10. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2008

Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem

Lukáš Borovička argumentuje, že kritika "netradičních" úsudků londýnského profesora bohemistiky Roberta Pynsenta vyplývá z kulturního, civilizačního konfliktu mezi konvenčními, stereotypně uvažujícími Čechy a tvůrčím, originálním a hluboce fundovaným cizincem, jehož podnětné a nové závěry, založené na hlubokém studiu zkoumaných textů i dalšího materiálu jeho konvečně založení a nevzdělaní, v tradičních mýtech žijící čeští kolegové zlobně odmítají.

Situace je však poněkud složitější. Některé Pynsentovy úsudky energicky odmítá tu a tam i některý britský kolega. Takže kulturní rozdílností mezi ČR a Británií to asi nebude. Pokusím se věc vysvětlit. Dokonale chápu okouzlení pražských studentů, kteří se dostaví na Pynsentův londýnský seminář a zažijí tam něco, co v životě v České republice nezažili: totiž podrobný kritický rozbor jednotlivých literárních textů, větu po větě - to se skutečně na českých školách většinou nepraktikuje.

Musím však pana Borovičku zklamat: hlubinná textová analýza je na britských univerzitách v seminářích metodou zcela běžnou - používá se při výuce skoro všude. Není to žádný výjimečný vynález Roberta Pynsenta, ale vyučovací přístup, normálně užívaný snad na všech britských univerzitách. Na něm, přirozeně, není nic špatného, naopak - je škoda, že "pynsentovská" (čti: běžná britská) metoda podrobného rozboru literárního díla na českých školách příliš nepoužívá.

Cenná je i skutečnost, že Robert Pynsent vznáší provokativní otázky. To je součástí běžného univerzitního provozu. Nástrojem univerzitního učitele i badatele jsou myšlenky, univerzitní učitel a badatel je ohledává, zkoumá, zjišťuje jejich pravdivost a ověřuje jejich nosnost. Každý normální univerzitní pracovník bude vítat, když kolega v rámci vědeckého diskursu přijde s novými, provokativními nápady. Vidím to na svých vlastních kolezích na britských univerzitách, i na těch, kteří třeba o oboru české literatury nebo českých studií obecně nevědí vůbec nic. Každého dobrého univerzitního učitele vždycky zaujme provokativně, nově položená otázka.

Potíž je ovšem, jak to pak dopadá se závěry diskuse. Pokusím se to demonstrovat na příkladu.

Na letošní konferenci k výročí let 1948 a 1968 v Československu, která se konala v dubnu na Glasgow University, přednesla historička Mary Heimannová zajímavou tezi ze svých nových moderních dějin českého státu. Argumentovala, údajně na základě Dubčekova chování na Slovensku, kde byl v šedesátých letech místním stranickým tajemníkem, že uvolnění cenzury v roce 1968 bylo prý Dubčekovou promyšlenou strategií, jejímž prostřednictvím se chtěl chdostat celostátně k moci, a jakmile by moc uchvátil a neutralizoval protivníky, cenzuru by zase zavedl.

Podobně jako je tomu u Pynsenta, i tato myšlenka Mary Heimannové je na první pohled intelektuálně svůdná a zajímavá. Mimochodem, svou novou a jistě velmi podnětnou knihu Heimannová bohužel zatím stále ještě tají, protože pracuje zase na další, údajně dokonalejší verzi, i když se osobně domnívám, že by bylo daleko plodnější před publikací knihy předložit některá svá zjištění k diskusi veřejnosti. Avšak Heimannová svou knihu dosud nechala přečíst jen dvěma lidem: jakémusi českému historiku, který byl jejími "nekonvenčními" závěry šokován a knihu zuřivě odmítl (máme se zřejmě, co do recepce českých vědců, na co těšít), a pak právě Robertu Pynsentovi, který prý knihu vřele přijal a měl k ní množství podnětných připomínek. (Nejsem si vědom toho, že by Robert Pynsent byl historik, ale budiž.)

Zjevně jde o dva extrémy. Vysoce konvenční a - možná - vysoce provokativní přístup.

Zpět k oné první pohled velmi intelektuálně atraktivní tezi, že Dubček chtěl strategicky zneužít uvolnění cenzury v roce 1968 k uchvázení vlastní moci. Vypadá to velmi zajímavě a intelektuála taková myšlenka zaujme. Jenže co kontext?

