12. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2003

Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava?

Od 2. februára sa mala zastaviť verejná osobná doprava na dvadsiatich piatich regionálnych tratiach Slovenska. Bežnému občanovi, ktorý zatiaľ využíval železnicu ako jednotný celoštátny dopravný prostriedok, je nakoniec celkom jedno, či o tom rozhodla vláda, ministerstvo alebo železnica -- dôležité preňho je, že vlak po „jeho“ trati nepôjde a zo skúseností tuší, že ponúkaná alternatíva náhradnej autobusovej dopravy asi nebude „to pravé orechové“. Má pravdu občan, železničiari, minister alebo vláda? Je skutočne nevyhnutné obmedziť a zastaviť dopravu na regionálnych železniciach až v takom rozsahu? Som presvedčený, že nie!

Celé to prehadzovanie si zodpovednosti a vôbec spôsob, akým sa prikročilo k riešeniu problematiky regionálnych železníc považujem za vrcholne neprofesionálny, nekoncepčný a zbytočný. Skutočnosť, že železnice a predovšetkým tie menej významné -- tzv. regionálne sú väčšinou dlhodobo stratové, je známa už od samého počiatku ich výstavby. Zodpovedný štát však vždy hľadal mechanizmy, ako ich prevádzku zabezpečiť aj napriek tomuto zásadnému ekonomickému „nezmyslu“, pretože zodpovedný štát si uvedomuje všetky funkcie kvalitnej dopravy pre regióny, obyvateľstvo tam žijúce a tým spätne pre celý štát. Zostáva odpovedať na otázku, či „lokálky“ sú skutočne aj v 21. storočí schopné efektívne plniť úlohu moderného regionálneho dopravného prostriedku. Mohutný rozvoj automobilizmu, verejne prístupná dopravná cesta, konkurenčné prostredie a rozmanitosť ponuky cestnej dopravy zdanlivo veľa možností na prežitie železniciam nedávajú. Ale existujú príklady zo zahraničia, kde lokálky oživili a tvoria i v súčasnosti funkčný a využívaný dopravný systém. Aké sú predpoklady takéhoto stavu?

Zrovnoprávnenie dopravy

V prvom rade musí štát definovať, čo je to verejný záujem v doprave, to znamená zákonom daná základná dopravná obslužnosť územia, ktorá umožňuje obyvateľom krajiny rovnomerne obývať celé územie štátu. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) malo pôvodne pripraviť tento zákon do júla minulého roka, termín však vláda posunula o rok (!)

Ďalším nevyhnutným legislatívnym predpokladom je dôsledné zrovnoprávnenie jednotlivých druhov regionálnej dopravy. Poplatky za štátom udržiavanú dopravnú cestu treba vyberať podľa rovnakého kľúča (buď paušálnym poplatkom, alebo podľa kilometrových prebehov, zaťaženia a pod.) v cestnej i železničnej doprave. Do tejto ceny sa musia zapracovať skutočne všetky náklady na jednotlivú dopravnú cestu i ostatné celospoločenské náklady (zimná údržba, exhaláty, hluk a pod.). Súčasne zostáva poplatok za dopravnú cestu výrazným nástrojom dopravnej politiky štátu, ktorým sa dajú účinne preferovať jednotlivé druhy dopravy, napríklad v chránených územiach a pod.

Zrovnoprávnenie je dôležité i v otázke výkonu štátneho dozoru a v technicko-prevádzkových podmienkach pre prevádzkovateľov regionálnej verejnej osobnej dopravy. Prevádzkové pomery na väčšine lokálok sú bližšie napr. prevádzke električiek než „veľkej železnici“. Súbor vyžadovaných technických podmienok, certifikátov, školení a skúšok však v súčasnosti neporovnateľne znevýhodňuje železnice. Skúste napríklad na železnici zriadiť novú zastávku alebo vychovať si rušňovodiča...

Vlastné prevádzkovanie regionálnej verejnej osobnej dopravy by malo potom v štátom jasne a rovnoprávne danom zákonnom rámci byť už v právomoci regionálnych samospráv až po úroveň jednotlivých obcí, ktoré musia mať k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na objednávanie si výkonov vo verejnom záujme. Zvolenie si jednotlivých druhov dopravy zostáva tak už na ich voľbe a zodpovednosti, pretože v konečnom dôsledku bude ovplyvňovať kvalitu života predovšetkým „ich“ občanov.

