20. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2008

Immanuel Wallerstein: Jak skončí válka v Iráku

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Až bude Barack Obama zvolen prezidentem, zjistí, že dostat vojska z Iráku domů je obtížné. Ale až se Muktada al-Sadr stane ministerským předsedou Iráku, popud k okupaci skončí. Obama a Pentagon budou možná dokonce moci vyhlásit „vítězství“.

Všechny zraky se soustřeďují na prezidentskou kampaň v USA, kde kandidáti zaujímají ke skončení války v Iráku velmi rozdílné postoje. Pohledy se ale upírají na nesprávné místo. Jsem přesvědčen, že je docela jisté, že příštím prezidentem Spojených států bude Barack Obama. A jeho názory na válku v Iráku jsou skoro úplným opakem názorů jeho rivala McCaina. Obama byl proti invazi USA od samého začátku. Je přesvědčen, že pokračování ve válce škodí všem – Spojeným státům, Iráku, zbytku světa. A říká, že se bude snažit stáhnout všechna vojska USA do šestnácti měsíců.

Jakmile bude Obama v úřadě, nepochybně zjistí, že se kolem definice stažení rozpoutá ve Spojených státech velká kontroverze a že dosáhnout vyhlášený cíl nebude tak snadné, pokud to bude pouze záležitostí vnitřní politiky Spojených států. Skončení války v Iráku však nebude záviset na Obamovi nebo na Spojených státech. Klíčem k ukončení války je to, co se děje v irácké politice, ne v politice USA.

Troufám si neprozřetelně předpovědět, že někdy v roce 2009 (nebo nejpozději roku 2010) bude ministerským předsedou Iráku Muktada al-Sadr a že al-Sadr ukončí válku. Podívejme se na nejpravděpodobnější průběh událostí. Světová média nás každodenně upozorňují na to, co se dnes považuje za definitivní rozkol v politickém životě Iráku. Jsou tam tři hlavní etnické skupiny: šiíté, sunnitští Arabové a Kurdové. Každá z nich obývá v podstatě specifické území. Nejdůležitější výjimkou je hlavní město Bagdád, který má smíšené sunnitské a šiítské obyvatelstvo, ačkoli i zde jsou tyto skupiny územně soustředěny ve specifických částech města.

Navíc, jak už dnes asi všichni víme, každá z těchto zón má své vlastní vnitřní sváry. Existuje několik šiítských stran; každá z nich má zřejmě k dispozici vlastní milici a mezi skupinami existují dlouhodobé antagonismy. Dvěma hlavními jsou skupina vedená al-Sadram a skupina známá jako SCIRI, kterou vede Abdul-Aziz al-Hakim. Sunnitská území vypadají méně jasně. Jsou tam šejkové a někdejší členové strany Baas napojení na různé politiky v irácké legislativě. A je zde také malá ale důležitá skupina džihádistů, většinou neirácká a nějak napojená na al-Kajdá. V kurdské zóně jsou pak dvě soupeřící strany, k tomu navíc křesťanská a turkmenská menšina.

Tato složitá paleta není ve skutečnosti o nic složitější než poměry, které existují v mnoha zemích světa. Jen pomyslete, jak by se dala popsat spleť skupin zasahujících do politiky v USA. Takže pokud máme pochopit, co se v Iráku nejpravděpodobněji stane, musíme z této rozmanitosti vybrat nejpodstatnější otázku nebo otázky.

Domnívám se, že pro Iráčany je z jejich domácích problémů nejdůležitější, jestli Irák přežije jako jednotný stát a zda bude schopen obnovit své dřívější silné ekonomické a geopolitické postavení v regionu. Kdo je proti tomu? Ve skutečnosti se proti obnovení a oživení iráckého nacionalismu vážně staví pouze dvě skupiny – Kurdové a šiítské síly vedené al-Hakimem. Druhá z nich sní o autonomním, ba dokonce nezávislém jižním Iráku, který by ovládla i s jeho bohatými nalezišti ropy. Chce přerušit všechny svazky se sunnitskými regiony. A chce vážně oslabit tábor al-Sadra,, který je sice silný i v tomto regionu, ale v Bagdádu nemá fakticky žádného protivníka. Pokud by se podařilo odříznout Bagdád od jižních oblastí, byl by al-Hakímův tábor schopen jak se domnívá zničit tábor al-Sadra.

