6. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2007

Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně

Pokračování článku čtenářky Ivety Koulové s názvem „My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá“

Referendum je jedním z klíčových nástrojů demokracie a jak se zdá noční můrou většiny politiků na všech úrovních. V očích nemocných mocí je referendum strašák, jemuž je potřeba se velkým obloukem vyhnout. Pokud preference voličů nejsou v souladu se zájmy vedoucí skupiny, běda, když se začnete referenda dovolávat. U většiny nadobyvatel vyvoláte silné rozpaky spojené s náhlou ztrátou paměti. V lepším případě je vám obšírně vysvětlováno, že v některých záležitostech je i ve vašem zájmu, aby rozhodování spočinulo pouze na bedrech osob povolaných, zasvěcených či jinak vyvolených. Ostatně k tomu mají mandát. Vždyť jste si je koneckonců sami zvolili. Počkejte, jak to dopadne. A hlavně do ničeho moc nežvaňte, stejně ničemu nerozumíte, ani nemůžete, nemáte ty správné informace, píše rozhořčená čtenářka, matka dítěte školou povinného a obyvatelka Unhoště Yvetta Popelková.

Což je do jisté míry pravda, neboť nikdy se nedozvíte, kdo přísahaje na hrob své matky, komu cosi slíbil. Kdo, co komu dluží, případně co kdo, od kohosi dostal. A proboha proč by měl někdo z ulice mluvit do něčeho, o čem už je beztak dávno rozhodnuto. Jinými slovy je vám taktně sděleno, že volič je ve své podstatě nic nechápající blbec, který stojí za trochu pozornosti jen v období těsně před volbami, kdy je bombardován mediální masáží všeho druhu a je jedno, kolik to stojí, vždyť to jde ve většině případů stejně z jeho kapsy.

O této demokracii v praxi se mohli na vlastní oči přesvědčit i unhošťští občané na veřejném jednání zastupitelstva dne 26. 11. 2007. Přestože byl podán návrh na konání místního referenda k otázce slučování místních škol, bylo sloučení ZŠ Františka Melichara a ZŠ Jana Ámose Komenského v záři reflektorů ČT odhlasováno. Rodiče přitom už pět měsíců bojují za zachování samostatnosti obou škol. Spojení obou zařízení jim za současných podmínek připadá nesmyslné, za vším vidí pouze snahu radnice vyhnout se řešení otázky neuspokojivého zázemí školských zařízení a strategický tah: omezit kapacitou školy dostupnost pro děti z okolních obcí. Neboť vedení města dalo v rámci budování infrastruktury pro budoucí nárůst obyvatel přednost stavbě sportovní haly před dostavbou jedné ze škol. Rodiče sepsali petici, na kterou dodnes starosta Ivan Záboj (ODS) a místostarostka a současně i poslankyně parlamentu PhDr. Lenka Mazuchová (ČSSD) neodpověděli.

Tak se odhodlali k dalšímu kroku. Během krátké doby shromáždili více než 20% podpisů oprávněných voličů potřebných k návrhu na vyvolání místního referenda. Proč by nakonec nemohli rozhodnout sami voliči o tak sporné otázce jako je sloučení škol v místních podmínkách? Vždyť se jich to bezprostředně týká.

Za této situace by normální smrtelník očekával, že se vedení města zachová zodpovědně vůči občanům a vyčká výsledku referenda. Unhošťská radnice však vyrukovala s taktikou sobě vlastní. Na jednání zastupitelstva, po nekonečném monologu starosty Záboje, je k úžasu všech přítomných nejprve odhlasován pozměňovací návrh úpravy termínu „sloučení“ na“splynutí“ škol. V těsném sledu je ono „splynutí“ odhlasováno. Hrstka nezávislých zastupitelů nemohla tuto situaci nijak ovlivnit. Vše proběhlo pod taktovkou starosty Záboje (ODS) a paní místostarostky a poslankyně PhDr. Mazuchové (ČSSD). Lokální varianta opoziční smlouvy předvedla opravdovou vstřícnost vůči voličům.

Inu, v Unhošťi školy splývají a duše fúzují. Záměnou výrazu „splynutí“ místo „sloučení“ škol radnice sleduje jasný cíl - vyšachovat místní referendum ze hry. Celých pět měsíců se ve všech materiálech včetně zápisu z jednání zastupitelstva hovoří o „sloučení škol“, nikoliv o „splynutí“. Otázka v návrhu referenda tedy přirozeně zní, „souhlasíte se sloučením škol?“ Pokud by náhodou byla položena otázka „souhlasíte se splynutím škol“, nepochybně by se hlasovalo o „sloučení“. Možná bude strůjcům onoho referenda vyčteno, proč nepoužili termín “splynutí“. Zřizovatel by býval mohl setrvat u původní varianty „sloučení“ a ušetřil by výdaje spojené s novým názvem školy... V případě „splynutí“ totiž obě organizace zanikají a vzniká nová. Ale pro unhošťské školy je ve svých důsledcích jedno, jestli se splývá, slučuje, fúzuje - finální produkt bude ve všech případech stejně nesmyslný.

