Vyjde další "protičeská" kniha

14. 5. 2010 / Jan Čulík

Ve čtvrtek 13. května měl na univerzitě v Glasgow přednášku na základě své habilitační práce Imagined territories: nation and space in Czech political discourse, 1880-1938 (Fiktivní území: národ a prostor v českém politickém diskursu 1880-1938) profesor Peter Haslinger z univerzity v Giessenu a ředitel Herderova institutu v Marburgu. Přednáška byla výtahem z jeho nové knihy, která má vyjít za několik týdnů.

Profesor Haslinger se zabývá nacionalismem, regionalismem, a etnickými minoritami, prostorem a kartografií, analýzou totožnosti a diskursu.

Ve své přednášce, doprovázené v powerpointu četnými mapami (zřejmě ho opravdu fascinuje kartografie), poukázal na to, že český nacionalistický diskurs se od devatenáctého století vázal na pojetí českého území (založeného na terioriu někdejšího českého království, avšak s některými spornými místy, viz například Těšínsko), které dávno neodpovídalo skutečnosti, neboť asi na třiceti procentech tohoto území vůbec žádní Češi nežili.

Podle Haslingera výrazně přispělo k tomu, že Němci žijící v Československu začali po r. 1933 většinou podporovat Hitlera a nacisty, jejich vědomí, že po r. 1930 bylo s konečnou platností zřejmé, že Němci žijící v Československu nedostanou autonomii. Tu nedostali ani Rusíni či Slováci.

Haslinger poukázal na to, jak českého obklíčení německým živlem využívaly k propagandistickým cílům obě strany. Česká strana poukazovala na to, jak je český živel "Němci" ohrožen (nečinila žádný rozdíl mezi německy mluvícím obyvatelstvem v Čechách a Němci či Rakušany žijícími mimo země koruny České); němečtí nacionalisté zase poukazovali nad touž mapou na to, že prý české osídlení narušuje "přirozeně germánský prostor". Podstatou nacionalistické nenávisti je podle Haslingera vždycky to, že jestli jedna strana zaujme nekompromisní postoj, soupeřící strana nutně musí zaujmout stejně nekompromisní postoj opačný.

Haslinger se ve své přednášce zabýval i některými drobnými triky české politické reprezentace, jako například jednou mapou tuším z r. 1900, která měla ukázat rozmístění českého a německého obyvatelstva. V jižních Čechách bylo na této mapě znázorněno české osídlení, pak na hranicích sudetské oblasti na Šumavě bylo nakresleno několik málo německých osad, a tam, kde ve skutečnosti bydlelo Němců nejvíc, mapa zaznamenávala zelenou barvou "lesy".

Jo, Čechům se asi moje kniha nebude líbit, ale já to přežiju, poznamenal profesor Haslinger. Přednáška vlastně nepřinesla nic příliš nového: Češi přece nikdy netvrdili, že celé historické území koruny České bylo nepřetržitě osídleno pouze Čechy; potíž je, že když se to obrátí, nutně z toho vyplyne, že si na celé historické území koruny České dělala česká politická reprezentace nároky možná neoprávněně. Těžko se proti tomu v mezinárodním kontextu argumentuje.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.5. 2010