Kurdové samozřejmě sní o nezávislém kurdském státě. Jsou ale neobyčejně pragmatičtí. Vědí, že by vnitrozemský kurdský stát sotva přežil. Pravděpodobně by do něj vtrhlo Turecko a možná i Írán. Spojené státy by pravděpodobně udělaly velmi málo a celá věc by jim byla velmi nepříjemná. A Izrael by byl nepodstatný. Takže Kurdové jsou jasně ochotni dohodnout se na pokračování faktické autonomie v rámci jednotného Iráku. Je pravda, že se pořád hádají s ostatními o to, kdo bude kontrolovat Kirkúk. Pochybuji, že ho dostanou, a tuším, že se v této věci omezí nanejvýš na hlasité reptání.

Podívejme se teď na ostatní. Sunnitské arabské síly jsou také vcelku vzato docela realistické. Uvědomují si, že je nemožné vrátit se k Iráku, který by jednostranně ovládaly. O co jim dnes ve skutečnosti jde, je dostatečný podíl na politické mašinérii státu a jeho zdrojích (protože v jejich oblasti není prakticky žádná ropa, aspoň ne prozatím). Ačkoliv nemohou doufat v Irák ovládaný sunnity, mohou si dělat naděje na Irák, který obnoví svou někdejší čelnou roli v arabském světě, z čehož by měly nepochybně prospěch individuálně i jako celek.

Takže v konečném důsledku jsou klíčovou skupinou šiíté. Muktada al-Sadr dává od začátku jasně najevo, že chce jednotný Irák. Zaprvé jedině tak mohou jeho lidé v Bagdádu přežít a prosperovat. A zadruhé al-Sadr věří v Irák. Jistě, on sám a jeho přívrženci za baasistů velmi trpěli. Ale s reformovanými a značně oslabenými baasisty je ochoten jednat. To jasně prokázal v průběhu dvou posledních let. Poskytl morální podporu lidem ve Falúdži, když na ně předloni zaútočily síly USA. A ti mu to oplatili za nedávných bojů v Bagdádu, když síly USA obdobně zaútočily na jeho lidi.

Zůstává nám jeden významný hráč, velký ajátoláh Ali al-Sistání, nejvýznamnější duchovní vůdce šiítů v Iráku. Al-Sistání hraje od samého začátku invaze USA opatrnou politickou hru. Jeho prioritou je udržet šiíty pohromadě. Většinu času nic neříká. Ale v rozhodujících okamžicích je připraven zasáhnout. Když L.Paul Bremer, dávný prokonzul USA, chtěl vytvořit iráckou vládu víceméně podle vlastního rozhodnutí, al-Sistání trval na volbách a Spojené státy musely ustoupit. Výsledkem bylo, že al-Sistání dostal vládu, v níž dominovali šiíté. Když docházelo k příliš mnoha bojům mezi tábory al-Hakima aal-Sadra, vyjednal klid zbraní.

Co chce al-Sistání? Pokud jde o náboženství, přeje si, aby se jeho sídlo Nadžáf zase stalo teologickým centrem celého šiítského světa na úkor Qomu v Íránu, který převzal tuto roli zejména po íránské revoluci roku 1979. Geopoliticky to vyžaduje silný Irák schopný jednat s Íránem jako rovný s rovným. A aby měl silný Irák, al-Sistání potřebuje, aby byl Irák jednotný a v podstatě se zbavil okupace USA.

V současnosti se Spojené státy pokoušejí přimět Irák k podepsání dlouhodobé vojenské dohody, která by na neurčitou dobu zaručila americké základny. Nynější irácký ministerský předseda Nuri al-Maliki se pokouší manévrovat tak, aby obešel dokonce i hlasování v parlamentu. Muktada al-Sadr volá po referendu. Stejně tak podle všeho al-Sistání. Referendum samozřejmě znamená odmítnutí dohody.

