14. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 12. 2007

Mazuchová, arogance a místní referendum v Unhošti

Myslíte, že místní referendum je mnoho povyku pro nic, ptá se čtenářka Yvetta Popelková. A co jiného dělat, když zastupitelstvo hájí zájmy starosty a nikoli zájmy obyvatel? Co dělat, neodpoví-li zastupitelé na petici? Co dělat, zdůvodní-li neuskutečnění veřejné schůze na určité téma tím, že to nemá smysl, protože by přišli pouze ti, kteří s vedením města nesouhlasí? Co dělat, označí-li někdo petici občanů a ankety na určité téma jako křivárnu a podraz zmanipulovaných osob? Co dělat, odsoudí-li někdo rozdávání podpisových archů ve školách, údajně je to neetické – snad ani šíření pornografie by v tomto případě nevyvolalo takové pohoršení . Sdílí-li někdo názor, že referendum je nad rámec toho, co je vedení města ochotno tolerovat, tak už můžete očekávat téměř cokoli, s výjimkou vstřícné komunikace. Pokud vaše názory radnice pět měsíců nebere na vědomí, tak už se pomalu loučíte s nadějí na konstruktivní dialog. Postupně dospějete k názoru, že referendum je pravděpodobně poslední možností, jak vedení města upozornit, že kromě nich, zde žijí ještě nějací další obyvatelé. Mimo onoho doporučeného pochodu na radnici s vidlemi v ruce.

Unhošťská místostarostka a poslankyně ČSSD PhDr. Lenka Mazuchová poslední dobou vůbec nemá potřebu se k čemukoliv vyjadřovat. Při pohledu do mediálního archivu nenajdete mimo obhajoby sloučení unhośťských škol jedinou koncepční myšlenku poslankyně Mazuchové. Totéž vás čeká, pohlédnete li do útrob internetu či na server Parlamentu. A to je PhDr. Lenka Mazuchová místopředsedkyní sociálního výboru...

To, že vyjádřila své nevyjádření k článku v BL, je celkem slušný výkon. Kdoví, třeba se dočkáme její reakce prostřednictvím radia Relax, jehož je pan starosta Ivan Záboj vlastníkem. Nebo zveřejní své stanovisko na stránkách Unhošťských listů, kde jistě nebude mít problémy se skrytou cenzurou jako zástupci rodičů ve Školské radě. Jejich poslední článek nejen že nevyšel v tištěné podobě (nevešlo se), ale ani internet jej nepobral.

To, jak arogantně se vůči voličům chová ODS, nikoho nepřekvapuje. Nikdy tato strana nebyla jiná. To, že se stejně arogantně chová ČSSD, je novina na českém politickém nebi - zejména vzhledem k předvolebním výkřikům . Politikům je třeba jejich sliby i službu připomínat. Neustále.

Paní místostarostka se zřejmě cítí ukřivděna nepochopením její úporné snahy povznést unhošťské školství. Vždyť prohlásila, že v případě slučování unhošťských škol bude hlasovat „ve prospěch všech dětí“. Ostatně, jak pravila, tak učinila. Co na tom, že veřejnost má o blahu dětí zcela odlišné představy. Nikdo se dodnes nedozvěděl, v čem vlastně onen „prospěch všech dětí“, který paní místostarostka tak vehementně prosazuje, spočívá. Ani nikdy nikdo neviděl žádný koncept odpovídající budoucí sloučené unhošťské „TOP“ škole –„té nejlepší v celém kraji“, o které paní místostarostka v červnu bájila . Zastupitelstvu byl toho času předložen pouze nic neříkající materiál ve stylu „ škatulata hejbejte se“, končící šalamounskou větou:

„V případě organizační změny doporučuji zvážit poskytování výuky žáků z okolních obcí (nutné dodržovat platné zákonné normy) a upravit kapacitu školy.“ Autor: Ing. Petra Šnajberková (sestra paní místostarosky PhDr. Lenky Mazuchové). Možná právě tento materiál má být oním základním kamenem receptu na zmíněnou „TOP“ školu. Co „TOP“ v tomto případě znamená, je hádankou. Patrně zkratku pro turistický oddíl pedagogů.

Pokud by se chtěl některý další zřizovatel inspirovat, jak zlepšit kondici pedagogického sboru a zpestřit výuku žákům častými procházkami po městě, je zde jednoduchý KONCEPČNÍ návod. ROZDĚLTE JEDNU ŠKOLU DO TŘECH BUDOV PO MĚSTĚ - NEJLÉPE TAK, ABY SE DO ŽÁDNÉ Z NICH NEVEŠEL CELÝ STUPEŇ!

Materiál Ing. Šnajberkové počítá s umístěním čtvrtých až devátých tříd do dvou, vozovkou od sebe oddělených, budov stávající ZŠ Fr. Melichara. Tato škola, čítající v současnosti přes 460 žáků, nemá vlastní jídelnu ani tělocvičnu. Hodiny TV jsou provozovány přes ulici v místní sokolovně připomínající dům Usherů. Na obědy jsou děti převáděny tam a zpět přes frekventovanou vozovku do necelý km vzdálené jídelny při ZŠ J.A. Komenského, což připomíná evakuaci jedné menší vesnice. Není nad to mít každý den branné cvičení! Sloučení samozřejmě tuto alarmující situaci nezmění. Pouze dojde k obměně komparsu.

