Názor konzervativce: Klip Mádla a Issové je hloupý, zkreslující a urážející

14. 5. 2010 / Lukáš Visingr

Ještě před několika dny jsem byl asi jedním z posledních lidí v České republice, kteří neviděli "předvolební" klip Jiřího Mádla a Kláry Issové, který nabádá mladé lidi, aby přemlouvali své prarodiče, aby nevolili levicové strany. Konečně jsem se tedy na tento tolik rozebíraný výtvor podíval. Od samého počátku jsem nevycházel z úžasu, protože jako politolog i jako pravicově smýšlející mladý člověk jsem rychle získal dojem, že tento klip může směle aspirovat na snad největší pitomost v letošní volební kampani.

Jako voliči jsme si na politickou angažovanost „celebrit“ (herců, zpěváků, sportovců apod.) už asi zvykli, ostatně to není nic zvláštního ani v USA nebo západní Evropě. Rozsah, styl a výsledek tohoto zapojení může být samozřejmě rozdílný, od dobrého (Tomáš Töpfer, Jiří Šlégr) přes rozpačitý (Vítězslav Jandák) až po vyloženě groteskní, pokud ne trapný (Kateřina Brožová). Klip Mádla a Issové bych celkem jednoznačně zařadil do oné poslední kategorie, ačkoli by možná stálo za úvahu vytvořit pro něj novou a zcela speciální kategorii. Umím si dobře představit inteligentní a vtipný klip, který má mladé lidi nabádat, aby se zajímali o politiku a šli k volbám, popř. aby volili tu či onu stranu nebo zapůsobili na lidi ve svém okolí, aby tu či onu stranu nevolili. Dílo dvou českých hvězdiček ale něčím takovým určitě není. Inteligencí a vtipem neoplývá (což by snad samo o sobě nevadilo; hloupostí je tato volební kampaň plná), ale nabízí opravdu hutnou porci (mimo jiné) zkreslení, urážlivosti a nevkusu.

Jako politologa mě okamžitě zarazila už sama koncepce klipu, jež stojí na myšlence, že „starý lidi“ a „lidi na venkově“ volí levici. Takovéto tvrzení je v lepším případě hrubě paušalizující a zkreslující, v případě horším jde o vyložený nesmysl. Mezi seniory i venkovany je zajisté řada voličů levice, ale zároveň je mezi nimi i mnoho příznivců pravice. Je přece známo, že spousta důchodců patří mezi spolehlivé voliče ODS (svého času se pro ně používal také pojem „babky klausovky“) a že pro ODS tradičně hlasuje také nemálo drobných zemědělců. Tvrdit, že „starý lidi“ volí levici, je zhruba podobně zjednodušující jako tvrdit, že „živnostníci volí ODS“ nebo že „křesťani volí lidovce“. Pokud jde o absurdní prohlášení typu „selektivní paměť“ či „oni si klidně umřou“, k těm bych si dovolil říci jen tolik, že by snad byla i bezděčně zábavná, kdyby ovšem nebyla tak hrubá, trapná a nevkusná.

Jako pravicově-konzervativně smýšlející mladý člověk (čili člen cílové skupiny, pro kterou je klip zjevně určen) musím navíc konstatovat, že celý ten výtvor uráží moji inteligenci. Vypadá tak naivně a amatérsky, že nestranný a věci neznalý pozorovatel by zřejmě dospěl k závěru, že cílovou skupinou klipu asi mají být žáci nižšího stupně základní školy, popř. možná lidé trpící nějakou mentální dysfunkcí. Podle mého názoru může takový klip působit kontraproduktivně, protože inteligentní mladé lidi bude spíše znechucovat a odrazovat od zájmu o politiku, neboť v nich může vytvořit dojem, že politika je komediantská fraška. (To v podmínkách ČR možná opravdu je, ale snad není potřeba to ještě zhoršovat.) Navíc jsem si (zřejmě naivně) myslel, že mezi hodnoty, které má pravicově či konzervativně smýšlející člověk hájit, náleží také úcta ke stáří. Ale to evidentně neplatí pro každého pravičáka, že?

Co mě ale jako mladého člověka znechutilo snad nejvíce, to je závěr klipu, v němž jsou mladí lidé nabádáni, aby své prarodiče přesvědčovali k nevolení levice pomocí příslibu „návštěvy navíc zdarma“. Prostě se nedovedu vcítit do myšlení někoho, kdo by tohle skutečně udělal. Copak návštěva příbuzných má být pro ně „odměnou“ za to, jaký lístek zasunou do volební urny? Ti „starý lidi“, o kterých se v klipu s takovým despektem mluví, totiž opravdu mohou „klidně umřít“, a to třeba i hodně brzy. Každá návštěva u nich může být tou poslední. A nechtěl bych potom být v kůži mladého člověka, který se zachová dle návodu v klipu dvou hvězdiček a právě onu „poslední“ návštěvu neuskuteční jen proto, že „bába a děda“ volili levici.

Krátce po zveřejnění tohoto klipu se objevila spousta jeho parodií, na mě však celý ten výtvor působí jako svoje vlastní trapná parodie. Věřím, že Jirka Mádl i Klára Issová postupovali snad s dobrým úmyslem, zvolili však k tomu opravdu velmi nevhodné prostředky. (Připomněl bych na tomto místě známý postřeh, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.)

Jestli chtěli ve volební kampani podpořit pravicové strany, prosím, to je nesporně jejich svaté právo, ale měli to udělat přímo a slušně, nikoli takovým nevkusným způsobem, jenž silně uráží nejen seniory, ale rovněž mladé lidi. Oběma hercům bych tedy doporučil, aby se pro příště věnovali něčemu, co jim jde lépe než trapné pokusy o politický aktivismus.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.5. 2010