9. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2008

Lesk a bída učitelstva

"Není všechno zlato, co se leskne. Uveď příklad, Vonásku."

"Prosím, vaše kalhoty vzadu, pane učiteli."

Tato prastará prostinká anekdota je dokladem, že i učitelskému stavu se v minulosti lesk nevyhýbal. Jen k ošuntělým kalhotám v zadní části přibyla v různých dobách i vytlačená kolena. Pravda, u Adama učitelé obvykle nešili, zato počátkem minulého století patřili mnozí k nižší střední třídě. Zejména ti z nich, kteří ve služební hierarchii pokročili do vyšších platových stupňů a působili na městských školách. Kategorie suplentů a učitelé na venkově si však zpravidla museli slušnou životní úroveň zajišťovat vedlejšími příjmy. Jakoby v těchto podmínkách doznívala starší tradice sobotálesu -- mnohdy naturální formy platu, kterou si učitel, často vysloužilý voják, pochůzkou po vsi sám inkasoval. Společenský kredit se vyvíjel rovněž rozporuplně. Jako nositelé vzdělanosti a kultury bývali učitelé lidem obecným přijímáni, v karetních partiích s místní smetánkou -- farářem, rychtářem a členy obecního zastupitelstva bývalo pro učitele vhodnější prohrávat. Tato tradice mívá rovněž svá pokračování až do dnešních dnů.

Lesk povolání pomalu ale jistě stále bledne. Učitelstvo už dávno není jedním z mála nositelů informací, rozhodně nebývá arbitrem elegance a životního stylu. Jeho úloha, jak vyplývá z obav veřejnosti před učitelskou stávkou, souvisí nejspíš se zabezpečením pouhého dozoru nad žactvem. Nikdo z rodičů totiž u příležitosti stávky neprotestuje proti možným ztrátám vzdělanostní úrovně z neuskutečněných lekcí. Stávkující učitelé jsou vůbec v našich podmínkách jistou anomálií.

Zatímco v různých anketách se prestiž učitelského povolání skví na předních místech žebříčků, jakmile učitelé vystoupí se svými mzdovými požadavky, reakce veřejnosti je vysloveně nepřátelská. Už nějaký ten pátek totiž ve skutečnosti vítězí mezi občany představa o úrovni učitelského stavu vystižně charakterizována moderním příslovím: "Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten učí."

K prestiži učitelského stavu rozhodně nepřispívaly tendenčně zaměřené informace sdělovacích prostředků o délce pracovní doby a dovolené pedagogů. Jakoby pedagog po odchodu ze školy přestal vybírat využitelné informace, zamýšlet se nad výchovnými postupy, studovat, opravovat písemné práce žáků, zkrátka připravovat se na vyučovací proces celým svým osobním životem, neboť učitelské povolání má přece všechny znaky tvůrčí činnosti. Je už takovou naší zvláštností, že například hercům se jejich volnější pracovní doba toleruje. Lze vůbec uvažovat v těchto souvislostech o měření kvality výkonu povolání vykazovanou délkou pracovní doby?

Zvlášť působivě pak zabíralo tvrzení, že učitelé svými vyššími platy roztočí inflační spirálu. Novináři inspirováni mnohými politiky do nekonečna omílali nesmysl o dětech jako rukojmích hrabavých nenasytných pedagogů, kteří svými pokusy upozornit stávkou na řadu závažných problémů v resortu nedávají dětem dobrý příklad vztahu k práci.

Samostatnou kapitolou v postupující degradaci učitelského povolání je soustavné tvrzení politických špiček o prioritě výchovy a vzdělávání a přitom se rozpočet školství stále pohybuje na samotné hranici únosnosti. Budovy bank a jiných peněžních ústavů budou ještě dlouho nejvýstavnějšími objekty.Vnitřní dluh školství přitom raději nepočítejme.

Kdo asi vymyslel přímou závislost škol na místních politických vlivech? Chápal vůbec, jak složitý proces by musel tomuto opatření předcházet? Skutečně je nezbytné nazývat učitelem každého pedagogického pracovníka, který bez vysokoškolského odborného vzdělání nastoupí do školských služeb?

Za zvláštní a přímo nezodpovědné lze považovat představy školských reformátorů. To opravdu ani netuší, že neformální přijetí úpravy obsahu vzdělávání prostřednictvím nových programů má jen pramalou šanci na úspěch bez radikální změny formy celého systému doprovázené významným posílením finančních zdrojů?

Jak je možné, že v éře vzdělanostní společnosti nemá stále patřičný kredit objektivně ověřitelná kvalita vzdělanosti, nýbrž často různými prostředky získaný tiskopis o absolutoriu vzdělávání?

Samotní pedagogové se také doposud nedohodli, jak je to s mírou výchovy a vzdělávání v jimi organizovaném procesu. Zda vychovávat individuum prostřednictvím kolektivu, nebo přistoupit na pozoruhodnou sociologickou teorii jednoho politika, že kolektiv vlastně neexistuje.

Bída učitelského stavu tkví ve stále upadající hrdosti na příslušnost k této profesní skupině. Zařazení školství do sféry služeb jen dokumentuje hloubku nepochopení samotného smyslu vzdělávání. Služby přece bývají charakterizovány jednostranným přijímáním objednané úsluhy. Pro vzdělávací proces je naopak nezbytný koordinovaný zájem a aktivní přístup všech partnerů -- školy, rodiny a společnosti. Učitel služebník je špatný učitel. Společnost, která s učitelů špatně placené služebníky vytváří, není společností osvícenou. Obecné blaho a vlastní osud v budoucnu jí bývá cizí.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2008
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Naprosté selhání Moravce a Vesecké Boris  Cvek
9. 6. 2008 OVM: Vesecká vyhrožuje Zeleným Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Reportáž TV Nova se nezakládala na pravdě
9. 6. 2008 Vláda by měla podat demisi a dovést zemi k volbám Boris  Cvek
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
9. 6. 2008 Izrael se pokusil zpochybnit výrok svého ministra o nutnosti vojenského úderu proti Íránu
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
9. 6. 2008 Učitele by bylo zapotřebí ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Dobře zakalit sekeru umí málokdo
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Štěpán Kotrba nerozumí potřebám moderní společnosti Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Marihuana způsobuje poškození mozku
9. 6. 2008 Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů Jan  Zeman
9. 6. 2008 Klaus: Zůstane EU i po ratifikaci Lisabonské smlouvy mezinárodní organizací? Václav  Klaus
9. 6. 2008 Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? Jaroslav  Kuba
9. 6. 2008 Rakouští lékaři pokračují v boji proti zdravotní reformě Richard  Seemann
9. 6. 2008 Do války, k smrti, a to ne rukou nepřítele, anebo Vinna nejsou antidepresiva, vinni jsou politikové Uwe  Ladwig
9. 6. 2008 Medvěděv se začíná prosazovat v SNS
8. 6. 2008 Jak na českou "supermodelku" Evu Herzigovou udělal dojem film Nepohodlná pravda
8. 6. 2008 Lidové noviny jako Blesk Bohumil  Kartous
7. 6. 2008 Amerika šokována cenou ropy a bezprecedentním růstem nezaměstnanosti
6. 6. 2008 Cenu ropy vyhánějí nahoru investoři v důsledku právní mezery v americkém zákonodárství
9. 6. 2008 Schwarzenbergův zájem o lidská práva pouze účelovou pózou? Kateřina  Konečná
6. 6. 2008 Od smrtelně vážného k frašce Ivo  Šebestík
7. 6. 2008 Čeští vojáci nechtějí do války v Afghánistánu Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů
9. 6. 2008 Žádné hrůzy v českých nemocnicích, naopak, dostalo se mi profesionální péče
9. 6. 2008 Lesk a bída učitelstva Pavel  Táborský
9. 6. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Staněk
6. 6. 2008 Forward: Zkorumpovaného Olmerta nahradí ministryně zahraničí Cipi Livni
6. 6. 2008 Všichni občané budou mít zákonný přístup na plavání zadarmo
6. 6. 2008 To se mi snad jenom zdá...! Jan  Neoral
6. 6. 2008 ČLK: Ministerstvo s lékařskou reprezentací nejedná. Kdo má jiný názor, ten je ministrem označován za nepřítele
6. 6. 2008 Trpká léčba konopím Bushka  Bryndová
6. 6. 2008 Jak dál při energetické nedostatečnosti Jindřich  Kalous
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2008 Lesk a bída učitelstva Pavel  Táborský
9. 6. 2008 Učitele by bylo zapotřebí ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech Jan  Čulík
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Štěpán Kotrba nerozumí potřebám moderní společnosti Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii   
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 Dobře zakalit sekeru umí málokdo   
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala   
9. 6. 2008 Talent není klíčový   
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
6. 6. 2008 Liškovi: Nikdo Vám ruku nelámal, abyste školství převzal   
31. 5. 2008 Do třiceti let bude memorování zbytečné   
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách