7. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Fausto Bertinotti
7. 3. 2005

6. sjezd italské Strany komunistické obnovy

Bertinotti: "Chci, aby Rifondazione vstoupila do vlády"

Umí si někdo z Vás představit italské Benátky, jak se topí ve sněhu a jak vánice láme větve středomořské vzrostlé vegetace? Dovedete si vůbec podobně představit, že by na sjezd komunistické strany dorazili nejvyšší představitelé jiných parlamentních stran v zemi a že by sjezd pozdravil svým telegramem prezident republiky? Jsou to všechno pro Čecha dost obtížné představy, ale přesto to bylo v Itálii možné.

Ve čtvrtek odpoledne začal v Benátkách 6. sjezd Strany komunistické obnovy (PRC). Sjezd pozdravil starosta města Benátky. Účastnili se nejen domácí delegáti, ale i téměř 100 delegací levicových stran . Hned na začátku přišlo překvapení - přečetl se dopis Pietra Ingraa, který v něm hodnotil minulost i současnost a který požádal o přijetí do Rifundazione.

Dopis vzbudil v sále obrovskou bouři nadšení. Pietro Ingrao je totiž obrovskou morální autoritou na italské levici, byl významným představitelem Italské komunistické strany, která se před deseti lety rozpadla. Je pravděpodobné, že jeho osobní rozhodnutí bude vnímáno jako výzva pro řadu lidí, kteří se deset let pohybovali v politickém vakuu.

Drazí soudruzi,

posílám sjezdu a všem Vám vřelé a přátelské přání, aby byl sjezd úspěšný. Bohužel můj věk a řada závazků mi zabránily, abych se Vašich debat mohl zúčastnit. A to v době, kdy dialog a sdílení názorů mezi soudruhy jsou nutné a skutečně nevyhnutelné.

Není to ale dopis zdaleka, naopak, tímto dopisem Vás žádám, abyste mne přijali do řad vaší organizace, abych se mohl účastnil Vašeho boje.

Tolikrát - v těchto obtížných desetiletích, kdy jsme si prožili návrat války - tolikrát jsme se v těchto letech setkávali na veřejných náměstích a v ulicích v pochodech na obranu požadavků dělníků nebo na obranu míru, který nový americký imperialismus ohrožuje. Jsem pocitově spjat s tím bratrstvím, které jde zcela překonává rozdíly mezi jmény a členstvím.

Cítili jsme hluboké pohnutí nad velkými pochody mladých lidí a celé nové generace, které bojovně pochodovaly před námi, které zahájily hledání a které překračovaly hranice všech kontinentů. jakoby mluvil svět.

Současně jsme viděli, že světová supermoc tiskne světu záda a mluví o vynucené (preemptive) válce, spojené s krvežíznivým terorismem, která posouvá dosavadní hranice a obrysy sociálního konfliktu. Otvírá se složitá otázka, jak překleneme boj za osvobození utlačovaných, když obrana míru ve světě je rovněž konfrontována s odpovědí terorismu.

Tento bod považuji za naléhavý požadavek na novou politiku a legislativu.

Jak budeme rozlišovat a ovlivňovat ty síly, které mají legitimitu vládnout někdy jen tak tak, ale na základě legálního systému, někdy jen tak tak v rámci systému, ale který jim dává nástroje a možnost vést národy a kontinenty?

A v tomto bodě pociťuji naléhavost otázky, jak jednat politicky, jak ovlivňovat moc, národní státy a impéria, která mají v rukou takové hrozné nové nástroje, které rozhodují o životě a smrti lidí.

Stejně jako Váš tajemník jsem ve svém přemýšlení dospěl k touze a naději, pokud jde o nenásilí, o celkový přístup k politice, která dostane novou tvář, nový nevyhnutelný obrys.

To snad vysvětluje, proč teď žádám, abych se mohl stát členem Vaší strany. Znovu jsem si vybral mít silnou vazbu na něco, co bylo po mnoho let součástí mého života.

Všechno nejlepší pro vaši práci.

