Ekologický program nové britské vlády

12. 5. 2010

Tento ekologický program schválila britská Konzervativní i Liberálně demokratická strana.

V programovém prohlášení nové britské vlády se praví toto o životním prostředí:

Obě politické strany souhlasí, že realizují plný program opatření ve snaze splnit naše společné úsilí o vznik nízkouhlíkové a ekologicky přátelské ekonomiky, včetně:

 • Vytvoření inteligentní rozvodné sítě a zavedení inteligentních elektroměrů.
 • Plné realizace tarifů na dodávku eletrické energie do sítě od soukromníků
 • Opatření na podporu velkého nárůstu výroby energie z odpadků prostřednictvím anaerobických bakteriálních procesů.
 • Založení ekologické investiční banky.
 • Vytvoření programu pro snižování energetické spotřeby domácností, který bude uhrazen z úspor na účtech za energie.
 • Opatření k rozšíření získávání energie z mořských zdrojů.
 • Vytvoření emisní normy, která zabrání stavbě uhelných elektráren, pokud nebudou vybaveny dostatečnými filtry, které budou odpovídat emisní normě.
 • Výstavby vysokorychlostní železniční sítě.
 • Zrušení výstavby třetí rozjezdové dráhy na letišti v Heathrow.
 • Odmítnutí stavět další rozjezdové dráhy na letištích v Gatwicku a v Stansteadu
 • Nahrazení daní z letecké dopravy daní za individuální lety.
 • Vytvoření nejnižší ceny uhlíku, úsilí přesvědčit Evropskou unii, aby začala plně obchodovat s emisními limity.
 • Opatření, na jejichž základě se stane dovoz či vlastnictví ilegálního dřeva trestným činem
 • Opatření na podporu zeleně a koridorů pro zvířata ve volné přírodě ve snaze zastavit likvidaci přírodního habitatu a ve snaze obnovit biodiverzitu.
 • Vybudování celostátní nabíjecí sítě pro elektrické a hybridní automobily.
 • Pokračování s realizací návrhů minulé vlády na veřejné investice do technologie ukládání uhlíku pro uhelné elektrárny a zvláštní příslib omezit emise ústřední vlády za rok o 10 procent.

Liberální demokraté se dlouhodobě stavějí proti stavbě nových jaderných elektráren. Konzervativci naproti tomu chtějí dovolit nahrazení existujících jaderných elektráren, pokud proběhne normální plánovací řízení pro velké stavební projekty a pod podmínkou, že jaderné elektrárny nedostanou žádné dotace ze státních zdrojů.

Liberální demokraté se při schvalování jaderných elektráren zdrží hlasování.

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.5. 2010