15. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2008

Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům?

"Pokud by měl být evropský prezident, nejen pro mě by neexistovala jiná volba, než volit Masaryka."

G. B. Shaw

Svou titulní otázku kladu ve smyslu Kristovy rady "Buďte jako děti" -- se vším vědomím, že nikdy neobsáhnu všechny historické a kontextuální prameny, k dané otázce se vážící.

Ivan Odilo Štampach (jehož slova v úvodu knihy průpovědí Chléb sám tě neživí čtu na waldorfském statku pro postižené, kde pracuji, před každým jídlem) má nejspíš pravdu, když říká, že Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností.

Mně, který jsem velice citlivý na jakoukoli jednostrannost (protiklad nestrannosti), která zdá i jen trochu mířit k ideologii, však v roce 90. výročí založení naší novodobé samostatnosti udivuje poněkud "nevděčný diskurz" ohledně prvního československého státu a jeho zakladatelů. Je pravda, že československý stát byl rozhraničován jako jakýsi obojživelník, neboť hranice Českých zemí byly stanoveny na základě historického principu, zatímco Slovensko a Podkarpatská Rus na základě principu národnostního a hledání přirozených geografických hranic (což bylo ale částečně dáno tím, že Slovensko bylo od 8. století integrální součástí Maďarska a historické hranice nikdy nemělo).

Je známo, že koncept "československého národa" byl mylný, a byl pravděpodobně vytvořen proto, aby příslušníků státotvorného etnika Slováků (2 miliony) nebylo méně než nestátotvorné německé menšiny (3 miliony). (Připomínám, že Čechů bylo v době vzniku První republiky 5 milionů.)

Je pravda, že tato pro nás na obou stranách (v Českých zemích i na Slovensku) výhodná situace byla dána jedině diplomatickou zručností tvůrců našeho státu a jejich osobní oblíbeností u Woodrowa Wilsona a tehdejší západoevropské politické reprezentace. (Což se ale také váže k bezpříkladnému vystoupení našich legionářů především na ruské frontě.)

Je nabíledni, že když Edvard Beneš během jednání o uspořádání Československa mluvil o budoucím národnostním uspořádání podle švýcarského modelu, měl buďto velké oči, či přímo vědomě pentlil ty, kteří nám později Československo přiklepli, pěknými řečičkami. Švýcarsko totiž vzniklo z dobrovolné dohody několika německých, francouzských a italských občin, zatímco my jsme proti "našim" Němcům museli v době, kdy Edvard Beneš seděl u smluvních stolů, povolávat armádu. Koncept švýcarského, ale i austroslavického modelu je v našich podmínkách okamžitě absurdní pro všechny, kdo si uvědomí fakt, že Švýcarsko zakládali příslušníci tří velkých etnik, které byly po stránce počtu i emancipace zcela vyrovnané.

Je ale také pravda, že kdyby naši Němci dostali v letech 1918 - 1919 co chtěli (připojení k poválečnému Rakousku či Německu), vypadal by náš stát jako pozdější okleštěná Druhá republika, bezbranný první československý stát by končil na předměstí Plzně a za Mladou Boleslaví, a možná by nevydržel ani oněch dvacet let. A čeští Němci by si prošli poválečnou krizí a mezinárodní odvetou za První světovou válku, včetně "zabavení" nejprůmyslovějších oblastí Německa a zákazů dovozu humanitární pomoci, které na jejich říšské bratry přivodil rozezlený a neprozíravý Woodrow Wilson a jeho západoevropští kolegové.

Reptání proti samotnému vzniku Československa dnes nacházím nejen u lidí typu Bernda Posselta či dnešních austroslavistů (většinou římských katolíků či komunistů, truchlících po velké říši s jednotným státním náboženstvím či politickým zřízením), ale i u autorů, kterých si jinak velmi vážím a které jen aktuální bolest z rozpadu Rakouska-Uherska a nelidských ran, jimiž bylo po První světové válce bito Německo, zbavilo schopnosti nestranného myšlení. K autorům, vyjadřujícím podobné myšlenky, patří kupodivu i můj učitel Rudolf Steiner (1861 -- 1925) a jeho současní následovníci. Těmto následovníkům chci ale připomenout, že tentýž Rudolf Steiner popsal spirituální a hlubinně psychologický fenomén Ducha národa, do jehož vývoje bezesporu patří i státní emancipace. A já osobně si v daných podmínkách pro tuto vývojovou fázi svého národa nedokážu představit lepší subjekt, než jakým byla První Československá republika, založená poctivě hledajícím křesťanem a demokratem Tomášem Garriguem Masarykem, politikem, který ve své době neměl v Evropě obdoby.

Vy ano?

                 
Obsah vydání       15. 12. 2008
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
15. 12. 2008 Poučení z krizového vývoje... Ladislav  Žák
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
15. 12. 2008 K údajnému ruskému tvrzení o primárně protiruském zaměření nových amerických základen v Evropě Pavel  Barák
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
15. 12. 2008 Protiraketová obrana
15. 12. 2008 NATO provokuje Obamu: Chceme raketovou obranu v Evropě
15. 12. 2008 Rusko čeká na svou tsunami
15. 12. 2008 Václav Klaus je všelijaký, za svou hloupost si ale můžeme sami
15. 12. 2008 Všechna moc pochází z lidu Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 Průzkum: Lidé ve všech zemích podporují jaderné odzbrojení Jan  Burian
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
15. 12. 2008 Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům? Tomáš  Koloc
15. 12. 2008 Jak byste znali své sousedy, neboli Statistická data, na která by se mělo reagovat Uwe  Ladwig
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
15. 12. 2008 Stalin nepřipravoval přepadení Německa Richard  Seemann
15. 12. 2008 Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
14. 12. 2008 Evropská unie je otroctví
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 Lahůdka
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008