Pietro Ingrao, 3. 3. 2005

Hlavní náplní čtvrtečního podvečera byl tři hodiny trvající projev tajemníka PRC Fausta Bertinottiho. Bertinotti shrnul pozici strany, zhodnotil politická východiska a představil společenský projekt, s nímž chce PRC předstoupit před italský národ. Zjednodušeně podáno - informoval o dalších politických krocích, založených na demokracii, na změně úlohy strany z řídící do koordinační, na investování do celospolečenské sítě občanské společnosti, na upřednostňování kulturní hegemonie před politickou, na zvýšeném podílu vlivu nestranické veřejnosti na stranu samotnou.

S pomalu tajícími sněhovými záplavami emotivní charakter sjezdu nikterak ochaboval. Opak je pravdou. A nahrávaly tomu i informace, které postupně přicházely do kongresového Filmového paláce. V pátek navečer vybuchla obrovská bouře nadšení, když přišel telefonát o propuštění italské novinářky Giuliany Sgrena v Iráku. Sobota byla naopak poznamenána zprávou o tom, jak Bushovi žoldnéři rozstříleli v Bagdádu auto, kterým vezla italská tajná služba Sgrenovou na letiště, a jak zemřel její příslušník Nicholas Calipari, který ji chránil tělem. Byly to ale i vnitrostranické záležitosti, které uvolňovaly emoce delegátů.

Pro člověka narozeného ve středoevropské kotlině a ne dosti obeznalého s italským politickým životem a mluvenou kulturou vůbec byl určitým šokem nejen dlouhý vstupní referát, vyčerpávající nutně téma i posluchače, ale mocně pak přitom oceňovaný publikem jako dokonalý zápas borce v kick-boxu. Nešlo jen o Bertinottiho, ale i o většinu dalších diskusních příspěvků. Stranický sjezd v Itálii prostě nemůže trvat den či dva, ale právě alespoň čtyři dni, aby dostaly všechny zúčastněné strany možnost barvitě a ze všech stran popsat svá myšlenková východiska a vychválit své politické zboží. Kdo se někdy dostal do spárů prodavače z jižní Evropy, bude snad vědět, o čem mluvím.

Přiznávám se, že jsem byl při sledování diskuse odkázán na práci tlumočníků, kteří zodpovědně převáděli/ly květnaté řeči do patrně mírně ořezané podoby, ale myslím, že překlad odrážel obsah vystoupení docela věrně; alespoň jsem nenarazil na žádný logický rozpor. Než se dostanu k podstatě diskusí, ještě jeden postřeh týkající se politické kultury. V Čechách sklízí mluvčí potlesk většinou jen od těch v publiku, kdo s ním souhlasí. V Benátkách byli oceňováni všichni (snad jen intenzita se trochu měnila) a oponenti si navzájem blahopřáli ke svému výkonu a objímali se. Fascinující, to by se mi líbilo i v Čechách.

A teď k problému samotnému. Ještě před sjezdem bylo ve straně distribuováno pět návrhů politických deklarací, které vypracovalo pět neformálních (můj odhad) politických skupin představovaných vždy významnou stranickou osobností. První návrh podepsaný Bertinottim se jmenoval "Za alternativní společnost", další byly "Být komunistou" (Claudio Grassi), "Za komunistický projekt" (Marco Ferrando), "Jiná obnova je možná" (Gigi Malabarba) a "Rozejít se s Prodim - připravit dělnickou alternativu" (Claudio Belloti). Žádný z alternativních návrhů však nakonec v hlasování neprošel (dohromady měly alternativní návrhy podporu asi 40% delegátů).

Klíčovou otázkou sjezdu byl přístup PRC k účasti na středolevé koalici l'Unione, která by šla do voleb v nově konstituovaném většinovém volebním systému. Stanoviska, která reprezentují Ferranda a Malabarba, bývají označována jako trockistická. Obě skupiny by daly přednost "technické" předvolební dohodě se středolevou koalicí jako v roce 2001. Ani takové řešení však nepřichází v úvahu pro skupinku vedenou Bellotim - pro ně je účast komunistické strany na vládě v kapitalistické zemi naprosto nepřijatelná.