Možnosti prevádzkovania „regionálnych“ železníc

Zo zahraničných príkladov sa dá poučiť a zvoliť si vhodný model pre konkrétny región. Vo všeobecnosti sú dlhé karpatské doliny Slovenska priam predurčené na prevádzkovanie kapacitnej údolnej železnice s napojením autobusovej, mikrobusovej a individuálnej dopravy v jednotlivých staniciach a zastávkach. Samozrejmosťou musí byť taktová doprava a absolútna nadväznosť všetkých spojov v uzlových staniciach i na diaľkovú dopravu. Krajské samosprávy zabezpečujú zosúladenie cestovných poriadkov a objednávajú výkony údolnej železnice, jednotlivé obce objednávajú potom výkony prípojných autobusov, mikrobusov a taxíkov. Vo vzniknutom trhovom prostredí vzniknú podmienky na primeranú konkurenciu, ktorá je predpokladom ďalšieho rozvoja a kvality. Ohromný majetok, nehnuteľnosti a pozemky železničných tratí čakajú na intenzívnejšie využitie zo strany obcí, príjmy z prenájmov, napríklad priestorov železničných staníc, skladísk a pod., môžu tvoriť významnú časť rozpočtu.

Pri vhodných podmienkach prevádzkujú celý integrovaný regionálny dopravný systém spoločnosti s účasťou samospráv, inde jednotlivé súkromné spoločnosti. Existujú i príklady transformácie štátnej železnice na malé regionálne spoločnosti s účasťou regiónu i súkromného kapitálu. Možností je veľa, základom je však vždy dobrý zákonný rámec, a ten na Slovensku zatiaľ chýba. Chýba vôľa civilizovane a koncepčne riešiť problém stratovosti železníc, chýba úcta k vybudovaným hodnotám a múdrosti našich predkov, chýba solidarita medzi regiónmi a diskriminuje sa tak vidiek.

Mnohé dnes „regionálne“ železnice získajú po vstupe Slovenska do EÚ celkom iný rozmer. Z celoeurópskeho hľadiska bude železnica predstavovať jednotnú dopravnú cestu, na ktorej budú operovať a konkurovať si rôzni dopravcovia. Celá myšlienka EÚ je založená na princípe solidarity -- bohatšie regióny pomáhajú slabším, a to predovšetkým v oblastiach infraštruktúry. Je preto reálne očakávať v tomto smere i určitý prísun finančných prostriedkov. Zlikvidovať si preto dnes dobrú východiskovú pozíciu za cenu veľmi diskutabilných „usporených“ 450 miliónov Sk považujem za minimálne neuvážené.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       12. 2. 2003
12. 2. 2003 V ČR překonala nezaměstnanost 10 procent, na severní Moravě je 20 procent Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 "Británie rozhoduje" o Iráku
12. 2. 2003 Nejnovější bin Ladinův pásek "nepodporuje Saddáma Husajna"
12. 2. 2003 Americké veřejné mínění podporuje útok na Irák i bez OSN; třetina Britů považuje za největší hrozbu USA
11. 2. 2003 Hrozba terorismu anebo válečná psychóza?
12. 2. 2003 Přijde v důsledku irácké války Tony Blair o premiérský úřad?
12. 2. 2003 Odstraňte Francii z Rady bezpečnosti OSN
12. 2. 2003 Američané, kteří zachraňovali Francii
12. 2. 2003 Irák: Snaha osvobodit jiný stát od teroru se nám zdá logická Josef  Chmel
12. 2. 2003 Nedostatek sebevědomí lidí v ČR Petr  Hubáček
12. 2. 2003 Úvaha o nedělitelnosti a vyváženosti osobní svobody a odpovědnosti Vojtěch  Polák
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
12. 2. 2003 Jak dál s Irákem? Petr  Vařeka
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Odbory v celém světě jsou proti válce
11. 2. 2003 Američané v ČR: Nesouhlasíme s válkou proti Iráku
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
12. 2. 2003 Americká poezie proti válce Marek  Hrubec
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
12. 2. 2003 Vyvrhnuté z internetu Peter  Greguš
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
10. 2. 2003 O akú hviezdičku nám ide? Pavol  Fabian
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer

Slovenský železniční "štrajk" RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Štrajk nie je zločin! Ivan  Štefunko, Radovan Geist, Braňo Ondruš
3. 2. 2003 Ochromené Slovensko: Nasadí premiér armádu? Lubomír  Sedláčik

Doprava RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Štrajk nie je zločin! Ivan  Štefunko, Radovan Geist, Braňo Ondruš
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
3. 2. 2003 Ochromené Slovensko: Nasadí premiér armádu? Lubomír  Sedláčik
23. 1. 2003 Dálnice R43: Ministr přiznal, co magistrát tají   
6. 1. 2003 Odstraní londýnský experiment dopravní zácpy ze středu měst?   
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
17. 9. 2002 Den bez aut v Brně   
16. 9. 2002 Petice "Město pro lidi" má podporu Pražanů