Třetím detašovaným pracovištěm by měla být stávající budova ZŠ J.A. Komenského s jídelnou, která je dimenzována pouze pro tuto školu, neboť na ZŠ Fr. Melichara je již několik let plánována výstavba výdejny jídel. Na první pohled bohulibý záměr umístit nejmladší děti do školy s jídelnou má však trhliny. Není zde odpovídající zázemí pro družinu. Počet žáků i v nejnižších třídách by vzrostl na maximum, což je zřizovatelem deklarováno jako velké plus. Údajně, kdyby ve třídách bylo méně žáků, mohly by v menším kolektivu i zaostávat. Nakonec život je boj a uplatní se jen ti nejschopnější – není nad přirozený výběr hned od útlého věku. Asi krédo nového vzdělávacího programu, neboť ty dva předchozí, na kterých učitelé dva roky pracovali by zřejmě skončily u ledu.

V případě umístění 1.-3. tříd na této škole dle názoru zřizovatele odpadá nutnost výstavby výdejny jídel na ZŠ Fr. Melichara a malé děti jsou zde chráněny před případnou šikanou ze strany páťáků. Na ZŠ Fr. Melichara je v současnosti celý 1.stupeň pohromadě a o žádné šikaně nevím. Případná šikana sedmáků vůči čtvrťákům v jiné budově vůbec nehrozí a každodenní pochoďáky osazenstva objektů ZŠ Fr. Melichara přes frekventovanou silnici jsou také zcela bez rizika. Dalším kladem sloučení má být úspora pomůcek, jež budou zřejmě včetně výpočetní techniky kolovat po budovách.

Tento turistický oddíl má údajně přispět k zefektivnění výuky Škola nám za těchto okolností nikoli splývá, ale přímo se zvolna rozplývá. Hlavně aby za těchto úžasných pracovních podmínek neodplynula kamsi část pedagogického sboru. Nebo aby dokonce neodplynula část některé z budov. Jak ostatně napovídá konec zprávy paní Ing. P. Šnajberkové a filipiky pana starosty Záboje na téma zvyšujících se neinvestičních výdajů a vysávání městského rozpočtu přespolními žáky. Do Unhoště v loňském roce dojíždělo 372 dětí. Dlužno připomenout, že NIV obce na žáka naprostá většina okolních vesnic platí a surfováním po internetu zjistíte, že NIV obce na žáka ve výši 4495 Kč za rok 2006 není žádný nadstandard.

Je pochopitelné, že budoucí světlé zítřky ZŠ Unhošť v podání starosty I. Záboje (ODS) a místostarostky a poslankyně PhDr. L. Mazuchové (ČSSD) jsou pro většinu laické i odborné veřejnosti značně nestravitelné. Jakékoliv pokusy nalézt společně schůdnější variantu předem ztroskotaly. Co nám zbývá? Vytloukat okna radnice nepůjdeme - devastace jakéhokoliv majetku se nám příčí a defenestrace z prvního patra či přízemí nebývá tak účinná – přes jeho účinnost násilí neschvalujeme.

Co nám zbývá?

Čtenářka Yvetta Popelková je jednou z organizátorek petice za obecní referendum v Unhošti

                 
Obsah vydání       14. 12. 2007
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
14. 12. 2007 Tiché protesty v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jaroslav  Polák
14. 12. 2007 Občané České republiky -- blbečci s volebním právem Jakub  Rolčík
14. 12. 2007 Diverzita a (česká) média Jan  Křeček
14. 12. 2007 "Bude se soustředit" na (i na) "(širokospektrální) milou a líbivou hudbu"
14. 12. 2007 Atomové elektrárny a rakovina dětí, aneb Myšlenky ohledně života a práce v okolí Temelína Uwe  Ladwig
14. 12. 2007 Mazuchová, arogance a místní referendum v Unhošti
14. 12. 2007 Znovu: Bude zrušen Památník národního písemnictví?
14. 12. 2007 Preference, preference, preference Josef  Baxa
14. 12. 2007 Vize amerických kremlologů
14. 12. 2007 Řecko dalo přednost Rusku
14. 12. 2007 Jitřní píseň Sylvia  Plathová
14. 12. 2007 Jsme součástí mezinárodního hnutí a podle toho se taky chováme
14. 12. 2007 EU Spojeným státům: Probuďte se ohledně globálního oteplování
14. 12. 2007 Spojené státy odmítly britskou žádost o propuštění vězňů z Guantánama
14. 12. 2007 Jsem, nebo nejsem muslim? Lukáš  Lhoťan
14. 12. 2007 Muslim zachránil židy v newyorském metru Lukáš  Lhoťan
14. 12. 2007 Novináři nenaslouchají. Ale čemu? Pavel  Urban
13. 12. 2007 Komorní demonstrace před saúdskoarabským vězením -- reportáž jen lehce rozverná Jan  Potměšil
13. 12. 2007 Hemžení "nepřítomných" diplomatů Petr  Nachtmann
30. 11. 2007 Jací jsme
14. 12. 2007 Předseda Humanistické strany předá protestní dopis a lékárničku první pomoci na Maďarském velvyslanectví v Praze
14. 12. 2007 Trochu složitější Pavel  Urban
13. 12. 2007 Proč se vyhýbáte důležitým otázkám? Petr  Nachtmann
13. 12. 2007 Význam lokálních tratí pro současnost se možná prokáže dříve, než bychom očekávali
13. 12. 2007 Pro Prahu: Víc přechodů, víc cyklistických pruhů a bezpečnější křižovatky
13. 12. 2007 Jsem pro Švejnara i za cenu podpory ze strany komunistů Boris  Cvek
14. 12. 2007 Tlachavý text Mirka Vodrážky
14. 12. 2007 Ještě jednou o Bhópalu
13. 12. 2007 Chtěl bych, aby nám ministerstvo zahraničí lhalo za naše peníze kvalifikovaně Ladislav  Žák
13. 12. 2007 Čunkovy hlasy Pavel  Kopecký
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007