Česká televize se dopustila stěží omluvitelných zpravodajských poklesků

12. 5. 2010 / Ivan Sommer

Česká televize se dopustila stěží omluvitelných zpravodajských poklesků při krytí  přehlídky z Moskvy.

1. Přenos ani řádně neoznámila v televizních programech.  V pěti tištěných týdenních programech, které jsou přílohou denního tisku nebo vycházejí samostatně, jsem o přehlídce nic nenašel.

2. Reportéři ČT nehorázně zcenzurovali úvodní projevy ruských státníků, vlastně to byl přenos jakési diskuse ze studia a ne krytí přehlídky.

  Mě zajímalo, co se děje v Moskvě, ne v hlavách reportérů ČT, autentický záznam jsem posléze shlédl na zahraničních TV.   Z reakcí na webu usuzuji, že lze očekávat množství stížností na přístup ČT. Není mi jasné, proč BL nevěnovaly tomuto  novinářskému  poklesku větší pozornost, protože následné články o znásilňování Rudou armádou včetně Fabiana Golga se jeví jako snaha neprofesionální a podjaté zpravodajství ČT zakrýt odvádějícími tématy.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.5. 2010