Ta složenka za nic nemůže a přesto dovede člověka pěkně vytočit!

12. 5. 2010 / Jiří Baťa

TOP 09 se snaží tímto krokem být buďto vtipná, nebo originální. Ale občané to mohou vidět poněkud jinak a chápat tak, že se tímto prezentují jako Bohové Olympu, kteří vědí a mohou všechno! Jeden moudřejší druhého, jeden větší darebák než druhý. A to se vyjadřuje hóóódně zdrženlivě. Složenku, kterou nám občanům vystavuje ekonomický ministr zeměkoule a blízkého vesmíru je důkaz jeho politické pokleslosti a opovrhování občany ČR. Ano, víme už dávno, že stát má dluhy, že při výpočtu na hlavu, tedy jednoho každého občana včetně dětí a starců je to cca tolik, kolik nám pan Kalousek (zmíněnou složenkou) sděluje. To nám už prostřednictvím médi bylo sděleno tisíckrát, to není pro nás novinka, Ta složenka je totiž projev arogance, amorálnosti, drzosti a neomalenosti, výsměch do obličeje všem poctivým pracujícím i (z jejich přičiněním dnes) nepracujícím, všem, kteří poctivě odváděli daně, platili zdravotní a sociální pojištění, všem, kteří věřili v poctivost a morální kvality poslanců, když jim dali své hlasy, všem, kteří nad svou naivitou (bohužel) dnes zalamují ruce a bědují, co za vši si nasadili do kožichu.

Je pravda, že to nejsou jen ti, co dnes představují TOP 09, buďme spravedliví, jsou to prakticky všechny politické strany, které participovaly na koaliční vládě či vládách, ale i ti, kteří se na vládě nepodíleli a nedokázali těmto důsledkům čelit a jim předejít. Ne proto, že by nemohli, protože neměli sílu, oni neměli především odvahu! Šlo přece i o jejich benefity z toho všeho, co ve své "práci" vykonali.Ty důsledky vyvěrají z příčin a ty jsou všem velmi dobře známy. Nemá smysl zde opakovat všechno, co vedlo k tomuto stavu. Stačí když bude uvedeno, jak bezcharakterní, pokrytečtí, vypočítaví, bezohlední, morálně pokleslí, či jinak řečeno profláknutí jsou všichni, kteří jsou původci tohoto stavu, jak jsou zbabělí a falešní, když nedovedou předstoupit před národ či občany a přihlásit se k zodpovědnosti. Říci něco na způsob:

Vážení občané, předstupujeme před vás s pocitem velké viny a vašeho oprávněného zklamání nad stavem věcí veřejných. Ano, byli jsme to my, kteří jsme tento stav zavinili a jsme si vědomi odpovědnosti a chceme tyto chyby (i když se o chybě vůbec nedá uvažovat), tento stav vlastním přičiněním napravit. Začneme u sebe, uděláme pro to vše, abychom věci uvedli na pravou míru. Omlouváme se tímto všem našim občanům a voličům, že jsme včas nedokázali (spíše nechtěli) čelit projevům a důsledkům světové krize, nedokázali usměrňovat a regulovat výdaje státního rozpočtu a všech ostatních negativ, které zapříčinily situaci, ve které se dnes nacházíme! Žádáme vás, vážení občané, dejte nám šanci, dejte nám ještě důvěru a příležitost, abychom mohli své prohřešky a nepravosti napravit!

Na vyslovení něčeho podobného je pan Kalousek (a ostaní) moc velký srab, takovou odvahu nemá, protože sám dobře ví, jak by se znemožnil. Za to má odvahu přenést všechny dluhy na bedra poctivých občanů a tvářit se, jakou starost má o jejich blaho. A při tom si mnout ruce, jak to s námi, občany, pěkně sehrál. Ta starost o blaho občanů je tak dojemná, že neváhá učinit kroky ve výdajích státu až tak, že hodlá krátit či omezovat sociální dávky. To všechno mimo jiné. Těch drastických opatření bude celá řada, o překvapení nebude nouze. Ale jedno nelze Kalouskovi upřít: jeho upřímnost. No představte si, že se nebojí otevřeně říci: "To není dluh někoho jiného, zaplatit ho budeme muset všichni!" Aby jste rozuměli, ten dluh není někoho jiného -- myšleno jejich, politiků a vlády, to je dluh náš (občanů) a budeme jej platit všichni, dokonce i mne to postihne!" Jeden by zatlačil slzu nad osudem pana Kalouska a těch ostatních, jak si s nimi osud zahrává. Jen mám obavy, aby ten osud nebyl zcela jiného charakteru a ze zcela jiným koncem. Pro něj, pro TOP 09 a všechny politiky, kteří se na takové nápravě věcí veřejných, státního rozpočtu a hlavně zmiňovaného nehorázného dluhu budou podílet. "Hyn se hukáže", řekl kdysi Kozina. A já říkám, že "není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře". TOP 09 a Kalousek nám v tom svými odvážnými, ale stejně tak deprimujícími kroky a opatřeními jde výrazně vstříc.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.5. 2010