Václav Žák argumentoval na glasgowské konferenci letos v dubnu, že Dubček by nebyl býval takové strategie schopen. Nebyl by býval schopen žádné strategie. Byl to prý "prosťáček boží".

Žák své tvrzení ilustroval historkou ze života, kterou sám zažil. Uprostřed jara 1968 došlo brzy k prvnímu konfliktu mezi "spojenci" Československa ve Varšavské smlouvě a vedením KSČ. Uskutečnila se tzv. drážďanská schůzka spojenců, kdy zejména stalinský východoněmecký předák Walter Ulbricht ostře kritizoval liberalizační reformy, probíhající v Československu. Vzniklo napětí. Byla to hlavní zpráva dne. Konala se tisková konference, na níž před novináři vystoupil Dubček. Novináři se ho zeptali, jak Dubček reagoval na kritiku vedoucích přestavitelů "spřátelených" komunistických stran a jakou má vůči nim pro budoucnost . Podle Václava Žáka šokovaným novinářům řekl Dubček bezelstně: "Já jsem to nečetl."

Pokud je Žákovo osobní svědectví autentické, a já nemám důvodu pochybovat o jeho pravosti (např. i Zdeněk Mlynář svědčí ve svých memoárech Mráz přichází z Kremlu, že jednání prezidia KSČ bylo nestrukturovaným blábolením, neboť primitivové ve vedení strany se ani neuměli vyjadřovat), jak by takový, s odpuštěním, boží "idiot" mohl realizovat takovou dlouhodobou strategii, o níž hovořila Heimannová na glasgowské konferenci?

* * *

Vykládám o tom tak dlouze, protože podle mého názoru přesně tatáž potíž platí u mnohých závěrů Roberta Pynsenta. Chybí jemný kontext.

Je docela dobře možné, jak tvrdí pan Borovička, že většina českých bohemistů je špatná, protože neprovádějí textovou analýzu, a mnozí z nich možná jsou také, jak pan Borovička také uvádí, v zajetí konvenčních mýtů. Jenže to ještě neznamená, že Pynsentovy "provokativní" analýzy jsou vždy přesvědčivé a nosné.

Že je mladí pražští studenti, uchvácení "brilantní" Pynsentovou vyučovací metodou a argumentací (vůči níž nejsou ze svého studia vybaveni schopnosti samostatné protiargumentace, a často ani na to nemají dost zkušeností) považují za dokonalé, znamená spíš právě jen to, že nemají vlastní kritický aparát.

Hlavním problémem s Pynsentovými soudy je jejich zbrklost - totiž ona neschopnost zpracovat důležité kulturní jemnosti. Chybí soudnost. Pynsent samozřejmě udělal množství zajímavé práce (například o českých dekadentech, či, skutečně, o zanedbávaném Karlu Matěji Čapku Chodovi), ale tu znehodnocují jeho časté zbrklé "výkřiky". Znovu musím poukázat na Igora Hájka, který argumentoval, že kdyby v Británii existovalo deset profesorů české literatury, bylo by místo i na pynsentovského provokatéra. Pokud existuje profesor jen jeden, a ten má vyloženě excentrické pojetí české kultury, které prezentuje lidem, kteří o České republice nic nevědí, je to tragédie.

Těch "zbrklých" výroků je hodně. Kdysi kdesi napsal Robert Pynsent v recenzi Škvoreckého Příběhu inženýra lidských duší, že Škvorecký svým románem prokázal, že už zapomněl česky. (Napsal jsem mu tehdy, že jsem na rozdíl od něho rodilý mluvčí a že jsem nic takového nepozoroval - že bych mu byl vděčen, aby mi ukázal, kde pro toto tvrzení našel ve Škvoreckého textu důkazy. Neodpověděl mi. Potíž je, že si Pynsent tehdy vůbec neuvědomil, že Škvorecký používá angličtiny jako jemného stylistického chakterizačního prostředku a jako zdroje komiky při líčení scén mezi českokanadskými emigranty.) Uvádím tento příklad jako pars pro toto, mohl bych pokračovat dlouhým výčtem, za mnoho let. Zejména v poslední době je těchto výroků. zdá se, stále víc.

