12. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2008

Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností

Národní státy, které postupně vznikaly na okrajích a pak i na troskách Svaté říše římské, jsou slepou uličkou dějin. Technika a hospodářství se globalizují, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Národní státy se politicky a kulturně uzavírají. Vznikly na základě revolučního patosu, který do role suveréna místo panovníka obsadil národ. Jenže politický národ (lid) se záhy zaměnil s národem etnickým a proto každý revolučně osvobozený národ začal utiskovat jiná etnika žijící na jeho území. Francouzi se revolucí na konci 19. století osvobodili od bourbonské tyranie a vytvořili postupně systém, v němž jsou za Francouze prohlášeni Baskové, Bretoňci a Alsasané. K osvobozenému národu československému se Masaryk vyslovil, že je spolu s národem karpatoruským státotvorný, ostatní národy žijící na našem území byly nestátotvorné, čímž se zadělalo na vážné konflikty o dvě desetiletí později. Nehledě už na to, že se reprezentace Slováků nikdo neptal, chtějí-li být Čechoslováky. Vyhroceně národní státy, které si to mohly dovolit ekonomicky vedly imperiální politiku nebezpečnou okolí. Vrcholem politiky národních států byla Velkoněmecká říše 1935 - 1945 jako odporná nacionalistická karikatura nadnárodní a decentralizované Svaté říše římské.

Dnes jistě nechceme suverénního panovníka nad obyvatelstvem, ale národní princip musí být nahrazen nebo aspoň doplněn principem občanským. Evropská unie a také slabší, ale širší Rada Evropy jsou pokusem o překonání zhoubného nacionalismu. Je třeba jasně říci, že naše primární identita je evropská a nacionální příslušnost je druhotná. Tak to bylo po staletí, stačí se rozhlédnout po zdejších kulturních dějinách, a tak to globalizační proces přináší i dnešku.

Politická integrace Evropy může znamenat oslabení dosavadních národních států, ale nemusí být centralizovaná. Svou roli v ní už hrají a mohou ještě víc hrát i regiony dané ekonomicky a kulturně, které nerespektují hranice států. V integrované Evropě mají omezované a potlačované národní menšiny, např. Maďaři na Slovensku, Romové v různých zemích střední a východní Evropy a další větší šanci, než v dnešních státech s neomezenou suverenitou.

Politika českých odpůrců Lisabonské smlouvy je krátkozraká a nerealistická. Je v rozporu se skutečným zájmem nás, Evropanů žijících v Česku a mluvících česky, slovensky, polsky, romsky a jinými jazyky. Jednotný trh si vynucuje odstupňovaně evropskou integraci, euroatlantickou spolupráci, partnerství s Ruskem, dobré vztahy s Indií a dalšími velkými celky Asie. Stavět si v této situaci bábovičky na českém nacionálním písečku je hrou zpozdilých a nepřemýšlejících jedinců.

Integrovaná Evropa umožní i u nás snazší prosazení klasického evropského modelu státu opírajícího se o tři pilíře: zastupitelskou demokracii, občanské svobody a sociální solidaritu. Evropa se po neúspěšném experimentu a asociálním neoliberalismem vrací k modelu evropského demokratického, právního, liberálního a sociálního státu. Ve spojení s ní můžeme opustit beznadějný východoevropský ekonomický model a vrátit se k evropské tradici.

                 
Obsah vydání       12. 12. 2008
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější
13. 12. 2008 Lahůdka
12. 12. 2008 Policie provedla razii v petěrburgské kanceláři organizace Memorial
12. 12. 2008 Rusko má zřejmě v úmyslu nakoupit bojovou techniku v Izraeli
12. 12. 2008 Bombajské útoky jako děti Západu
12. 12. 2008 Byly útoky v Bombaji spojeny se západními zpravodajskými službami? Daniel  Veselý
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
12. 12. 2008 Chceme, aby si Evropská unie dohodou premiérů mohla přisvojovat další pravomoci ? Eva  Dundáčková
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
12. 12. 2008 Poslanci dostali anlýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA
12. 12. 2008 O lidských právech, státní příslušnosti a fotbalu, neboli V sousedských vztacích by se práva měla potvrzovat Uwe  Ladwig
12. 12. 2008 Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 Nehorázně xenofobní argumentace Jan  Čulík
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 On Russia and Chechnia John  Dunn
11. 12. 2008 Rusko a Čečensko John  Dunn
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008