10. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2008

Návod na použití při odkupu obecního nájemního bytu

Téměř pravidelně a opakovaně se objevují v různých našich městech kauzy a aféry spojené s prodejem nájemních bytů, ať obecních nebo podnikových. Vždy jde o záležitost závažnou, protože se dotýká jednoho ze základních lidských práv, práva na bydlení. Mnoho nájemců bytů se pak v současné době dokonce dožaduje, aby jim jejich byty byly prodány, protože se obávají, že by o ně mohli přijít. Nejde o neodůvodněné obavy, přestože nájem bytu je chráněn občanským zákoníkem. Zkušenosti lidí jsou však jiné.

Velké obavy o osud svých bytů mají zvláště nájemci v původních podnikových bytových domech, které byly odprodány rozličným společnostem, často jako následek privatizace původního podniku. Nelze totiž obvykle prosadit, aby majitel domu dodržel zásady a omezení k ochraně nájemníků, které byly kdysi vloženy do původní kupní smlouvy. Taková ustanovení byla totiž častokrát spekulativně formulována tak, že byla jalová a nevymahatelná od samého počátku! Mnoho domů bylo už také následně prodáno třetím osobám. Mnozí jejich noví vlastníci se však o byty a domy nechtějí dlouhodobě starat. Záměrem je prodat je v konečné etapě nájemníkům. Rozhodující je vždy cena. Upozorňuji proto, že platí mj. ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, že prodávající nesmí zneužívat své postavení, aby získal nepřiměřený zisk. Taková situace by pak měla dokonce způsobit, že celá kupní smlouva nebude platná.

Tuto obranu by jistě mohli zvolit nájemci 100 000 bytů na Ostravsku, kde např. uvažovaná nabídková cena jen za podnikové byty OKD převyšuje hodnotu, za kterou byl privatizován celý obrovský hospodářský komplex!

Pouhé rozprodávání obecních bytů není základem programu KSČM, protože při tom žádné nové byty nepřibývají. Podle našich zjištění potřebuje obec s charakterem města minimálně 60 svých bytů na 1000 obyvatel, aby mohla podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích „uspokojit potřeby bydlení pro své obyvatele“.

  • Obec by měla nabízet k prodeji jen bytové domy, které pro svůj rozvoj nebude potřebovat. Nájemcům, kteří chtějí zůstat bydlet v obecních bytech, by měla výměnou nabídnout jiný obecní byt.
  • Vždy je nutné uvést důvody, proč chce obec prodávat domy, jestliže nájemné převyšuje nákladové nájemné bytových družstev, takže o prodělávání nemůže být ani řeči. Na co budou využity peníze z prodejů?
  • Pokud v některých místech nedosahuje regulované nájemné v obecních bytech hodnoty, která postačuje bytovým družstvům, doporučujeme jejich nájemcům, aby přistoupili na dohodu o zvýšení nájemného na potřebnou úroveň, a to i tehdy, pokud to špatný zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, neumožňuje. Tímto krokem lze předejít kritice, že by na nájemce v obecních bytech dopláceli ostatní obyvatelé obce. Odpadl by zároveň důvod, aby se obec ztrátových bytů zbavovala.
  • Požadujeme, aby ve městech, kde již byly dříve některé domy a byty prodány, byly i pro nové prodeje stanoveny ceny, které budou odpovídat cenám při předchozím prodeji. Nájemci bytů by neměli doplácet na pořadí, které nemohli ovlivnit!

Při prodeji nájemních bytů doporučujeme dodržet dále uvedené zásady:

  • Pokud se prodává celý dům, požadujeme prodej domů pouze družstvu nájemníků, nikoliv obecně určené právnické osobě. Jedině v bytovém družstvu má totiž nájemce nárok na svůj byt a jistotu bydlení v něm. Ochrana družstevních bytů je dokonce vyšší, než ochrana bytů ve společenství vlastníků jednotek. Družstevní byt se nemůže stát součástí konkurzní podstaty. Prodej celých domů bytovému družstvu je také pro současného majitele výhodnější, protože mu nevznikají spoluvlastnické podíly na domech.
  • Byt se prodává jen jeho nájemcům. Nájemce má předkupní právo podle § 22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ale prodávající často používají nátlakové formy, kdy garantují různé slevy jen pro prvé kolo nabídky. Tím sice neporušují žádné předpisy, ale hlavně obec by neměla násilím vnucovat nájemníkům, aby si koupili byty. K prodeji obsazených bytů třetím osobám by zastupitelé KSČM neměli dát souhlas.
  • Nejdůležitější je určení ceny. Při prodeji bytů se často používají zjednodušené formy odhadu, který pak nevystihne přesně kvalitu toho kterého bytu. Pro posouzení platnosti smlouvy je závazné jen to, že cena nesmí být tak vysoká, aby bylo již předem jasné, že ji nájemce nebude moci zaplatit. Taková smlouva by byla od samého počátku neplatná, protože by nabídka předem znemožnila využití předkupního právo nájemce, aby mu mohl být byt prodán (§ 22 zákona č. 72/1994 Sb. a § 39 občanského zákoníku).
  • Po vstupu do EU se jakákoliv sleva z obvyklé ceny při prodeji obecního majetku posuzuje jako poskytování veřejné podpory, jejíž výše je limitována. Při prodeji po bytech, ale jen jejich nájemníkům, není však sleva považována za veřejnou podporu (!), při prodeji celého domu jakémukoliv subjektu o veřejnou podporu jde vždy. Její výše nesmí v období tří let překročit hodnotu 200 000 EUR.

Doporučujeme v každém případě velmi pečlivě prostudovat a uvážit všechny varianty. Vždy je třeba počítat s tím, že starost o svůj nebo družstevní byt bude vyžadovat více pozornosti a času, než starost o byt nájemní. Základ je však vložen již do podmínek, za kterých se prodej nájemních bytů uskutečňuje. Vím, že ve většině případů lze najít rozumnou dohodu. Jsou však i situace, kdy nájemci bytů nemají rovnoprávné postavení a cítí křivdu nebo i útisk. Tomu je třeba předcházet. Je vhodné zakládat účelová občanská sdružení, vzájemně si pomáhat a obracet se místní organizace SON, existující bytová družstva a případně i na kontrolní výbor zastupitelstva, jde-li o prodej obecních bytů. Zastupitelé za KSČM se znalostí místního prostředí budou jistě schopni také účinně poradit a pomoci. Ani při koupi nájemního bytu by člověk neměl se svými starostmi zůstat sám!

Ing. František Beneš, CSc. je odborný mluvčí KSČM pro resort místního rozvoje

                 
Obsah vydání       10. 6. 2008
10. 6. 2008 Konec Peacelandu v Čechách? Karel  Dolejší
10. 6. 2008 Ne základnám: Protestujeme proti vyklizení kóty 718
10. 6. 2008 Kóta 718: Měli cíl nebýt cíl. Čest jejich památce.
10. 6. 2008 Slabší čeští dopravci začnou brzo krachovat
10. 6. 2008 Kubiceho novináři opět objektem vyšetřování - tentokrát NBÚ Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Právo na odpověď? Na Slovensku nejspíše nutnost. Bohužel. Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Slovenští zdravotně poškození chtěli restrikci potratů
10. 6. 2008 Nejde o projev náboženské blouznivosti Boris  Cvek
10. 6. 2008 Státní zakázku za 115 miliard Kč nelze uspěchat Kateřina  Konečná
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol
10. 6. 2008 V Evropě zintenzivňují protesty proti drahotě pohonných hmot
10. 6. 2008 Výsledkem reformy zdravotnictví bude demontáž principů solidarity Pavel  Drs
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno
10. 6. 2008 Návod na použití při odkupu obecního nájemního bytu František  Beneš
10. 6. 2008 Xenii Egon  Bondy
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
10. 6. 2008 Zdánlivá arogance intelektuálů, anebo Vzdělanost je problémem celé společnosti Uwe  Ladwig
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Knížecí rady profesorů Petr  Gočev
10. 6. 2008 Bohunk (bouhank) (am.) František  Řezáč
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka
10. 6. 2008 O matematice
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
10. 6. 2008 Ne všichni učitelé angličtiny jsou hrozní
10. 6. 2008 O Čulíkově biči a společenské kauzalitě
10. 6. 2008 Kopání do učitelů
9. 6. 2008 Žákova matematika Pavel  Zoch
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí
10. 6. 2008 Neomezený počet géniů a konstantní počet hus Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Neznalost Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"
10. 6. 2008 Válka Čechů s Robertem B. Pynsentem Lukáš  Borovička
10. 6. 2008 Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem Jan  Čulík
10. 6. 2008 R. B. Pynsent a pár facek Jan  Makovička
10. 6. 2008 Všechno tu na světě již bylo, aneb básník se může vysmát ješitným literárním vědcům Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008