Nemyslím si, že lze hájit Jaroslava Seiferta poukazem na jeho politický význam pro věc české svobody v době, kdy mu byla udělena Nobelova cena, avšak tvrdit, že je Seifertova poezie bezcenná, je zjednodušením. Právě proto jsme začátkem května vydali Seifertův Věnec sonetů - prostě není pravda, že to jsou "sentimentální žvásty", stejně jak jako Karel Čapek zcela určitě nebyl zosobněním tichošlápkovské prostřednosti, ani není Alena Vránová "lepší" než Milan Kundera a jednadvacátému století v české literatuře nedominuje Petra Hůlová. Pokud všechnu tuhle složitost Pynsent nevidí, není mu pomoci. Ale neměl by upírat jiným právo na jiný názor.

Velmi varovným rysem postoje Roberta Pynsenta je je jeho arogance. Jeho přístup je podle jeho interpretace "jediný možný". Zdá se, že kromě sebe uznává jen své žáky. Všichni ostatní (včetně bohemistických odborníků v České republice, ale i některých Britů ) jsou podle něho pitomci.

Přístupy k analýze české kultury a skutečnosti mohou však přece být různé. S Pynsentovými závěry často nesouhlasím a mám pro to dobré důvody (nikoliv to, že jsem "obětí konvenčních mýtů"). Nikdy bych si však neosoboval právo tvrdit, že jen můj přístup je jediný správný. Každý dělá něco jiného a každý má jiný přístup. Pod údajnou rouškou "vysoké akademické kvality" prosazuje Robert Pysent bohužel často apriorní a arbitrární, zbrklé soudy, které pak už málokdo uvede na pravou míru. To je chyba, protože to málo, co se do světa šíří o české kultuře, bývá zkresleno.

                 
Obsah vydání       10. 6. 2008
10. 6. 2008 Konec Peacelandu v Čechách? Karel  Dolejší
10. 6. 2008 Ne základnám: Protestujeme proti vyklizení kóty 718
10. 6. 2008 Kóta 718: Měli cíl nebýt cíl. Čest jejich památce.
10. 6. 2008 Slabší čeští dopravci začnou brzo krachovat
10. 6. 2008 Kubiceho novináři opět objektem vyšetřování - tentokrát NBÚ Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Právo na odpověď? Na Slovensku nejspíše nutnost. Bohužel. Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Slovenští zdravotně poškození chtěli restrikci potratů
10. 6. 2008 Nejde o projev náboženské blouznivosti Boris  Cvek
10. 6. 2008 Státní zakázku za 115 miliard Kč nelze uspěchat Kateřina  Konečná
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol
10. 6. 2008 V Evropě zintenzivňují protesty proti drahotě pohonných hmot
10. 6. 2008 Výsledkem reformy zdravotnictví bude demontáž principů solidarity Pavel  Drs
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
10. 6. 2008 Dobří učitelé byli vypráskáni už dávno
10. 6. 2008 Návod na použití při odkupu obecního nájemního bytu František  Beneš
10. 6. 2008 Xenii Egon  Bondy
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
10. 6. 2008 Zdánlivá arogance intelektuálů, anebo Vzdělanost je problémem celé společnosti Uwe  Ladwig
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Knížecí rady profesorů Petr  Gočev
10. 6. 2008 Bohunk (bouhank) (am.) František  Řezáč
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka
10. 6. 2008 O matematice
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
10. 6. 2008 Ne všichni učitelé angličtiny jsou hrozní
10. 6. 2008 O Čulíkově biči a společenské kauzalitě
10. 6. 2008 Kopání do učitelů
9. 6. 2008 Žákova matematika Pavel  Zoch
10. 6. 2008 Učitele s menším nárokem na výšku platu Bohumír  Tichánek
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí
10. 6. 2008 Neomezený počet géniů a konstantní počet hus Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Neznalost Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"
10. 6. 2008 Válka Čechů s Robertem B. Pynsentem Lukáš  Borovička
10. 6. 2008 Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem Jan  Čulík
10. 6. 2008 R. B. Pynsent a pár facek Jan  Makovička
10. 6. 2008 Všechno tu na světě již bylo, aneb básník se může vysmát ješitným literárním vědcům Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Mary Heimannová: Československo: Stát, který selhal. Recenze a diskuse RSS 2.0      Historie >
10. 6. 2008 Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem Jan  Čulík
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
30. 1. 2008 Zavinili si Češi všechny své katastrofy sami? Jan  Čulík