou financované instituci snažit se zdiskreditovat jednotlivé novináře. Jistě se totiž i jiní novináři zamysleli nad tím, jestli Cari Evans nedělá podobné věci i proti nim. Nikdy jsem nedostal od něho žádné vysvětlení ani žádnou omluvu."

Všichni tři tito novináři, kteří dohromady strávili 45 let ve své profesi, zastávají názor, že se je tento státní úřad pokoušel zastrašovat, aby psali o Strategic Rail Authority méně kriticky.

Jeden z nich konstatoval: "Jsou to veřejné železnice, my je platíme a máme právo na určité odpovědi. Nejde o soukromou firmu, která by nemusela nikomu nic říkat. Jde o národní zájem. Lidé mají právo na to, aby byly jejich otázky zodpovězeny." Walmar: "Jestliže toto Cari Evans dělá a jestliže sprostě napadá novináře v telefonních rozhovorech, zjevně to dělá se souhlasem svého šéfa, Richarda Bowkera. To shledávám velmi znepokojujícím. Protože jste-li ředitelem velké instituce, financované z peněz daňových poplatníků, neměl byste dovolit svému mluvčímu, aby se vyjadřoval tímto způsobem."

To zdaleka není všechno, pokračoval rozhlas BBC. Když oznámil Richard Bowker kontroverzně, že už nemůže zaručit dotaci ve výši 3,4 miliardy liber na dalších deset let pro nákladní železnici, šéf organizace železničních dopravců na to reagoval velmi kriticky v otevřeném rozhovoru v časopise Rail Professional. Okamžitě telefonoval šéfredaktorovi tohoto časopisu Andrewu Goodmanovi tiskový mluvčí Ceri Evans. Na jeho záznamníku zanechal celou řadu sprostých nadávek, které jste si mohli přečíst v záhlaví tohoto článku.

Šéfredaktor měl pocit, že se ho Strategic Rail Authority snaží zastrašovat. Zatelefonoval jinému pracovníku tohoto úřadu, který vysvětlil, že problémem není Ceri Evans, ale že je šéf úřadu Bowker nespokojen se zveřejněným kritickým rozhovorem. Goodman napsal šéfovi SRA a zdůraznil, že podle jeho názoru bylo zcela správné publikovat ten kritický rozhovor; výsledkem byl další sprostý telefonát od Ceriho Evanse na jeho záznamníku. (Rozhlas BBC odvysílal i ten.)

A závěr: Zřejmě pod hrozbou zveřejnění celé aféry, tiskový mluvčí Strategic Rail Authority Ceri Evans se omluvil. Rozhlas BBC konstatoval, že Ceri Evans vydal BBC prohlášení, v němž konstatuje: "Nikdy není ospravedlnitelné vyjadřovat se vulgárně. Udělal jsem chybu, že jsem užíval vulgárního jazyka. Avšak britské železnice jsou financovány z veřejných peněz a lidé, kteří o nich píší, by se měli vyjadřovat otevřeně o svých motivech a své agendě. SRI v současnosti reformuje způsob, jak funguje britská železnice a to se nelíbí každému."

Bývalý reportér BBC a posléze i státní úředník na ministerstvu dopravy Martin Sixsmith, který se tam dostal nedávno do obrovského, silně medializovaného konfliktu s nemožným ministrem a musel odejít, konstatoval k věci:

"Celé mi to, jak to poslouchám, připomnělo mou zkušenost z Moskvy v osmdesátých letech, v temné komunistické době, kdykoliv jsem odvysílal cokoliv kritického o tehdejším režimu, okamžitě mi vztekle telefonovali z Kremlu a vyhrožovali mi. Akceptoval jsem to, protože to byla východní Evropa a byl to komunistický, autoritářský režim )útlaku. Když slyším, že se to děje v dnešní Británii, dost mě to znepokojuje."

Sixsmith pokračoval: "Vím, že v prvních měsících Blairovy vlády jeho poradci jako Alastair Campbell a Peter Mandelson, Joe Moore, dělali právě tohle. Je známo, že Blairova pravá ruka Peter Mandelson se snažila telefonovat do BBC a přesvědčovala je, co má být hlavní zprávou dne. A Mandelson měl ve zvyku telefonovat novinářům o půlnoci a vyhrožoval jim, že se zasadí za to, aby byli propuštěni. Avšak to je politický nátlak, to dělá politická strana. Opravdu znepokojující je, když vládnoucí politická strana začne vyvíjet tlak na státní úředníky, placené z daní, kteří mají povinnost být počestní a nestranní a politicky neutrální, musejí to být osoby s vysokou integritou - když tedy vládnoucí strana vyvíjí nátlak na státní úředníky, aby dělali takovéto věci."

                 
Obsah vydání       22. 5. 2003
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj
22. 5. 2003 OSN schválila americké plány
22. 5. 2003 Blair byl varován: okupace Iráku je protizákonná
21. 5. 2003 Hrozí nemoc šílených krav i konzumací kuřecího masa?
22. 5. 2003 Teroristé z Paříže?
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety
22. 5. 2003 Americké tabákové firmy nebudou muset platit pokutu
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
21. 5. 2003 CME obdržela na účet 358 634 568 dolarů
22. 5. 2003 STV: Vietor v Mlynskej doline
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Ropa -- požehnanie či prekliatie
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces
22. 5. 2003 Teória hier a terorizmus: racionalita sa nemusí vyplatiť
22. 5. 2003 Keď slová zabíjajú Martin  Muránsky, Radovan  Geist
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety   
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál