16. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 12. 2008

Public relations ústavních principů

Reakce na text Štěpána Kotrby "Všechna moc pochází z lidu"

„Autorita sice formálně spočívá v ,lidu‘, ale iniciativu ve skutečnosti drží v rukou malé kroužky lidí. Proto je podle standardních zásad manipulační strategie třeba postupovat tak, aby se zdálo, že lid, nebo přinejmenším jeho velká část ,skutečně rozhodl‘.“ Tak se o mocenské praxi a roli lidu při správě věcí veřejných vyjadřuje v knize Mocenská elita (Power Elite, 1956) americký sociolog Charles W. Mills. Vztah mezi mocenskou elitou a veřejností je v rozvinutých kapitalistických státech velmi sofistikovaně pěstován prostřednictvím nástrojů a technik vztahů s veřejností – public relations. Současné elity reprezentované zejména představiteli politické a hospodářské moci potřebují pro svou vládu a z ní plynoucí moc, souhlas, pochopení a spolupráci veřejnosti – lidu.

Lidu, jež konkrétně politiky zmocňuje prostřednictvím rituálu celospolečenské volby k řízení veřejných záležitostí. Veřejnost, lid, tak svou volbou na politiky do značné míry přenáší i vlastní osudy, jež jsou s politickým řízením celospolečenských procesů úzce spojeny (např. v otázce národní bezpečnosti, přesněji míru a války). Okřídlené heslo antiky „Vox populi, vox dei – Hlas lidu je hlasem božím“ je důkazem, že potřeba elit ovlivňovat a formovat mínění lidu, té neorganizované masy, je staré, jak lidské společenství samo. Zjevnou historickou modifikací vznešeně deklarovaných ideálů antiky je i úvodní ustanovení Ústavy České republiky z roku 1993: „Lid je zdrojem veškeré státní moci“. Pro ilustraci, v době totalitního socialistického Československa znělo identické ustanovení tehdejší ústavy z roku 1960: „Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu“ .

Totalitní režimy pracují na rozdíl od zavedených demokracií i s dalšími metodami „ovlivňování“. Mezi ty patří otevřené i skryté vyhrožování, fyzický nátlak nebo omezování osobní svobody. Politických cílů a stability společenského systému tak dosahují i jinými než jen nenásilným prostředky, prací s informacemi a „svobodnými“ myšlenkami lidí.Tak jako každé mínění, lze pochopitelně i to veřejné účinně ovlivňovat. Stejně tak jím lze i manipulovat. Už v roce 1840 měl prohlásit slavný francouzský spisovatel Honoré de Balzac: „Veřejné mínění se vyrábí v Paříži, a to s pomocí inkoustu a papíru.“

Balzac svým výrokem reagoval na tehdejší rozvoj žurnalistiky, jež se stávala významným zdrojem obživy mnoha tehdy začínajících spisovatelů. Masová média a zejména jejich redakční žurnalistické výstupy jsou i v současnosti klíčovým nástrojem společenské kontroly v rukou elit. Veřejnost se tak může na základě vhodně vybraných a médii prezentovaných údajů ztotožnit s návrhem, na jehož základě schválí postup, který by za jiných, transparentnějších okolností jen stěží přijala. Příkladem budiž podpora - souhlas s neokoloniální válkou USA a jejich spojenců v Iráku.

Společenské deklarace, ústřední dokumenty a ideály, které nesou, jsou v případě jejich hrubého porušování jen prázdným cárem papíru, který selhává i ve své ústřední ideologické funkci. Vymoženosti společenského vývoje, které jsou spojeny se zavedením všeobecného volebního práva, všeobecné dostupnosti základního vzdělání a nástupem nových masmédií, internetu, stále posilují tlaky zdola, jež vyvíjí veřejnost na mocenskou elitu. Tento proces může být i příslibem jistého optimismu. Schopnost a zájem veřejnosti, lidu, rozumět skutečné funkci tradičních masových médií jako nástroji elit pro ovlivňování mínění – vytváření souhlasu, je jedním z podstatných kroků ke skutečné a maximální kontrole vlastního osudu v prostředí moderní – masové společnosti.

                 
Obsah vydání       16. 12. 2008
16. 12. 2008 Ropa ze zdrojů OPEC začne docházet za 11 let, z ostatních ropných polí za 3-4 roky
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh
16. 12. 2008 Sarkozy ve francouzských Gumácích podpálil Klause
16. 12. 2008 Kdyby ČR vyráběla lokomotivy... František  Řezáč
16. 12. 2008 Ruská vláda neví, co bude napřesrok s ekonomikou
16. 12. 2008 Ruští generálové ztrácejí moc
16. 12. 2008 Nastávající krize Milan  Valach
16. 12. 2008 Michael  Marčák
16. 12. 2008 Taky něco na uklidněnou? Krize, nekrize? Miloš  Dokulil
15. 12. 2008 Traumata a mindráky Jiří  Drašnar
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Bestie a nenávist Pavel  Urban
16. 12. 2008 Athénské jaro jako odpověď na finanční krizi Daniel  Veselý
16. 12. 2008 Financování reálné ekonomiky musí mít v regulační politice přednost
15. 12. 2008 Na pomoc ekonomice?
15. 12. 2008 Čech Klaus a složitost evropského bytí Miroslav  Polreich
16. 12. 2008 Vystačíme si se svými šašky? Miloslav  Štěrba
16. 12. 2008 Zemský ráj v nedohlednu
15. 12. 2008 Láska ještě úplně nevymřela Wenzel  Lischka
16. 12. 2008 Dva výroky dne
16. 12. 2008 Public relations ústavních principů Jozef Bohumil Ftorek
16. 12. 2008 Co ty formulace opravdu znamenají Štěpán  Kotrba
16. 12. 2008 Právo na sebeurčení a osud Evropy Tomáš  Boněk
16. 12. 2008 Raketa Bulava byla schválena pro sériovou výrobu
16. 12. 2008 Rovnost, volnost a bratrství - a klacek lidských práv
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
15. 12. 2008 Integrace Evropy nestačí Miroslav  Prokeš
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
15. 12. 2008 K údajnému ruskému tvrzení o primárně protiruském zaměření nových amerických základen v Evropě Pavel  Barák
15. 12. 2008 Protiraketová obrana
15. 12. 2008 Pavel Barák obhajuje neobhajitelné Karel  Dolejší
16. 12. 2008 Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo českému ministru zahraničí Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 Všechna moc pochází z lidu Štěpán  Kotrba
15. 12. 2008 NATO provokuje Obamu: Chceme raketovou obranu v Evropě
15. 12. 2008 Prosinec 2008: Obamo, Vaše názory mne nezajímají... Boris  Cvek
15. 12. 2008 Muslimové a křesťané - soužití a možnosti dialogu
15. 12. 2008 Jak byste znali své sousedy, neboli Statistická data, na která by se mělo reagovat Uwe  Ladwig
15. 12. 2008 Na břehu dnů Petr  Litoš
15. 12. 2008 Odkud pramení dnešní nevděk vůči RČS a jejím zakladatelům? Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008