Jako pravý demokrat se projevil starosta Záboj i v rozhovoru pro Kladenský deník, kde mimo jiné uvádí:

„zákon o referendu nám ukládá, že máme do 15 dnů prozkoumat listiny, potom rada města toto předloží ke kontrole zastupitelstvu, které rozhodne nebo nerozhodne o vypsání referenda. Pokud tak učiní, mohou se odpůrci obrátit na soud a ten pak vynese konečný verdikt. My budeme naprosto akceptovat jejich návrh nebo rozhodnutí soudu. Ale opravdu se nedomnívám, že to přinese nějaký výsledek pro stranu, která na tom má zájem, řekl Záboj a dodal, že sám bude hlasovat proti referendu, jež považuje za zbytečné, protože se domnívá, že to byl nástroj, který samozřejmě je legální, ale byl nad rámec všeho, co bylo vedení města ochotno tolerovat.“

Tolik Kladenský deník 28. 11. 2007. Aha, v Česku se domůžete, či nedomůžete referenda soudní cestou. Než by případně soud nějaký verdikt vynesl, tak dnešní prvňáčci budou končit základní školní docházku... A vůbec, taková drzost jako místní referendum se musí rychle zatrhnout!

Starosta Záboj jednoznačně potvrzuje následující definici - politik ochotně vypíše referendum pouze v případě, je-li dostatečně přesvědčen, že výsledek bude shodný s jeho zájmy a nezkříží jeho ambice. V opačném případě spíše vyvoláte duchy, než-li referendum. Zřejmě tentýž postoj jako starosta Záboj k vypsání místního referenda zaujímá rovněž místostarostka Lenka Mazuchová, která je zároveň i poslankyní parlamentu za ČSSD - stranu podporující národní referendum o umístění amerického radaru v Brdech.

Pokud bude paní poslankyně prosazovat principy, které uplatňuje v Unhošťi, i na půdě parlamentu, tak mohou pánové Melčák a Pohanka jásat - budou mít třetího, pardon třetí do mariáše. Odpůrci národního referenda se mohou rovněž radovat - paní poslankyně jim nepochybně ráda poradí nějaký ten fígl ve stylu „paraple“ namísto „deštník“.

Jistě nějaké místní referendum je ve srovnání s všelidovým hlasováním o radaru v Brdech zcela bezvýznamný počin. Tak koneckonců, co je komu do třech tisícovek místních voličů, kteří otravují se školami.Vždyť nikoho ani nezajímá názor deseti milionů na umístění amerického radaru v Brdech, kde taková drobnost jako cizí vojenská základna na našem území je také zřejmě nad rozlišovací schopnosti voličů. Nebo snad politikům křivdíme? A oni to s námi jako vždy, myslí dobře a upřímně a jen chtějí řadovým občanům ušetřit cestu k volebním urnám - jak v místních, tak v národních referendech?

Nezbývá, než jen dodat - co je nahoře, je i dole a naopak.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2007
6. 12. 2007 Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně
6. 12. 2007 Letoun F-16 sestřelil balistickou raketu Stanislav  Kaucký
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
6. 12. 2007 Vládci světa Milan  Valach
6. 12. 2007 Dnes stávka - co zítra? Václav  Votruba
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Budu protestovat proti bičování znásilněné dívky Lukáš  Lhoťan
30. 11. 2007 Jací jsme
6. 12. 2007 Toulky nacionalismu českou minulostí Lukáš  Zádrapa
6. 12. 2007 Mandelinka bramborová vrací úder Filip  Gregor
6. 12. 2007 Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
4. 12. 2007 Urážím ji, protože je blbá! Jan  Paul
6. 12. 2007 Soulož Vladimír  Holan
6. 12. 2007 Greenpeace v Prunéřově
6. 12. 2007 Film o strastech brněnského dramatika Ivo  Bystřičan
6. 12. 2007 Prodej seriálu 30 případů majora Zemana byl smluvně lepší než u jiných titulů
6. 12. 2007 Kdo si také stěžuje do Štrasburku František  Beneš
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
6. 12. 2007 Gruzínská policie rozehnala mítink studentů
6. 12. 2007 Rusko -- Ukrajina : cena plynu zůstala pod kritickou hranicí
6. 12. 2007 Projekt Odhalení: Vyšla knížka gorilích říkanek Proč nehladit ježka
5. 12. 2007 Připomínejme si modernismus! Putin není komunista
5. 12. 2007 Proč není tragédií, že zvítězil Putin Ema  Čulík
5. 12. 2007 Být vášnivým Čechem Luděk  Toman
5. 12. 2007 Demagogie ohledně venezuelské reality Daniel  Veselý
5. 12. 2007 Cyber Terrorism and Crime 2007: hackeři mají slevu
5. 12. 2007 Hrůzo hrůz: BBC interviewuje komunistku!
5. 12. 2007 Evropské fondy: proč tolik pesimismu? Michael  Kroh
4. 12. 2007 Učitelíčci, stávka a hrobníci české vzdělanosti (politici) Milan  Purnoch
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007