10. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 12. 2008

Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíku

reakce na větu Jana Čulíka "Každému nezávislému pozorovateli je na první pohled zjevné, že se europoslanci chovali normálně a Klaus reagoval jako pitomec." v článku "Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci?"

Z úcty k čtenářům Britských listů musím reagovat. Nikoli jako "nezávislý pozorovatel", ale jako vysokoškolský učitel ústavního práva. Pražský Hrad není bytovka obývaná Novákem či starou Blažkovou. Ale ani nějakým "Klausem".

Od první ústavy z roku 1920 je Pražský Hrad sídlem hlavy státu. Kterou je podle čl. 54, odst. 1 Ústavy ČR „prezident republiky“. A jenž není podle odst. 3 cit. čl. 54 z výkonu své funkce odpovědný. Což ve vazbě mj. na ust. čl. 63, odst. 1, písm.a) znamená, že je pouze v jeho pravomoci a na jeho uvážení, zda svým podpisem sjedná a ratifikuje mezinárodní smlouvu.

Jeho úvahy nesmí být privátními duševními pochody v hlavě společensky neodpovědného chaota, nota bene nedotčeného elementárními informacemi o tom, k čemu se vztahují.

Nýbrž jsou striktně determinovány ústavním slibem, zakotveným v čl. 59, odst. 2, cit. : "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

V tomto textu je zároveň zakotvena konstrukce přímé ústavní vazby hlavy státu na „zájem lidu“.

„Lidem“ však v souladu s ust. čl. 2, odst. 1 není 200 poslanců a 81 senátor. Podle tohoto ustanovení, cit.:“Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

Takže Ústava prezidenta nezavazuje zájmem zástupců lidu v parlamentu, nýbrž přímo zájmem lidu.

Pokud jedna „785-tina“ EP, Cohn-Bendit, pronese v místě symbolizujícím českou státní a národní suverenitu k úřadující hlavě státu slova, cit. ze zápisu : „Budete respektovat demokratickou vůli zástupců lidu? Budete to muset podepsat.“, není to jen útok na suverenitu lidu, který svojí moc v intencích ust. čl.2, odst. 1 vykonává i prostřednictvím moci výkonné, tj.prezidenta.

Ale je to zároveň i pohrdání českou ústavou, konkrétně její konstrukcí přímé vazby prezidenta na zájmy lidu, a nikoliv na zájmy 281 člena parlamentu. A to ve vazbě na výše vzpomenuté ust. čl. 63, odst. 1, písm.a), které znamená, že je pouze na prezidentově uvážení, zda svým podpisem sjedná a ratifikuje mezinárodní smlouvu.

V intencích mezinárodního práva veřejného je takový projev přinejmenším zasahováním do vnitřních záležitostí svrchovaného státu.

Podle moderní české historie takový projev připomíná pravomoci německého protektora, založené tzv. „Výnosem vůdce o zřízení protektorátu“ z 16. 3. 1939 ve vztahu k tzv. „státnímu prezidentovi“.

Kdyby si zmíněná „785-tina“ EP dovolila vyřknout, např. v Buckinghamském paláci královně Alžbětě to samé, podle tamního protokolu by byla okamžitě vyvedena ze sálu.A britská státní reprezentace by se neprodleně dožadovala od představitelů EP jednak omluvy za její chování, a jednak jejího disciplinárního postihu.

Neboť tímto postojem reprezentuje europarlament skandálním způsobem, který jej deklasuje na koloniální orgán z dob minulých století.

A rovněž nevyjadřuje názor EP, což dokládá jiná část „Zápisu z Hradu“, která není v ukázce publikované v BL 9. 12. 2008 citována. Pronesla ho účastnice zmíněného setkání, jiná „785-tina“, Dahlová, jenž k české hlavě státu mj.pravila:

„Nejste démon, ale statečný prezident, který obhajuje svoje názory. Souhlasím s Vámi, ... v Evropské unii ... Je dovoleno nesouhlasit s nějakou směrnicí, ale není dovoleno nesouhlasit se smlouvami. Jsem hrdá na to, že jste nepřijali všechno, co z Bruselu přichází.“

Neboť český prezident – s ohledem na marasmus a duchovní bídu „Česka“ – tím poctivě naplňuje to, co je obsaženo ve výše citovaném ústavním slibu, který po svém zvolení složil.

