21. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 7. 2008

Evropa šéfů

Irové zvrátili oprávněně lisabonskou smlouvu -- zbavila by je svéprávnosti, i když v nejlepším úmyslu

Burkhard Hirsch

Sueddeutsche Zeitung, jak víte, jeden z nejserióznějších (a nejčtenějších) německých deníků, uveřejnil v sobotu 12. července úvahu Burkharda Hirsche k problému Lisabonské smlouvy. Považuji článek za pozoruhodný pro jeho věcnost a střízlivý úsudek, píše Štěpán Steiger, který ji pro nás přeložil, a pokračuje:

Hirsch (ročník 1930) je známý politik, patří k levému křídlu Svobodných demokratů (FDP), je právník a obhájce lidských práv. Zastával v minulosti významné funkce (ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska 1975-80, viceprezident Spolkového sněmu 1994-98). Jeho stanovisko myslím zapadá do diskuse v naší zemi - diskuse, která se sice sotva koná, ale měla by probíhat. Překlad vydáváme s laskavým souhlasem www.sz-content.de .

Měli bychom přestat nahlížet na Iry jako na deštěm promáčené pastýře, kteří jako jediní Evropané nebyli s to pochopit požehnání lisabonské smlouvy. Referenda by i jinde dopadla záporně: neboť souhlas voličů ani nemůže ani nemá být získán ke smlouvě, kterou nemůže pochopit ani shovívavý čtenář. A poněvadž jednající politici nepodnikli nejmenší pokus představit věcně obsah smlouvy. A poněvadž smlouva se pokouší nasadit evropským národům byrokratickou vrchnost, s dobře míněným zbavením svéprávnosti. Pokud by se nyní Irům hrozilo vyhazovem, pak by toto vydírání bylo aktem organizované zločinnosti "v prostoru svobody, bezpečnosti a práva", jejž tak označuje smlouva EU. Nikdo nesmí být ohrožován, protože trvá na zákonné smlouvě.

Kde je prolomeno tabu, začíná přemýšlení. Kdo kritizuje lisabonskou smlouvu, porušuje v Německu každou political correctness. Dělá dobře, jestliže nejdříve přizná, že stojí až po kolena na půdě evropské integrace, že ji považuje za nutnou, dobrovolnou a demokratickou. Ano, tou je. Po Churchillově curyšském projevu 19. září 1946 jsme doufali ve Spojené evropské státy. De Gaullova formule o "Evropě vlastí", jež nutila k vystřízlivění, stanovila jiný cíl: ano co nejužší spolupráci, ne vzdání národních identit.

Tím začala evropská životní lež. Administrovala se Evropa subvencí. Vytvářely se organizace, jež splňují státu podobné funkce, ale nesměly být ani spolkovým státem ani státním svazkem a byly proto pojmenovávány "nadnárodní". Národní vlády vykonávaly ve "vládní spolupráci" přímo a nepřímo dominující vliv na rozhodování o osobách a právním uspořádání těchto útvarů, k tíži vlastních parlamentů, jimž vždy znovu předpisovaly, co by nyní měly vykonávat jako evropské společné právo. Vznikla Evropa ministrů a ministerských radů, "hlav států a vlád" -- jaké to předústavní pojmenování! -, úředníků s diplomatickou imunitou, vlastními financemi, se třemi hlavními městy, Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem, se soudním dvorem jen těžko přístupným pro normálního občana, soudem, který je zaměřen na co možná nerušené fungování správ a proto podrobuje lidskou důstojnost, podle naší ústavy nezcizitelnou, měřítku poměrnosti, s parlamentem, do nějž se rozhodující národní politici nedali zvolit. Zůstal parlament s národními kontingenty, bez volebních okrsků, bez evropské veřejnosti a tudíž s volební účastí, jež je tak nízká, že vzbuzuje obavy. Parlament je nadějí, bezpochyby. Snaží se. Ale to nemění nic na skutečnosti, že vznikly rozhodovací mechanismy, jež bychom jako demokraté snad ještě tak byli přijali v polovině 19. století kvůli přechodu. Útvar se tváří jako stát, který si nevšiml, že se mu něco ztratilo: lid, z něhož musí v demokracii vycházet veškerá státní moc a který je svobodný ve svém rozhodování, i když se to vládě nelíbí. Lisabonská smlouva tento vývoj dokončuje s obdivuhodnou důsledností. Parlament se sice podílí na více rozhodnutích než dosud. Ale nemá žádné právo iniciativy. Kde je nejen konzultován nebo informován, je vázán na iniciativu komise a rozhodnutí rady, složené z národních ministrů nebo "šéfů".

V zahraniční politice je aspoň "slyšen", v obranné politice, k níž patří vojenské intervence a vojenské nasazení uvnitř země, nemá co říct. Parlament nemá ani co říct při volbě "evropského prezidenta", při volbě předsedy komise je výhradně vázán na personální návrhy šéfů vlád.

Smlouva podřizuje evropskému režimu nyní také klíčovou oblast státní činnosti, totiž právo a bezpečnost, tedy svobodu. Národní parlamenty jsou vyloučeny, jestliže bylo usneseno společné právo. Přitom jde rovněž o trestní řízení, o paušální uznání občanskoprávních a trestněprávních rozsudků, o metody policejního vyšetřování, o zatykače a vydání, nejen tedy o nesmírně vzdálené zákonodárství, nýbrž o státní moc. Při všech rozhodnutích mohou rady přejít k většinovému rozhodování a přidělit si k tíži svých národních parlamentů nové kompetence. Ty s tím nemusí souhlasit. Mohou odporovat pouze během krátkých lhůt -- jsou-li si Spolkový sněm a Spolková rada zajedno. Spolková vláda dokonce ani neoznámila výhradu, že článek 1 a zásady článku 20 ústavy jsou nedotknutelné a ústavou odňaty samotné výkonné moci Spolkového sněmu.

Lisabonská smlouva nastoluje stát byrokratické vrchnosti. Je to dokončení politiky, která nařizovala symboly a administraci tam, kde by byla musela bojovat o souhlas občanů. Smlouva je ústava, k níž až dosud chybí z dobrých důvodů souhlas suveréna. Pokud by vstoupila v platnost, povede ve své administrativní prostoduchosti k velmi prudkým sporům. Volili jsme Spolkový sněm, aby rozhodoval ve Spolkové republice, nikoli o ní. Smí a má nás vést do evropského spojenectví, ale nesmí nás podrobovat žádné nové ústavě, se kterou jsme my, lid, nesouhlasili.

Zdráhání Irů může být šťastnou náhodou, pokud by se Evropané rozhodli předložit demokratickou ústavu, se stručnými a jasnými příslušnostmi a odpovědnostmi, k nimž je už dnes třeba dosáhnout souhlasu občanů Unie. Bude třeba o ni zápasit, zrovna tak jako při volbách do Spolkového sněmu o souhlas k mnoha složitým problémům. To možná půjde pomaleji a bude namáhavější. No a co? Na dlouho bude Evropa Evropou občanů -- anebo nebude.

                 
Obsah vydání       21. 7. 2008
21. 7. 2008 Film, který v ČR propaguje Klaus, "porušil předpisy"
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?
21. 7. 2008 K čemu je armáda? Ke směňování a agregaci moci Bohumil  Kartous
21. 7. 2008 Jedna velmi malá americká základna... Jan  Neoral
21. 7. 2008 Británie "musí kontrolovat" tvrzení americké vlády, že nepoužívá mučení
20. 7. 2008 Test protiraketové obrany: Šaškárna pro české publikum Jakub  Rolčík
19. 7. 2008 Evropa to nebude mít zadarmo
21. 7. 2008 Británie: Statisíce lidí přijdou o zaměstnání, pokud ústřední banka nesníží úrokové míry
21. 7. 2008 Za prosperitu se dobře platí, neboli Neodůvodněné obohacování Uwe  Ladwig
21. 7. 2008 Většina Rakušanů nelituje pádu Alfreda Gusenbauera Richard  Seemann
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
21. 7. 2008 Chemik, redaktor a "utajený" spisovatel Boris Cvek Libor  Martinek
21. 7. 2008 Kritika Britských listů z Izraele Daniel  Veselý
19. 7. 2008 Papež se omluvil za sexuální zločiny katolického duchovenstva
19. 7. 2008 WTO: známý scénář, nebo skutečně (a konečně!) průlom v jednáních? Ludmila  Štěrbová
19. 7. 2008 Channel Four čelí oficiální kritice za film, který miluje Václav Klaus
18. 7. 2008 Na občanskoprávní spor nemá trestní oznámení vliv Otakar  Motejl
18. 7. 2008 Šafr a Reflex: "dává to smysl?" Otto  Drexler
18. 7. 2008 Proč máme armádu Petr  Wagner
17. 7. 2008 Lidský rozvoj: Spojené státy jsou v délce průměrného života na 42. místě
17. 7. 2008 Zpráva o stavu světa: pokrok trvá, společnost se očišťuje, nepřátelé zůstávají Bohumil  Kartous
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
15. 7. 2008 Kaczynski nebude blokovat Lisabonskou smlouvu   
14. 7. 2008 Evropská unie -- náš nepřítel? Michael  Kroh
2. 7. 2008 Krize Evropské unie, aneb Evropa dvourychlostní Uwe  Ladwig
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
17. 6. 2008 Guardian: Česká republika odmítá úsilí Francie a Německa ratifikovat Lisabonskou smlouvu   
16. 6. 2008 BBC: Jak dál s Lisabonskou smlouvou?   
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
13. 6. 2008 Irsko odmítlo Lisabonskou smlouvu   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data   
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Itálie bude deportovat Rumuny   
30. 10. 2007 BBC: Nová železná opona   
23. 10. 2007 Antidiskriminační zákony Evropské unie ohrožují demokracii!   

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě   
23. 6. 2008 Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně Jan  Zeman
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
13. 6. 2008 Irsko: Britské listy byly rychlejší než všechna politicky korektní francouzská média Karel  Košťál
9. 6. 2008 Klaus: Zůstane EU i po ratifikaci Lisabonské smlouvy mezinárodní organizací? Václav  Klaus
9. 6. 2008 Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů Jan  Zeman
9. 6. 2008 Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? Jaroslav  Kuba
31. 5. 2008 Chceme společnost solidárnější. Společnost, ve které má každý právo na svou šanci a příležitost. Jiří  Paroubek
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR"   
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva: O co větší ticho na povrchu, o to větší šramot pod pokličkou   
28. 4. 2008 Senát si není jist Lisabonskou smlouvou a jejím souladem s Ústavou ČR Jan  Zeman
28. 4. 2008 Žádost o posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR   
24. 4. 2008 Bobošíková kritizuje Evropskou unii Jana  Bobošíková
14. 4. 2008 Zmluva a mluva Michal  Polák