9. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2008

Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii

Vážení stávkující kolegové,

pokud je Vaším cílem, jak se všeobecně tvrdí (ve sdělovacích prostředcích a Vy to po nich opakujete), všechny ty různé zdejší řídící úředníky upozornit na odměňování českých učitelů žebráckou mzdou, jde o cíl velmi naivní, neboť oni úředníci toto vše velmi dobře vědí už šedesát let a nejen, že šedesát let na nás kašlou, ale chystají se na nás kašlat dál i po Vaší stávce, a to na věčné časy a nikdy jinak. Jediným efektem takovéto stávky bude, že každý z Vás při své mnohdy už opravdu zoufalé finanční situaci paradoxně přispěje do oné pověstné černé úřednické veledíry nějakými 500 -- 800 Kč své denní mzdy, která mu za den stávky pochopitelně nebude vyplacena., píše Vladimír Bidlas.

Toto vše, co se v posledních letech v našem "stávkovém hnutí"děje, je jen jakousi hrou na demokracii. Učitelé stávkují, sdělovací prostředky jim s oblibou vyčítají, že si berou děti za své rukojmí, "vedeme" "dialog", světe, div se, jaký tu máme my Češi demokratický stát. A to je tak všechno, co z toho vzejde. Neboť učitelé mají dále platy pouze podprůměrné (někdy více, někdy méně, vždycky však podprůměrné) a úředníci řídící stát jim plat nezvýší a nezvýší, přestože stát prosperuje docela dobře.

Od některých pamětníků vím, že v listopadu 1989 zvonili klíči hlavně proto, aby se věci konečně nazývaly pravými jmény. Přestože se o to po onom listopadu sem tam někdo nějakou chvíli i poctivě snažil, celkově tato snaha selhala a v mnohém se lže vesele dál.

A pokud jde o informace o učitelích, lže se české veřejnosti značně.

1. Lže se, že učitelský plat je průměrný, zatímco je podprůměrný (což snad Vám učitelům dokazovat nemusím).

2. Lže se, že od listopadu byly učitelské platy několikrát zvýšeny (úředničtí mistři českého jazyka zásadně říkají navýšeny, což je obzvlášť půvabné, a hlavně sympatické), zatímco nebyly zvýšeny ani jednou. Zajisté si totiž vzpomínáte, že první popřevratová léta byla dosti inflační (asi tak 8 % ročně) a že učitelům dlouho nikdo nepřidal ani korunu. Teprve po několika letech se cosi málo z toho, oč učitelé inflací přišli, do jejich platů vrátilo. A hned palcové titulky všude: Učitelé dostali přidáno! Byla to lež, neboť šlo jen o zlomek jakéhosi opožděného inflačního příplatku, který vláda učitelům již dlouho dlužila. Nicméně veřejnost si zapamatovala: Učitelé dostali přidáno! Od té doby nám takhle "zvýšili" plat několikrát. Ani jednou to však nebylo zvýšení skutečné. Vždy šlo jen o určitý nepatrný zlomeček onoho inflačního nedoplatku z 90. let. Zato se však vždycky objevily palcové titulky: Učitelé dostali přidáno! A česká veřejnost si tyto lži zapamatovala. Co by ti učitelé ještě chtěli? ptá se. Že však mám pravdu já, a nikoliv "informace" sdělovacích prostředků, lze snadno dokázat. Důkaz je opravdu jednoduchý: Po čtyřiceti letech komunistického režimu byly naše platy podprůměrné a po dvaceti letech režimu postkomunistického jsou naše platy po všech těch "navýšeních" podprůměrné stále. Kdopak v tom má asi prsty? Že by zlý čaroděj Freston?

3. Nejde o zlého čaroděje Frestona, ale o zlé úředníky řídící tento stát. Oni však nemají tu odvahu, aby vstali a řekli: Učitelé, už nás neotravujte! Vaše platy nezvýšíme nikdy! A jestli nerozumíte, co to znamená nikdy, tak to znamená na věčné časy a nikdy jinak! Na to, aby se vyjádřili takto čestně a na rovinu, jsou však příliš hadovití a vychytralí. Daleko prospěšnější pro ně je ona hra popsaná v bodě 2. Vždyť nejen, že učitelům plat spíše snižují, ale i se jim neustálým lhaním o neustálém zvyšování učitelských platů tak krásně proti učitelům daří popuzovat veřejnost. Demagogické překrucování skutečnosti se tam, kde je doma nevšímavost a do jisté míry i jistá omezenost, účinkem míjí málokdy.

A špatné je, že takovouto hru s učiteli vedle úředníků podle všeho hrají i odbory. Rozpomeňte se prosím, kolik let už školské odbory organizují stávky a kolik let se do nich různí naivní nadšenci zapojují. A výsledek? Učitelský plat byl podprůměrný nejen před šedesáti, čtyřiceti či dvaceti lety, ale je zhruba stejně podprůměrný i nyní, po nějakých, nebaví mě to přesně počítat, ale určitě více než po deseti letech jakéhosi chudozubého "stávkování".