A to ve snaze bránit „demokratického kolonialismu EU“ o němž si již i ti pověstní vrabci cvrlikají na západ od našich hranic.

Jakož i legraci, kterou tam mají z oněch Čechů, jenž se do něho horlivě hrnou.

Mj. „Lisabonská smlouva“ (kterou jejím přitakávačům doporučuji konečně si opatřit a přečíst) připouští možnost vystoupit z Janem Čulíkem očekávaného „ráje“ jen po dohodě s ostatními.

Rozvod je možný, ale jen dovolí-li to druhý manžel...

                 
Obsah vydání       10. 12. 2008
10. 12. 2008 Být či nebýt? (V Evropské unii) Ivo  Šebestík
10. 12. 2008 Nepředvídané otázky, neboli Pročpak asi tak s Klausem nikdo dosud nemluvil po celých šest let? Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Prostředek pro rozhádání evropských států
10. 12. 2008 Vymění Česká republika Evropskou unii za Václava Klause? Jan  Čulík
10. 12. 2008 Sprostotě Nás Doma nějaký Evropan z povolání vyučovat nemusí Michal  Vimmer
10. 12. 2008 Minimalistické požadavky na unijní demokracii Jan  Keller
10. 12. 2008 Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíku Jaroslav  Kuba
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Nekolikajazyčný eurooptimistický jekot na Hradčanech Karel  Košťál
8. 12. 2008 S Topolánkem do ofsajdu, neboli Evropa je víc než jen sumou nacionalistických národních států Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Nežijeme v monarchii
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
10. 12. 2008 Zapněte si zip na poklopci Martin  Martínek
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Raketa do každé rodiny?
10. 12. 2008 Ruml pozván do rudé Venezuely Josef  Mikovec
10. 12. 2008 Návod jak proměnit Václavák na spáleniště Miloslav  Štěrba
10. 12. 2008 České dráhy: Chrenkova řízená péče a jiné bolesti související Naděžda Vodsloň Chorkovská
10. 12. 2008 ČTK falšuje historii - vyměnila Karla Srpa za Sašu Vondru Karel  Srp
10. 12. 2008 Athény v plamenech - na dnešek je vyhlášena generální stávka Zdeněk  Erben
6. 12. 2008 Lidé na prvním místě - Nový směr Evropy
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
9. 12. 2008 Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem
8. 12. 2008 Cui bono "české předsednictví", čili komu skutečně přinese prospěch Jaroslav  Kuba
9. 12. 2008 Pohled zvnějšku
10. 12. 2008 Smrt Alexije II. Boris  Cvek
9. 12. 2008 Evropská identita a hodnoty Petr  Sak
9. 12. 2008 Neviditelní humanisté a neviditelná vyváženost Štěpán  Kotrba
9. 12. 2008 Bezradní ekonomové
9. 12. 2008 Jan Ruml vypráví o svých zážitcích z nedávné cesty do země Hugo Chaveze Daniel  Veselý
9. 12. 2008 La Repubblica: Češi nejsou připraveni na předsednictví Evropské unie John  Dunn
8. 12. 2008 Václav Klaus de la Mancha a pár podivných kukaček v hnízdě ODS Ivo  Šebestík
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008
10. 12. 2008 Věda jako zboží

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Vymění Česká republika Evropskou unii za Václava Klause? Jan  Čulík
10. 12. 2008 Zapněte si zip na poklopci Martin  Martínek
10. 12. 2008 Nepředvídané otázky, neboli Pročpak asi tak s Klausem nikdo dosud nemluvil po celých šest let? Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Být či nebýt? (V Evropské unii) Ivo  Šebestík
10. 12. 2008 Sprostotě Nás Doma nějaký Evropan z povolání vyučovat nemusí Michal  Vimmer
10. 12. 2008 Nežijeme v monarchii   
10. 12. 2008 Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíku Jaroslav  Kuba
10. 12. 2008 Minimalistické požadavky na unijní demokracii Jan  Keller
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti   
9. 12. 2008 La Repubblica: Češi nejsou připraveni na předsednictví Evropské unie John  Dunn
9. 12. 2008 Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem   
9. 12. 2008 Naprosto zbytečná nehoráznost Petr  Litoš
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
8. 12. 2008 Cui bono "české předsednictví", čili komu skutečně přinese prospěch Jaroslav  Kuba