12. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 12. 2008

Další "léčba Klausem"

Se zájmem jsem si přečetl diskusi, kterou snad vyprovokoval můj až učebnicově standardní výklad ústavněprávního postavení druhé složky moci výkonné, prezidenta. Jak je zakotveno v úst.zák.č.1/1993 Sb. v platném znění. Učinil jsem tak proto, že v masivní kampani za ratifikaci tzv. "Lisabonské smlouvy" je české veřejnosti prezentován vlastně než jednostranný pokřik sil, vynucujících si její akceptaci. A jak jsem v něm na úvod napsal: "Z úcty k čtenářům Britských listů musím reagovat."

Neboť věta „Každému nezávislému pozorovateli je na první pohled zjevné, že se europoslanci chovali normálně a Klaus reagoval jako pitomec“ může v čtenáři, stejně neznalém textu Lisabonské smlouvy, jako asi téměř 100% Čechů, vést k jednoduchému rezultátu. Kterým se ostatně zmíněná kampaň nese: „pokud se něčeho zastává Klaus, tak je to jako on. A proto, chce-li bílé, vy/my budeme chtít černé. Takže Češi, alou do EU reformované více jak půl tisícovým textem, do kterého jste zatím ani nestrčili nos.“

Kdyby si Václav Klaus 5.12.2008 na Hradě padnul do náruče s Danielem Cohn-Banditem, bylo by rázem po kampani proti jeho osobě.

A možná by došlo i na další „léčbu Klausem“......

O Cohn-Benditovi připomínám, že v druhé polovině šedesátých let, spolu s Rudi Dutschekem, Peterem Brandtem, a s nimi kdesi v pozadí i s Andreasem Baaderem, Ulrike Mainhoffovou a dalšími budoucími teroristy z Brigate Rosse, vyznával citátové učení maoismu a revolučně tvrdě kolem sebe šířil manýry čínských Rudých gard. Což později vyměnil za místostarostování ve Frankfurtu a posléze prosazování zájmů oněch „prohnilých velkokapitalistů“ v EP, proti nimž o Pařížském jaru 1968 stál na barikádách v okolí Sorbony.

Takže – odečtu-li z odmítavých reakcí faktor antipatie jejich nositelů vůči osobě Václava Klause, či snad i proti mně, neboť se jej za jeho pročeský postoj zastávám, zůstává důvodem odmítání neznalost či nepochopení ústavněprávní konstrukce, kterou jsem z textu platné Ústavy ČR citoval.

Tak ve stati Jiřího Drašara „Zájem lidu?“ stojí: „Pokud se president rozhodne ignorovat rozhodnutí volených zástupců a neratifikovat mezinárodní smlouvu, protože podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ji považuje za neslučitelnou se zájmy lidi, zdálo by se logické, že by měl udělat nezbytné kroky k vyhlášení referenda..“

Odpovídám. To by bylo jen naplnění principu suverenity lidu, zakotveného v ust. čl.2, odst.1, Ú ČR, cit.:“Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“.

Bohužel, volení zástupci lidu, zasedající v Parlamentu ČR, od 1.1.1993 dosud, lidu odepírají přijetí zákona o referendu. Naposledy existoval tento instrument přímé demokracie v ČSFR a nebyl prezidentem, se kterým si Cohn-Bendit rozumí, v situaci hrozby zániku Československa vyhlášen.

Jan Čulík v článku „Komu dal Pánbůh úřad, tomu dal i rozum?“ napsal, cit.: „Je-li skutečně pravda, že prezident ČR smí podle ústavy podepsat či nepodepsat jakoukoliv dohodu, bez ohledu na názor veřejnosti či parlamentu, je to ustanovení nehorázně nedemokratické.“

Odpovídám. Ústava ČR v odstavci prvém již zmíněného čl. 2 zakotvila dělbu moci, cit.: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

Nejprve ke smyslu dělby moci:

  • 1. Striktně od sebe odděluje jednotlivé moci.Prezidenta zařazuje do moci výkonné, “volené zástupce lidu“, či-li exponenty různých politických stran, zvolených do parlamentu, zařazuje do moci zákonodárné.
  • 2. Od sebe oddělené moci, a tím na sobě nezávislé, se vzájemně „hlídají“ a kontrolují, a to zda fungují v intencích, daných jim ústavou. Např. moc soudní díky tomu může „opravit“ protiústavní zákon vydaný mocí zákonodárnou tím, že ho zruší. Zatímco moc zákonodárná může případné excesy v činnosti moci soudní eliminovat přijetím jí regulujících zákonů.

