15. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2008

Protiraketová obrana

Část analytické studie Výstavba branné moci v 21. století. Nové reality - nové priority. Centrum pro americký pokrok, prosinec 2008. Vybral a přeložil Pavel Barák.

Agentura protiraketové obrany (MDA) spravuje systémy protibalistické raketové obrany ministerstva obrany. V současnosti má rozpočet ve výši devíti miliard amerických dolarů (USD) (pozn. 185) a dohlíží na rozvoj a zkoušení sedmi základních systémů protiraketové obrany: Aegis; letecký (airborne) laser (ABL); zachycovače (interceptory, antirakety) pohybující se energie (KEI); pozemní obrana proti raketám ve střední fázi letu (antirakety GMD); prostředek k vícečetné likvidaci (MKV); rakety Patriot (PAC-3); obrana bojiště (THAAD). MDA dále spravuje systémy protiraketové obrany určené ke sledování (tracking) a pro velení a kontrolu.

Každý z těchto systémů má zachycovat přicházející raketu v odlišných fázích letu.

ABL a KEI systémy jsou určeny ke zničení rakety ve startovní fázi letu, kdy raketový motor ještě hoří. Systémy Aegis , GMD a MKV cílí na raketu nebo její bojovou hlavici ve vnějším kosmickém prostoru poté, co raketa vyhořela, ale předtím, než bojová hlavice opět vstoupí do atmosféry. Rakety Aegis, PAC-3 a THAAD cílí na hlavici během fáze jejího návratu. (186)

Ze sedmi systému MDA jsou nyní pouze Aegis, GMD a PAC-3 územně rozmístěny a operačně schopné. (187)

Osmnáct lodí se systémem Aegis - tři křižníky a patnáct torpédoborců - bylo upraveno tak, aby mohly nést rakety SM-3 (188) a 24 z plánovaných 44 antiraket GMD bylo rozmístěno na Aljašce a v Kalifornii. (189)

Rakety PAC-3 jsou rozmisťovány u jednotek pozemní protiletecké obrany.

Otázkou zůstává, nakolik jsou systémy MDA účinné a nakolik jsou nezbytné. Vědečtí pracovníci argumentují, že prosté fyzikální zákony činí zachycování ve startovní fázi mimořádně obtížným - potenciální interceptory nemohou dostihnout zaměřené rakety dostatečně rychle, aby je zničily předtím, než vypustí svůj náklad. (190) Obranné prostředky zaměřené na střední fázi letu jsou nadále zranitelné základními protiopatřeními a mohou být překonány pouhým zvýšením počtu bojových hlavic. (191) Prostředky k obraně v konečné fázi letu nadále trápí problém "zasáhnout kulku kulkou". K těm všem technickým problémům ještě kritici protiraketové obrany, jako Philip E. Coyle, bývalý ředitel testování a vyhodnocení na ministerstvu obrany, zpochybňují základní strategickou racionalitu důvodů pro protiraketovou obranu, když dovozují, že zbytečně provokuje Rusko. (192)

Nezávislí výzkumníci rovněž zpochybnili vidinu MDA o harmonogramu rozmístění. GAO (Vládní účetní úřad, tedy americká státní pokladna) vydala v březnu 2008 zprávu, že v posledním souboru testování, opatřování a rozmisťování prostředků MDA "bylo zasaženo méně cílů, než bylo původně plánováno, cena souboru vzrostla, některé letové testy byly odloženy a schopnost zasáhnout určené cíle nemohla být úplně vyhodnocena". (193) Kongresem vyžádaná studie o poslání, úkolech a struktuře MDA kromě toho došla k závěru, že MDA by se měla spíš soustředit na to prokázat, že její systémy jsou funkční, než na jejich další rozmisťování. (194)

Budoucnost protiraketové obrany je jasná v rámci národní bezpečnostní strategie zaměřené na nekonvenční konflikt, ale temná v rámci strategie soustředěné na konvenční válku. Zastavení některých nebo všech běžících programů protiraketové obrany by uvolnilo zdroje jak pro nekonvenční, tak i pro konvenční strategické priority. Zastavení protiraketové obrany ve velkém měřítku by bylo zcela logické, pokud si příští administrativa vybere pokračování v nestandardní strategii. Výběr konvenční strategie neučiní budoucnost protiraketové obrany o moc jasnější. Existuje mnoho alternativ, v závislosti na odhadu hrozeb balistických raket příští administrativou a na uskutečnitelnosti nyní vyvíjených systémů protiraketové obrany.

Protiraketová obrana může být ve velkém měřítku zkrácena v zájmu jiných konvenčních priorit. Rozpočet MDA na finanční rok 2009 (říjen 2008 - září 2009 - pozn. překl.) ve výši devíti miliard USD činí více než dvě třetiny rozpočtu námořnictva na výstavbu nových lodí, nebo by mohl být využit pro nákup 60 letadel F-22 Raptor. Příští president a ministr obrany mohou alternativně zpomalit, nebo zrušit neosvědčené systémy protiraketové obrany jako letecký laser ABL. Kongres omezil financování neosvědčených systémů v posledním obranném rozpočtu a posílil je pro systémy Aegis, GMD a THAAD. (195) Ale pokud příští administrativa sdílí s Bushovou administrativou optimistický odhad protiraketové obrany a pesimistický odhad hrozeb, může plně financovat MDA.

