12. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2008

K obhajobě vůdcovského principu

"Dále předpokládají, že ten, kdo má moc, si prakticky může dělat, co chce, a zvláště že svou moc může posílit, a tím se ještě přiblížit neomezené či nekontrolované moci. Předpokládají, že politická moc je ve své podstatě suverénní. Jestliže přijmeme tento předpoklad, zbývá vlastně už jen jediná důležitá otázka: 'Kdo má být suverénem?'"

Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé. Oikúmené, Praha 1994. S. 114.

"Bude vždy prvořadým úkolem národně socialistické vlády znovu a znovu zjišťovat, nakolik vláda zastupuje vůli národa. A v tomto smyslu jsme my 'divoši' skutečně těmi lepšími demokraty."

Adolf Hitler 30. června 1934 v Říšském sněmu

Václav Žák nachází v příspěvcích profesora Kuby věnovaných výkladu ústavní role prezidenta a obhajobě tohoto výkladu právní konstrukci, která z českého prezidenta dělá monarchu. Na základě opakovaného přečtení článků pana Kuby musím označit Žákovo hodnocení za příliš benevolentní. Výklad plzeňského profesora totiž ve skutečnosti skrze odvolání na "zájem lidu" (bez konkretizace formální procedury zjištění tohoto zájmu) dělá navíc fakticky z prezidenta nikomu neodpovědného strážce ústavnosti -- s dosti pochmurnými implikacemi pro ústavní systém jako celek.

Kombinací čl. 2, odst. 1 a čl. 63, odst. 1, písm. b) ústavy Kubovi vychází, že shledá-li prezident "podle nejlepšího vědomí a svědomí" mezinárodní smlouvu v rozporu se "zájmem lidu", nemusí takovou smlouvu podepsat, ačkoliv ji předtím schválil řádně zvolený parlament. Tedy: Pokud poslanci, kteří skládají slib stejného znění jako prezident, ale na rozdíl od něj mají také přímý mandát od voličů, schválí nějakou mezinárodní smlouvu, prezident může čistě na základě svého "vědomí a svědomí" prohlásit, že takový dokument je ve skutečnosti se "zájmem lidu" v rozporu a odmítnout ho.

Pokud se ovšem jednou pustíme do této hry, v níž prezident pouze a jedině svým "vědomím a svědomím" mysticky nazírá "zájem lidu" a na základě nazřeného sám rozhoduje, nelze se už zastavit. Jestliže by bylo možno s odvoláním na "zájem lidu" nárokovat prezidentské pravomoce v záležitostech zahraničněpolitických upravených článkem 63 ústavy, existuje snad nějaký zásadní důvod neuplatnit stejný postup též na článek 62? Pak by měl ovšem prezident právo "v zájmu lidu" odvolat premiéra nebo rozpustit Sněmovnu... Prezident navíc může nárokovaných pravomocí využívat zcela libovolně. Podle čl. 65 je totiž jeho trestní stíhání navždy vyloučeno a stíhán může být jedině za velezradu, a to Ústavním soudem na základě žaloby Senátu.

Opravdu těžko si nevšimnout, že Václav Klaus ve věci Lisabonské smlouvy jedná podle instinktu, který každému autoritáři káže bránit se před vznikem nadřízené mocenské instance. A Jaroslav Kuba se pro něj snaží s použitím prvního odstavce druhého článku ústavy vytvořit jakýsi bezedný kontejner legitimity, který by umožnil symbolické pravomoce českého prezidenta proměnit v právo přijímat samostatně klíčová rozhodnutí. Jestliže slavný článek 76 ústavy německé Výmarské republiky nadřazoval absolutní moc odvozenou od většiny nad právě existující státní formu, také Kubův výklad čl. 2 potenciálně zakládá českou ústavní "dvoupatrovost"; absolutní přednost náleží amorfnímu a o sobě zcela neartikulovanému principu "zájmu lidu", jehož jediným interpretem má být prezident.

Takže je konečně jasno: Zatímco se 200 poslanců a 81 senátor se o "zájem lidu" mezi sebou marně handrkují, jediný vůdce bezprostředně ochraňuje právo. Co už se tady dá dělat: Ač jsem v zásadě pacifistou, po Novém roce se pomalu začnu cvičit ve střelbě.

                 
Obsah vydání       12. 12. 2008
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější
13. 12. 2008 Lahůdka
12. 12. 2008 Policie provedla razii v petěrburgské kanceláři organizace Memorial
12. 12. 2008 Rusko má zřejmě v úmyslu nakoupit bojovou techniku v Izraeli
12. 12. 2008 Bombajské útoky jako děti Západu
12. 12. 2008 Byly útoky v Bombaji spojeny se západními zpravodajskými službami? Daniel  Veselý
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
12. 12. 2008 Chceme, aby si Evropská unie dohodou premiérů mohla přisvojovat další pravomoci ? Eva  Dundáčková
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
12. 12. 2008 Poslanci dostali anlýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA
12. 12. 2008 O lidských právech, státní příslušnosti a fotbalu, neboli V sousedských vztacích by se práva měla potvrzovat Uwe  Ladwig
12. 12. 2008 Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 Nehorázně xenofobní argumentace Jan  Čulík
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 On Russia and Chechnia John  Dunn
11. 12. 2008 Rusko a Čečensko John  Dunn
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější   
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem   
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem   
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 My Češi - banda idiotů   
11. 12. 2008 Komu dal Pánbůh úřad, tomu dal i rozum? Jan  Čulík
11. 12. 2008 Evropská unie škodí České republice