A nyní k ratifikaci mezinárodních smluv.

Podle čl. čl. 63, odst. 1, písm.b) (do otištěného textu se záhadně vloudilo písm. a)) prezident republiky sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, přičemž dle čl. 49, odst. c) je třeba souhlasu obou komor Parlamentu, pokud z nich ČR vzniká členství v mezinárodní organizaci.

Vrátíme-li se k dělbě moci, tak prezidenta, jenž by sjednal mezinárodní smlouvu nevýhodnou pro ČR, „opraví“ Parlament odepřením souhlasu k ratifikaci („podpisu“)ve svých komorách.

V opačné situaci to platí obdobně - jestliže Parlament s nimi bude souhlasit, prezident není vázán jeho názorem.

A tomu kdo zapomněl připomínám, že „lid“ ve volbách vybírá z kandidátek politických stran jejich exponenty, kteří mu za to slibují realizovat jejich program. Výsledek tohoto demokratického mechanismu je rázem znehodnocen, jestliže při „těsném“ volebním výsledku někteří poslanci zradí voliče. Tím, že „přeběhnou, přidají se k nepříteli z voleb“, jenž tím získá, v rozporu s výsledky jimi projevené vůle, trvalou převahu v zastupitelském sboru.

A tak je na místě otázka. Nebude-li prezident respektovat vůli – nota bene jen nelegitimní těsné většiny – „volených zástupců lidu“, a v rámci nezávislosti na parlamentu se rozhodne opačně – stane se to ve vztahu k „lidu“ tak nehorázně nedemokratické ?

Tato pravidla si nevymyslel Klaus, ani estébáčtí bolševici, či bolševičtí estébáci, obojí podle pana Čulíka identifikovatelní svojí neznalostí pravidel gramatiky.

S dělbou moci přišel John Locke, a do tradiční podoby jí přivedl Ch.de Montesquie.

Jsem proto vděčný, že Robert Kvacskai stručně vystihnul podstatu věci již označením svého příspěvku – Čirý, téměř neředěný politický nátlak na českého prezidenta. Bránit prezidenta neznamená bránit Klause“.

                 
Obsah vydání       12. 12. 2008
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější
13. 12. 2008 Lahůdka
12. 12. 2008 Policie provedla razii v petěrburgské kanceláři organizace Memorial
12. 12. 2008 Rusko má zřejmě v úmyslu nakoupit bojovou techniku v Izraeli
12. 12. 2008 Bombajské útoky jako děti Západu
12. 12. 2008 Byly útoky v Bombaji spojeny se západními zpravodajskými službami? Daniel  Veselý
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
12. 12. 2008 Chceme, aby si Evropská unie dohodou premiérů mohla přisvojovat další pravomoci ? Eva  Dundáčková
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
12. 12. 2008 Poslanci dostali anlýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA
12. 12. 2008 O lidských právech, státní příslušnosti a fotbalu, neboli V sousedských vztacích by se práva měla potvrzovat Uwe  Ladwig
12. 12. 2008 Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 Nehorázně xenofobní argumentace Jan  Čulík
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 On Russia and Chechnia John  Dunn
11. 12. 2008 Rusko a Čečensko John  Dunn
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější   
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem   
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem   
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 My Češi - banda idiotů   
11. 12. 2008 Komu dal Pánbůh úřad, tomu dal i rozum? Jan  Čulík
11. 12. 2008 Evropská unie škodí České republice