Poté ve studii následují Doporučení CAP, jak je již uvedly BL ZDE

Poznámky (k této části studie)

185 U.S. Department of Defense, "Department of Defense Fiscal Year (FY) 2009 Budget Estimates: Research, Development, Test, and Evaluation, Defense Wide, Volume 2: Missile Defense Agency" (February 2008) available at http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2009/budget_justification/pdfs/03_RDT_and_E/Vol_2_MDA/01_MDA%20PB09%20Preface.pdf, p. 11.

186 Missile Defense Agency, Missile Defense―Worldwide, 5th edition, available at http://www.mda.mil/mdalink/pdf/bmdsbook.pdf.

187 Missile Defense Agency, "Fact Sheet: Ballistic Missile Defense System" (August 2008) available at http://www.mda.mil/mdalink/pdf/bmds.pdf.

188 Missile Defense Agency, "Fact Sheet: Aegis Ballistic Missile Defense" (November 2008) available at "http://www.mda.mil/mdalink/pdf/aegis.pdf.

189 Missile Defense Agency, "Fact Sheet: Ballistic Missile Defense System."

190 Daniel Kleppner, Frederick K. Lamb, and David E. Mosher, "Boost-Phase Defense Against Intercontinental Ballistic Missiles," Physics Today, January 2004, p. 30-35.

191 Richard L. Garwin, "Ballistic Missile Defense In Context," Testimony before the National Security and Foreign Affairs Subcommittee of the House Committee on Oversight and Government Reform, April 16, 2008, available at http://www.fas.org/rlg/040708BMDCa2.pdf.

192 Philip E. Coyle, "Questions for McCain and Obama on Russia and NATO," (Center for Defense Information, September 5, 2008) available at http://www.cdi.org/program/issue/document.cfm?DocumentID=4373&IssueID=78&StartRow=1&ListRows=10&appendURL=&Orderby=DateLastUpdated&ProgramID=6&issueID=78" target="_blank.

193 Government Accountability Office, "Defense Acquisitions: Progress Made in Fielding Missile Defense, but Program is Short of Meeting Goals" (March 2008) available at http://www.gao.gov/new.items/d08448.pdf, p. 8.

194 Larry D. Welch and David L. Briggs, "Study on the Mission, Roles, and Structure of the Missile Defense Agency" (Institute for Defense Analysis, August 2008) available at http://www.cdi.org/pdfs/IDA_MDA%20report%202008.pdf, Executive Summary-4, III-10-III-11. 195 U.S. Senate Committee on Appropriations, "Summary of FY 2009 Defense Appropriations," September 24, 2008, available at http://appropriations.senate.gov/download.cfm?file=2008%5F09%5F24%5FSummary%5Fof%5FFY%5F2009%5FDefense%5FAppropriations%2Epdf.

Originál studie Výstavba branné moci v 21. století. Nové reality - nové priority ZDE. Část Protiraketová obrana je na stránkách 51-53 s odkazovanými prameny na s. 62. O konvenční a nekonvenční strategii více na stránkách 24-26.

Analýzu vydalo Centrum pro americký pokrok, jedno z ideových, analytických a koncepčních center, pracujících pro Obamovu administrativu. Analýzu zpracoval tým v čele s Lawrencem Korbem - více o něm ZDE ; Korb byl do října 2002 místopředsedou CFR, Rady pro mezinárodní vztahy.

Tým, připravující komplexní změnu americké administrativy je ZDE

Některé externí součásti týmu, připravující jednotlivé politiky nové americké administrativy:

CFR, Rada pro mezinárodní vztahy - ZDE - zejména debaty znalců

CAP, Centrum pro americký pokrok - ZDE

Brookings Institution - ZDE

                 
Obsah vydání       15. 12. 2008
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
15. 12. 2008 Poučení z krizového vývoje... Ladislav  Žák
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
15. 12. 2008 K údajnému ruskému tvrzení o primárně protiruském zaměření nových amerických základen v Evropě Pavel  Barák
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
15. 12. 2008 Protiraketová obrana
15. 12. 2008 NATO provokuje Obamu: Chceme raketovou obranu v Evropě
15. 12. 2008 Rusko čeká na svou tsunami
15. 12. 2008 Václav Klaus je všelijaký, za svou hloupost si ale můžeme sami
15. 12. 2008 Všechna moc pochází z lidu Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 Průzkum: Lidé ve všech zemích podporují jaderné odzbrojení Jan  Burian
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
15. 12. 2008 Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům? Tomáš  Koloc
15. 12. 2008 Jak byste znali své sousedy, neboli Statistická data, na která by se mělo reagovat Uwe  Ladwig
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
15. 12. 2008 Stalin nepřipravoval přepadení Německa Richard  Seemann
15. 12. 2008 Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
14. 12. 2008 Evropská unie je otroctví
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 Lahůdka
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008