Takže se zdá logické, že se v roce 2009 sejdou al-Sadr, al-Sistání, sunnité a dokonce i Kurdové na platformě národní jednoty a úplného odchodu USA bez zřizování dlouhodobých základen. Muktada al-Sadr to uskuteční jako předseda vlády. Al-Hakim bude nespokojen, ale al-Sistání ho udrží v linii. Íránci nebudou mít vyhraněné stanovisko. V USA bude veřejnost společně se znalci ohromena relativním klidem v Iráku. A prezident Obama i Pentagon nebudou mít moc na vybranou. Dají svůj laskavý souhlas. Možná dokonce vyhlásí, že „zvítězili“.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       20. 6. 2008
22. 6. 2008 Hutton: Budeme-li se spoléhat na volný trh, dojde ke katastrofě
22. 6. 2008 Vox populi Ladislav  Žák
21. 6. 2008 Británie se rozhodla realizovat ekologickou revoluci
21. 6. 2008 Nejchudší kuřáci dostanou peníze, pokud přestanou kouřit
21. 6. 2008 Mareš skončil s extremismem
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie
21. 6. 2008 Lisabonská smlouva jako test dospělosti Evropy i test odpovědnosti českých politiků Štěpán  Kotrba
21. 6. 2008 Zdánlivě banální příběh: zemřela Alexandra Berková Irena  Ryšánková
21. 6. 2008 Británie neratifikovala Lisabonskou smlouvu
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"
20. 6. 2008 Otevřený dopis Ondřeji Neffovi Jakub  Rolčík
21. 6. 2008 Na úsvitu nové doby Ladislav  Žák
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2008 ČR schválí zákon o nebezpečném pronásledování (stalking)
20. 6. 2008 Lze v prostředí volného trhu "rozdávat"? Jan  Hošek
20. 6. 2008 LN: Nalézání jednoduchých antisemitských receptů, aneb jaké otázky kladl redaktor Orientace Petr Zídek Alexandra  Štefanová
20. 6. 2008 Ruský generálplukovník: Rusko je ohroženo protiraketovou obranou, přerušme veškeré styky s NATO
20. 6. 2008 "Poslední fáze" boje proti rakovině?
20. 6. 2008 Stigmatizace a nálepkování všeho duchovního
21. 6. 2008 Stigma duchovně obohacujících duševních úchylek Štěpán  Kotrba
22. 6. 2008 Pohádky a mýty jsou stále s námi Jana  Ridvanová
20. 6. 2008 Neřešitelné úřední dilema Sandra  Wain
20. 6. 2008 Na počátku nebylo slovo, neboli Výmluvná podoba mozkových struktur Uwe  Ladwig
20. 6. 2008 Historie téměř detektivní aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu ? Miroslav  Tejkl
20. 6. 2008 Meteorit z Murchisonu není kontaminován blízkou farmou
20. 6. 2008 S australským meteoritem to není tak jasné
20. 6. 2008 Jsme v Evropě... Zdeněk  Wognar
20. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Jak skončí válka v Iráku Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2008 Zdravotnictví neomaleně podvádí Wenzel  Lischka
19. 6. 2008 Král času Jan  Stern
20. 6. 2008 Nová tvorba Jaroslava Hutky
19. 6. 2008 Společnost k zblití - "Není čas na hrdinství" Tomáš  Stýblo
19. 6. 2008 Otevřený dopis Jaroslav  Polák
18. 6. 2008 Tunelované České dráhy a jejich potěmkinovská eLiška Tomáš  Koloc
18. 6. 2008 Bagdád trvá na právu vetovat americké operace
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 Konec shromažďování a petičních stánků v Čechách Václav  Novotný
17. 6. 2008 Rotary Club: Okázalé konání dobra, kontroverzní členové, hradba mlčení Petr  Nachtmann
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Jak skončí válka v Iráku Immanuel  Wallerstein
21. 5. 2008 Wallerstein: Agenda levice pro příštích 25 let Štěpán  Steiger
4. 5. 2008 Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového? Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: Francie zpět v NATO? Doopravdy? Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
21. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Když Henry Kissinger vyjádří názor Immanuel  Wallerstein
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
2. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: 2008: konec neoliberální globalizace Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
4. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Čeho dosáhli zapatisté? Immanuel  Wallerstein
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
17. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo chce Putin Immanuel  Wallerstein
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein