10. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2008

Státní zakázku za 115 miliard Kč nelze uspěchat

Ministerstvo financí pod vedením ministra Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) hodlá vyřešit problém starých ekologických zátěží přenesením úkolu na privátní subjekt. Vzhledem ke skutečnosti, že by se jednalo o jednoznačně největší státní zakázku v historii České republiky (115 miliard Kč), nemělo by k ní dojít uspěchaně a bez zajištění dostatečných garancí.

Pod pojem »staré ekologické zátěže« jsou zahrnuta kontaminovaná místa, jejichž závadný stav způsobily státní podniky v období před privatizací používáním k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů povolených technologií a chemických látek. Česká republika přijala odpovědnost za tyto znečištěné lokality a bylo rozhodnuto použít na jejich vyčištění část prostředků z výnosu privatizace. Problém byl akcentován, bohužel, až ve druhé vlně privatizace, neboť zkušenostmi z první vlny a zvláště při privatizaci zahraničními subjekty se prokázalo, že možné náklady na odstranění ekologických škod mohou převýšit hodnotu privatizovaného majetku.

Agendou odstraňování ekologických škod byl pověřen Fond národního majetku České republiky v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Po zrušení Fondu národního majetku ČR bylo řešením agendy starých ekologických zátěží pověřeno Ministerstvo financí ČR.

Přístup ministerstva financí prozatím vykazuje významné rysy uspěchanosti a nízké odbornosti navrhovaných kroků. Ze strany ministerstva financí nejsou prakticky poskytovány informace o podkladech, na základě kterých ministerstvo přichází s návrhem jedné velké zakázky.

Dříve, než se návrh ministerstva financí dostal do vlády, mělo být odborně diskutováno minimálně následující:

  • jak bude stanoven rozsah starých ekologických zátěží zařazených do zadání zakázky a zda nebyla některá skupina zátěží opomenuta,
  • zda je stát schopen odborně kontrolovat průběh tak rozsáhlé zakázky,
  • zda je možné při zakázce tak velkého rozsahu stanovit dostatečné a účinné garance hospodárného nakládání s veřejnými prostředky,
  • zda byla posouzena variantní řešení problému starých ekologických zátěží.

Doposud nebyla diskutována ani zodpovězena žádná z uvedených otázek. Tím se rozhodnutí vlády stává málo důvěryhodným krokem.

Není pravidlem, že by nejlepšími hospodáři byly ve všech případech privátní firmy. Obzvláště, pokud se jedná právě o veřejné a lehce nabyté prostředky. Také je smutnou skutečností, že při velkých státních zakázkách „unikají“ velké objemy financí snáze, než při malých.

Vyhlášení státní zakázky za 115 mld. Kč by proto mělo probíhat jinak, než to předvádí Ministerstvo financí ČR. Měly by být předloženy veškeré argumenty, které minimálně prokážou, že:

  • rozsah i cena zakázky jsou stanoveny správně,
  • je zajištěna struktura či státní organizace, která má odborné personální kapacity pro kontrolu provádění zakázky (tady je potřeba podotknout, že to v žádném případě nemůže být ministerstvo životního prostředí v současném personálním stavu),
  • jsou zajištěny mechanismy na kontrolu čerpání veřejných prostředků,
  • existuje možnost takového právního vztahu, který nevystaví Českou republiku dalším arbitrážním řízením z důvodu tzv. „zmařené investice“.

Autorka je odbornou mluvčí KSČM pro životní prostředí, členkou Výboru pro životní prostředí PS PČR

                 
Obsah vydání       10. 6. 2008
10. 6. 2008 Konec Peacelandu v Čechách? Karel  Dolejší
10. 6. 2008 Ne základnám: Protestujeme proti vyklizení kóty 718
10. 6. 2008 Kóta 718: Měli cíl nebýt cíl. Čest jejich památce.
10. 6. 2008 Slabší čeští dopravci začnou brzo krachovat
10. 6. 2008 Kubiceho novináři opět objektem vyšetřování - tentokrát NBÚ Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Právo na odpověď? Na Slovensku nejspíše nutnost. Bohužel. Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Slovenští zdravotně poškození chtěli restrikci potratů
10. 6. 2008 Nejde o projev náboženské blouznivosti Boris  Cvek
10. 6. 2008 Státní zakázku za 115 miliard Kč nelze uspěchat Kateřina  Konečná
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol
10. 6. 2008 V Evropě zintenzivňují protesty proti drahotě pohonných hmot
10. 6. 2008 Výsledkem reformy zdravotnictví bude demontáž principů solidarity Pavel  Drs
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno
10. 6. 2008 Návod na použití při odkupu obecního nájemního bytu František  Beneš
10. 6. 2008 Xenii Egon  Bondy
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
10. 6. 2008 Zdánlivá arogance intelektuálů, anebo Vzdělanost je problémem celé společnosti Uwe  Ladwig
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Knížecí rady profesorů Petr  Gočev
10. 6. 2008 Bohunk (bouhank) (am.) František  Řezáč
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka
10. 6. 2008 O matematice
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
10. 6. 2008 Ne všichni učitelé angličtiny jsou hrozní
10. 6. 2008 O Čulíkově biči a společenské kauzalitě
10. 6. 2008 Kopání do učitelů
9. 6. 2008 Žákova matematika Pavel  Zoch
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí
10. 6. 2008 Neomezený počet géniů a konstantní počet hus Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Neznalost Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"
10. 6. 2008 Válka Čechů s Robertem B. Pynsentem Lukáš  Borovička
10. 6. 2008 Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem Jan  Čulík
10. 6. 2008 R. B. Pynsent a pár facek Jan  Makovička
10. 6. 2008 Všechno tu na světě již bylo, aneb básník se může vysmát ješitným literárním vědcům Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008