12. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2003

Zmení štrajk ortieľ nad železnicami?

Štát sa nemôže zbavovať zodpovednosti

prevzaté z internetového portálu www.changenet.sk

Dráma na železnici vrcholí. Odvetou za rozhodnutie vlády o definitívnom zastavení osobnej prepravy na 25 najstratovejších železničných tratiach a za rušenie ďalších približne 200 vlakových spojov je vzrastajúca nespokojnosť postihnutej verejnosti, miestnych samospráv a vyhlásenie štrajku železničiarov.

Toto rozhodnutie len zapadá do série vlaňajších protichodných zámerov, vyhlásení a nekvalifikovaných rozhodnutí v rýchlom slede, ktoré dokumentujú chaos v rezorte dopravy.

  • plánovaný nákup 35 kusov ľahkých vlakových súprav na regionálne trate za 4,3 mld. Sk a po podozrení z porušenia zákona zrušenie tendra ako nepotrebného,
  • októbrové vyhlásenie riaditeľa odboru železničnej dopravy pri ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) D. Turanoviča o neplánovaní zdražovania železničnej dopravy a vzápätí 15-percentné zdraženie a rušenie zliav s plánovaným ziskom 178 mil. Sk,
  • rozvojová stratégia dopravy z novembra 2002 uznáva význam lokálok pre rozvoj regiónov, a preto ešte ráta s ich transformáciou a s efektívnym zapojením do regionálnych systémov dopravnej obslužnosti.

* * *

Isteže, prevádzkovať poloprázdne vlaky je plytvaním, ktoré sa roky prehliadalo bez povšimnutia. Ale „liečba amputáciou“ na úkor ľudí je to posledné, čo prichádza do úvahy. Rýchlosť a razancia, s akou sa vláda poponáhľala s rušením prevádzky, vzbudzuje obavy z vedomého naštartovania likvidačného procesu železničnej dopravy, pred čím varujú železničiarski odborári. Čo iné sa dá domýšľať, keď MDPaT sa neunúvalo v takej vážnej veci predložiť nejakú alternatívu na rozhodovanie, ale len zrušiť či ponechať? Nedá sa vylúčiť ani komplot, pretože Železničná spoločnosť, a.s., (ZSSK) zdôrazňujúca svoj podnikateľský charakter, nezabojovala nielen o peniaze, ale ani o predmet svojho podnikania, t. j. o cestujúcich a o záchranu tratí. „Zisk z nevykonávania služieb,“ ako zrejme nechtiac vtipne charakterizoval odhadovanú úsporu 500 mil. Sk hovorca ZSSK Miloš Čikoský v televíznom vystúpení na TA3, iste nie je štandardným podnikaním a už tobôž nie je systémovým riešením efektívnosti železničnej dopravy. Táto úspora totiž vťahuje do likvidačnej špirály správcu tratí -- ŽSR. Ak im budú chýbať peniaze, ktoré ušetrí ZSSK za nepoužívanie dopravnej cesty, definitíva rušenia neprevádzkovaných tratí je reálna.

Azda by si Dzurindova vláda zaslúžila pochvalu za odvahu dať vypracovať zahraničný audit v ZSSK, pokiaľ by ním zistený roky kumulovaný 16-miliardový dlh štátu za neplatenie za výkony vo verejnom záujme nezneužila ako dôvod na rozsiahlu redukciu osobnej dopravy. Týmto rozhodnutím vláda pošliapala priority a zásady štátnej a regionálnej dopravnej politiky, ale aj všeobecné priority vlády, ako sú sloboda pohybu, mobilita pracovnej sily, politika zamestnanosti, ekonomický rozvoj zaostalých regiónov, sociálne dôsledky, ekologické aspekty atď. Platí to aj o európskej tzv. bielej knihe o doprave, na ktorú sa odvolávajú koncepčné materiály MDPaT. Tá odporúča užívateľa postaviť do stredu záujmu, požaduje preferenciu verejnej a najmä železničnej dopravy a zvyšovanie kvality a prístupnosti služieb miestnej a regionálnej osobnej dopravy.

* * *

Od 2. februára bude na Slovensku všetko naopak. Štát uprednostnil súkromnú spoločnosť pred verejným záujmom a občanom. Zo všetkých strán sa ozýva, že zrušenie osobnej prepravy na tratiach prinesie existenčné problémy tisíckam ľudí, ktorí sa ocitnú v regiónoch odrezaných od sveta. Vidiecky parlament dokonca vydal vyhlásenie, v ktorom poukazuje na protiústavnosť diskriminácie ľudí v týchto oblastiach. Vláda rozohrala hazardnú hru, keď odklepla rušenie prevádzky na lokálnych tratiach skôr, než by utvorila podmienky na ich plynulý prechod pod správu VÚC. Keďže s ukončením čiastkového prenesenia finančných kompetencií na VÚC pre oblasť hromadnej dopravy sa ráta do konca roka 2006, predstavy ministra dopravy P. Prokopoviča o skorom obnovení osobnej dopravy pod správou VÚC vyznievajú skôr ako zbožné želanie, neznalosť alebo sú len účelovým zavádzaním verejnosti. Po viacmesačnom prerušení prevádzky sa trate nebudú môcť sprevádzkovať zo dňa na deň. Nedovolia to spretŕhané väzby: rozpustený železničný personál, zákonné lehoty na obstaranie nového prevádzkovateľa. Neužívané objekty a zariadenia železnice budú chátrať, možno sa rozkradnú a zdevastujú. Problematický bude tiež návrat cestujúcich na železnicu. Vyvolanou stratou zamestnania ľudia stratia dôvod dennodenného cestovania alebo tí šťastnejší si cestovanie zariadia ináč. Či potom budú tie isté trate pre VÚC efektívnejšie a technicky bezpečné pre obnovenie prevádzky? Odborové združenie železničiarov, ktoré vyhlásilo štrajk, práve z týchto dôvodov žiadalo zachovať kontinuitu a oddialením definitívy vytvoriť časový priestor na rokovania a na nájdenie systémového riešenia. Štrajk má názorne ukázať, ako bude fungovať v štáte doprava ako celok a prečo má byť verejná doprava verejným a štátom dotovaným záujmom.

Konštituujúce sa VÚC sa v časovom strese pokúšajú aspoň operatívne harmonizovať železničnú a autobusovú dopravu, aby aj v trhovo deformovanom prostredí dopravy vytvorili kvalitatívnu protiváhu najvážnejšej priamej príčiny úpadku železnice -- nadmerného nárastu konkurenčnej individuálnej dopravy. So striedavými úspechmi sa usilujú dohodnúť s dopravcami SAD na náhradnej autobusovej preprave.

* * *

Novelizáciou zákona o dráhach nadobudol štát plnú zodpovednosť za výkony poskytované vo verejnom záujme. Podľa auditu sa má zo štátneho rozpočtu poskytovať v rámci ekonomicky oprávnených nákladov dotácia na vykrytie výkonov vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu 5,5 mld. Sk ročne. Keďže ZSSK na tento rok dostala len 4,3 mld. Sk, pre chýbajúcu miliardu znižujú výkony o vyše 12 percent. Je to suma, ktorá by sa v rezorte dopravy dala ušetriť aj inak, napr. nepostavením 1 až max. 5 km diaľnice. Ale súčasná politická vôľa ovplyvňovaná lobistickými tlakmi preferuje diaľnice za štátne peniaze natoľko, že nemožno vylúčiť ani účelovosť rušenia železničných spojov na umelé zvyšovanie dopytu po diaľniciach. Zatiaľ čo hospodársky rozvoj regiónov, pracovné príležitosti, dopravné spojenie pre investorov sú úspešnými argumentmi notoricky využívanými na budovanie diaľnic, zachovaniu rozsahu železničnej dopravy nepomohli.

ZSSK dopláca aj na deformované finančné toky v doprave. Zatiaľ čo podľa hovorcu Čikovského má ZSSK náklady za používanie 1 km dopravnej cesty vyše 100 Sk, autobusová doprava len asi 25 Sk. Tieto disproporcie priam volajú po urýchlenej reforme daňového systému na plynulé získavanie verejných prostriedkov na kvalitnú dopravnú obsluhu územia. Internalizácia externých nákladov, resp. zavedenie reálnych cien diferencovaným spoplatnením všetkých užívateľov všetkých dopravných ciest (diaľnice nevynímajúc) sú systémovými ekonomickými nástrojmi na regulovanie ekologicky únosnej intenzity dopravy v území a plánovanie štruktúry dopravy podľa verejného záujmu. Ich aplikácia v doprave sa dá (na rozdiel od rušenia železničnej dopravy) využiť na verejný prospech bez toho, aby sa porušovali zásady štátnej dopravnej politiky.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       12. 2. 2003
12. 2. 2003 V ČR překonala nezaměstnanost 10 procent, na severní Moravě je 20 procent Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 "Británie rozhoduje" o Iráku
12. 2. 2003 Nejnovější bin Ladinův pásek "nepodporuje Saddáma Husajna"
12. 2. 2003 Americké veřejné mínění podporuje útok na Irák i bez OSN; třetina Britů považuje za největší hrozbu USA
11. 2. 2003 Hrozba terorismu anebo válečná psychóza?
12. 2. 2003 Přijde v důsledku irácké války Tony Blair o premiérský úřad?
12. 2. 2003 Odstraňte Francii z Rady bezpečnosti OSN
12. 2. 2003 Američané, kteří zachraňovali Francii
12. 2. 2003 Irák: Snaha osvobodit jiný stát od teroru se nám zdá logická Josef  Chmel
12. 2. 2003 Nedostatek sebevědomí lidí v ČR Petr  Hubáček
12. 2. 2003 Úvaha o nedělitelnosti a vyváženosti osobní svobody a odpovědnosti Vojtěch  Polák
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
12. 2. 2003 Jak dál s Irákem? Petr  Vařeka
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Odbory v celém světě jsou proti válce
11. 2. 2003 Američané v ČR: Nesouhlasíme s válkou proti Iráku
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
12. 2. 2003 Americká poezie proti válce Marek  Hrubec
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
12. 2. 2003 Vyvrhnuté z internetu Peter  Greguš
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
10. 2. 2003 O akú hviezdičku nám ide? Pavol  Fabian
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer

Slovenský železniční "štrajk" RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Štrajk nie je zločin! Ivan  Štefunko, Radovan Geist, Braňo Ondruš
3. 2. 2003 Ochromené Slovensko: Nasadí premiér armádu? Lubomír  Sedláčik

Doprava RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Štrajk nie je zločin! Ivan  Štefunko, Radovan Geist, Braňo Ondruš
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
3. 2. 2003 Ochromené Slovensko: Nasadí premiér armádu? Lubomír  Sedláčik
23. 1. 2003 Dálnice R43: Ministr přiznal, co magistrát tají   
6. 1. 2003 Odstraní londýnský experiment dopravní zácpy ze středu měst?   
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
17. 9. 2002 Den bez aut v Brně   
16. 9. 2002 Petice "Město pro lidi" má podporu Pražanů