Proč myslíte, že odbory někdy na začátku letošního jara nesdělily vládě, že pokud do 15. května 2009 nebude učitelský plat zvýšen o 100 %, nastoupí v onen stanovený den předem informovaní a na vše připravení (s patřičnými úsporami) učitelé časově neomezenou, avšak velmi svéráznou stávku, která bude spočívat pouze v bojkotu oficiálního vyhodnocení výsledků, jakož i v bojkotu jakýchkoliv závěrečných zkoušek a potrvá až do splnění požadavku? (Mimochodem, jen v takové stávce bych byl ochoten přijít o svůj každodenní příjem, a to třeba tak dlouho, dokud bych neumřel hlady. Ale do bezedné díry přispívat nesmyslně nebudu nikdy). Takovouto nějakou stávku skutečnou nemohou školské odbory organizovat nikdy, neboť mají po celá ta léta podle všeho od úředníků za úkol jakékoliv protestní akce organizovat tak, aby jejich výsledkem mohl vždy být zas jen ten učitelský plat podprůměrný.

A lze proti tomu vůbec něco dělat? Jistě, že lze. Je třeba začít si tyto věci řešit sami. Založit učitelskou komoru a řešit všechny učitelské záležitosti jejím prostřednictvím. A pokud se na účinném řešení této z mezinárodního hlediska přímo ostudné finanční situace učitelů v České republice nedohodnou čeští učitelé ani potom, pak komu není rady, tomu není pomoci.

V Praze 6.6.2008

Vladimír Bidlas, učitel

P.S. Jakoukoliv případnou reakci na internetu okamžitě bez čtení vymazávám, takže nadávky a vulgarismy jsou tentokrát zbytečné.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2008
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Naprosté selhání Moravce a Vesecké Boris  Cvek
9. 6. 2008 OVM: Vesecká vyhrožuje Zeleným Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Reportáž TV Nova se nezakládala na pravdě
9. 6. 2008 Vláda by měla podat demisi a dovést zemi k volbám Boris  Cvek
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
9. 6. 2008 Izrael se pokusil zpochybnit výrok svého ministra o nutnosti vojenského úderu proti Íránu
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
9. 6. 2008 Učitele by bylo zapotřebí ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Dobře zakalit sekeru umí málokdo
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Štěpán Kotrba nerozumí potřebám moderní společnosti Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Marihuana způsobuje poškození mozku
9. 6. 2008 Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů Jan  Zeman
9. 6. 2008 Klaus: Zůstane EU i po ratifikaci Lisabonské smlouvy mezinárodní organizací? Václav  Klaus
9. 6. 2008 Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? Jaroslav  Kuba
9. 6. 2008 Rakouští lékaři pokračují v boji proti zdravotní reformě Richard  Seemann
9. 6. 2008 Do války, k smrti, a to ne rukou nepřítele, anebo Vinna nejsou antidepresiva, vinni jsou politikové Uwe  Ladwig
9. 6. 2008 Medvěděv se začíná prosazovat v SNS
8. 6. 2008 Jak na českou "supermodelku" Evu Herzigovou udělal dojem film Nepohodlná pravda
8. 6. 2008 Lidové noviny jako Blesk Bohumil  Kartous
7. 6. 2008 Amerika šokována cenou ropy a bezprecedentním růstem nezaměstnanosti
6. 6. 2008 Cenu ropy vyhánějí nahoru investoři v důsledku právní mezery v americkém zákonodárství
9. 6. 2008 Schwarzenbergův zájem o lidská práva pouze účelovou pózou? Kateřina  Konečná
6. 6. 2008 Od smrtelně vážného k frašce Ivo  Šebestík
7. 6. 2008 Čeští vojáci nechtějí do války v Afghánistánu Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů
9. 6. 2008 Žádné hrůzy v českých nemocnicích, naopak, dostalo se mi profesionální péče
9. 6. 2008 Lesk a bída učitelstva Pavel  Táborský
9. 6. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Staněk
6. 6. 2008 Forward: Zkorumpovaného Olmerta nahradí ministryně zahraničí Cipi Livni
6. 6. 2008 Všichni občané budou mít zákonný přístup na plavání zadarmo
6. 6. 2008 To se mi snad jenom zdá...! Jan  Neoral
6. 6. 2008 ČLK: Ministerstvo s lékařskou reprezentací nejedná. Kdo má jiný názor, ten je ministrem označován za nepřítele
6. 6. 2008 Trpká léčba konopím Bushka  Bryndová
6. 6. 2008 Jak dál při energetické nedostatečnosti Jindřich  Kalous
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2008 Lesk a bída učitelstva Pavel  Táborský
9. 6. 2008 Učitele by bylo zapotřebí ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech Jan  Čulík
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Štěpán Kotrba nerozumí potřebám moderní společnosti Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii   
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 Dobře zakalit sekeru umí málokdo   
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala   
9. 6. 2008 Talent není klíčový   
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
6. 6. 2008 Liškovi: Nikdo Vám ruku nelámal, abyste školství převzal   
31. 5. 2008 Do třiceti let bude memorování zbytečné   
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách