10. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2008

Učitele s menším nárokem na výšku platu

Lékař léčí, ale příroda uzdravuje. Záleží na organismu, jak se má k dalšímu životu; léčením se životaschopnost jen podporuje. Profesoři výběrových škol můžou žít v přesvědčení, že své studenty hodně naučili. Jenže učitel učí, ale naučit se musí student. I když třeba všemu porozumí z výkladu kvalitního učitele a je nadaný takovou pamětí, že už doma skoro nepracuje. I tato vyjímka je zásluhou studenta. Nejhorší je, když žák nechce. A to je v Česku obvyklé, protože výuka bývá obvykle nudná. V Anglii prý chodí žáci do základní školy rádi?

pozn. JČ. Ano. O prázdninách se ptají, kdy už začne škola. Ale i mnohé britské školy mají vážné problémy.

Říká se, že kvalitní učitel bude učit za malý či za velký plat vždy stejným způsobem. Protože následek nízkých platů bývá víc v tom, že někteří schopní lidé odcházejí ze školství do jiných odvětví. Případně ani nenastoupí.

Nadpis "Učitele ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech" je jistým způsobem ve shodě s vládním přístupem. Stagnace investic do školství ze strany našeho státu není bezdůvodná. Záměrně dbá poklesu kvality státního školství s následným nárůstem soukromých škol. Větší počet placených škol se pak má vyznačovat i kvalitními výsledky, dnes se prý víc podřizují požadavku přežití. Především však jde o podnikání - chce pronikat nejen do zdravotnictví, ale i do vzdělání. Státní školy ve prospěch obyčejné veřejnosti nezaniknou, jen budou mít klesající kvalitu úměrnou chybějícím investicím. Takové lze tušit záměry za podporou výstavby dálnic a za lhostejností ke školství. Za snižováním daní, aby se mohly pořádat lyžařské závody ve středu Prahy se sněhem dovezeným z pohraničí.

Jako legrační bereme mnozí názor, že je zapotřebí více gymnázií, protože jejich absolventi mají nejlepší výsledky v dalším vzdělávání i v uplatnění ve společnosti. Pokles úrovně těchto škol s příchodem většího množství studentů je známý. Ve smyslu článku redaktora Kotrby - počet nadaných lidí je omezený. Pozn. JČ: Není to pravda.

V Česku mají žáci ze základní školy velkou volnost ve výběru maturitního či nematuritního vzdělání. Konkrétně na blanenském okrese již řadu let je taková nabídka škol s maturitou, že na maturitní studium by mohl nastoupit každý žák ze ZŠ. Přesto jsou rozumní zájemci, kteří chápou, že se jako vyučení odborníci - řemeslníci uplatní lépe, než jako zaměstnanci s maturitou, bez odborného vzdělání. Vyjímečně se na tříletém učňovském oboru vyskytne mladík, který mohl studovat maturitní obor. Avšak často se nyní na čtyřletém maturitním oboru vyskytne jedinec nebo i celá třída, která spíš patřila na tříletý obor prodavačky. Který však pro nezájem pomalu zaniká. Čí je to vlastně vina, když rodiče namítnou, my jsme chtěli obor prodavačka, ale vy jste ho neotevřeli.

V osmdesátých letech vznikly pětileté učební obory s maturitou. Úroveň byla nesrovnatelně lepší, než jiné řešení, ve kterém učni tři roky zapomínají, co je studium a pak na dvouleté nástavbě k maturitě je už na podstatnou nápravu pozdě. V pětiletém oboru nebýval ošizený ani odborný výcvik, ani teorie. Maturanti se dobře uplatnili - jako dělníci, technici nebo vysokoškoláci. Kdežto nejen absolvent gymnázia, ale často ani průmyslovky není, nemůže být připraven pro konkrétní pracoviště.

Jak učitelé vysokých, tak i středních škol si stěžují na špatně připravené žáky z nižšího stupně. Zřejmě je tedy příčina skrytá v něčem obecnějším, než jsou učitelé. Například ve fyzice či v chemii se vyučují takové souvislosti, které mají jen malé využití. Probírat náročné způsoby popisu a výpočtu veličin některého fyzikálního pole, když prospěšnější by bylo konkretizovat jeho využití. Učivo či učebnice někdy připravují vědci - teoretici z vysokých škol. Pro učební obory je doporučená také učebnice fyziky Prometheus 9821300, která je však velmi málo vhodná. Je určená skutečným zájemcům o fyziku. Avšak na učilištích zájem o všeobecně vzdělávací předměty nebývá obvyklý. Takže lépe by vyhovovala učebnice pojatá jak před desítkami let, stroze vysvětlující problematiku. Naopak vynikající je Svět očima fyziky - Prometheus 9431085 téhož autora I. Štolla. Ta však už není učebnicí, je z edice Pomocné knihy pro žáky. Je pro zájemce.

O hloubce výuky v češtině se kdysi Ludvík Vaculík zmínil, jaké minimum by stačilo i jemu, natož mládeži. Základem je zvládnutí praktických písemností a komunikace. Poznatky ze skladby - větné členy (podmět, přísudek, příslovečné určení), druhy vět se zdají být odtržené od praktických potřeb tříletého učebního oboru. Ale při výuce cizích jazyků je pak poznat, že tato znalost slabým studentům chybí.

Hloubka a náplň učiva se nemění či dokonce je o něco náročnější než před desítkami let, kdežto kvalita a schopnosti dětí jsou dnes o kus nižší. A střední školy přestávají vybírat žáky přijímacími zkouškami. Berou stále častěji každého.

Knihy se nečtou, nýbrž se vyučují. V oboru literatury a dějepisu si lze všimnout, že zájem o tyto obory se často zvyšuje až ve věku hodně nad dvacet let, kdežto u sedmnáctiletých bývá zájem nehluboký. Jenže ponechat mládež svého národa bez znalostí a čekat na pozdější zájem by bylo podivným pokusem. Výuka literatury je nyní šířeji zaměřená, spíš směrovaná k estetice a umění, více má pojímat etiku a filosofii. Zřejmě nelze věnovat třeba i dvacet hodin čtení přímo ve výuce. Škola nemá páku, jak mládež přivést ke čtení knih.

Byla již dávno popsaná výhrada vůči vyučování biologie - jak se hmyzové dělí do skupin či tříd či národů či co. Jenže místo vědy se má učit životu - kolik tvorečci spí, co potvůrky žerou nebo i naopak. Je zajímavé vidět v televizi hrocha, jak rozmetává svůj trus ocasem, který na chvíli přemění ve vrtuli. Na kterém stupni vzdělání je ta hranice, kdy už se nesmí dbát na záživnost výuky, nýbrž na její hloubku?

Jistě má pravdu Jan Čulík, když chce změny v českém školství. Například si dovedu si představit odpor učitelů vůči myšlence, že dveře učeben by měly být skleněné, aby bylo do učeben vidět. Že do výuky by někdy mohli přicházet i rodiče. Pak bychom ve školách ale také chtěli to nové, co ve světě bývá. Například víc dospělých v jedné učebně, učitelovi pomocníci.

Asi není moc příjemné, když studenti učiteli vyhrožují vyhazovem - místo vás vezme škola někoho mladšího, s menším nárokem na výšku platu.

                 
Obsah vydání       10. 6. 2008
10. 6. 2008 Konec Peacelandu v Čechách? Karel  Dolejší
10. 6. 2008 Ne základnám: Protestujeme proti vyklizení kóty 718
10. 6. 2008 Kóta 718: Měli cíl nebýt cíl. Čest jejich památce.
10. 6. 2008 Slabší čeští dopravci začnou brzo krachovat
10. 6. 2008 Kubiceho novináři opět objektem vyšetřování - tentokrát NBÚ Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Právo na odpověď? Na Slovensku nejspíše nutnost. Bohužel. Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Slovenští zdravotně poškození chtěli restrikci potratů
10. 6. 2008 Nejde o projev náboženské blouznivosti Boris  Cvek
10. 6. 2008 Státní zakázku za 115 miliard Kč nelze uspěchat Kateřina  Konečná
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol
10. 6. 2008 V Evropě zintenzivňují protesty proti drahotě pohonných hmot
10. 6. 2008 Výsledkem reformy zdravotnictví bude demontáž principů solidarity Pavel  Drs
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno
10. 6. 2008 Návod na použití při odkupu obecního nájemního bytu František  Beneš
10. 6. 2008 Xenii Egon  Bondy
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
10. 6. 2008 Zdánlivá arogance intelektuálů, anebo Vzdělanost je problémem celé společnosti Uwe  Ladwig
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Knížecí rady profesorů Petr  Gočev
10. 6. 2008 Bohunk (bouhank) (am.) František  Řezáč
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka
10. 6. 2008 O matematice
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
10. 6. 2008 Ne všichni učitelé angličtiny jsou hrozní
10. 6. 2008 O Čulíkově biči a společenské kauzalitě
10. 6. 2008 Kopání do učitelů
9. 6. 2008 Žákova matematika Pavel  Zoch
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí
10. 6. 2008 Neomezený počet géniů a konstantní počet hus Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Neznalost Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"
10. 6. 2008 Válka Čechů s Robertem B. Pynsentem Lukáš  Borovička
10. 6. 2008 Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem Jan  Čulík
10. 6. 2008 R. B. Pynsent a pár facek Jan  Makovička
10. 6. 2008 Všechno tu na světě již bylo, aneb básník se může vysmát ješitným literárním vědcům Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol   
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II   
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno   
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka
10. 6. 2008 Ne všichni učitelé angličtiny jsou hrozní   
10. 6. 2008 Neomezený počet géniů a konstantní počet hus Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Neznalost Jan  Čulík
10. 6. 2008 O Čulíkově biči a společenské kauzalitě   
10. 6. 2008 Žákova matematika Pavel  Zoch
10. 6. 2008 Kopání do učitelů   
10. 6. 2008 Bohunk (bouhank) (am.) František  Řezáč
9. 6. 2008 Lesk a bída učitelstva Pavel  Táborský