Podstatně složitější je to s návrhem, který předložil Claudio Grassi za skupinu "l'Ernesto". Tento návrh totiž získal na regionálních konferencích PRC 26% hlasů. Skupina vychází obecně z toho, že strana čekala dlouho na změnu orientace a na vyvedení z izolace, ale že lepší by bylo profilovat se v akcích proti Prodiho vládě. Samotný návrh skupiny však byl vstřícný vůči Bertinottiho koncepci a připouštěl, že za jistých okolností by účast ve vládě připadala v úvahu. Pro českého čtenáře přiblížím asi pozici této skupiny nejlépe tak, že ji připodobním k většinové pozici, kterou u nás zastává KSČM. Včetně výtky vůči Bertinottimu, že není na historii komunistického hnutí ve 20. století dostatečně hrdý. (Samozřejmě, každé přirovnání trochu kulhá).

V zákulisí sjezdu probíhala nejrůznější oficiální a neoficiální jednání. Měl jsem tak možnost slyšet i osobní názory delegátů či zahraničních účastníků konference, kteří jinak v průběhu jednání nedostali k veřejné diskusi prostor. Diskutovalo se nejen o strategii a taktice levice, o historii dělnického hnutí a o válce, ale i o pragmatických záležitostech. Překvapilo mne, že sami Italové hodnotili sjezd jako málo pozitivně emotivní. Pochopil jsem, že v minulosti měl Bertinotti větší a vřelejší podporu. Já sám jsem ten "chlad" samozřejmě vidět nedokázal. Jeden z delegátů mi pro dokreslení přeložil heslo, které se prý sálem při sněhové vánici neslo: "Benátky jsou teď trochu bertinottovsky revizionistické, ale aspoň naštěstí připomínají Leningrad."

Někteří hosté se zase nijak netajili svým pocitem, že si Fausto Bertinotti chystá v Římě teplé ministerské místečko. Možná právě jim pak byla určena Bertinottiho slova: "Já se nechci stát ministrem, ale chci, aby Rifondazione vstoupila do vlády." Dodal, že situace je jiná než v roce 1996, kdy nechal padnout Prodiho vládu. Dnes se PRC rozhodla (vlastně její většina, připomněl), že chce "promítnout stranu do společnosti a že opouští logiku nepřítel-přítel". Podle jeho vyjádření si má PRC udržet v koalici svou autonomii, že se "nemusí jednoznačně identifikovat s vládou".

Pokud delegáty PRC něco rozdělovalo, rozhodně to nebyl jejich vztah k násilí a k válce. Za myšlenku nenásilí se stavěli všichni, stejně tak podporovali myšlenku okamžitého stažení italských jednotek z Iráku a vyjadřovali se jednoznačně, že "Itálie nesmí být služebníkem Spojených států amerických." Bertinotti právě na příkladu mrtvého agenta SISMI Nicolase Calipari ukazoval, že je "třeba změnit svůj vztah ke státnímu aparátu" a že se nelze dívat na únosce Giuliany jednoduše jako na příslušníky hnutí odporu. "Hnutím odporu byly ženy ve Falúdži". Sjezd uctil památku Calipariho minutou ticha.

Sjezd PRC byl rovněž sjezdem volebním. Sjezd zvolil téměř jednomyslně nový Národní politický výbor, čítající 260 členů. Volil se i tajemník strany - jediným kandidátem byl Fausto Bertinotti. Vnitrostranická opozice splnila, o čem na sjezdu informovala agentura JPP - z 230 volitelů jich bylo 85 proti, 2 se zdrželi, takže se Bertinotti stal tajemníkem jen s podporou 62% hlasů. Ve srovnání s minulostí (1999 - 83%, 2002 - 80%) je to značný propad. I proto asi Fausto oznámil, že je to naposledy, kdy do této funkce kandiduje, a otevřel otázku nástupnictví.

Těsně před koncem, před písněmi Internacionálou, Bella Ciao a Redemption Song ještě zazněla Bertinottiho výzva, určená především vnitrostranické opozici: "Moc bych si přál, aby - až si na mne jednoho dne někdo vzpomene - aby mohl říci, byl to komunista."

                 
Obsah vydání       7. 3. 2005
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Co dělat v dnešní situaci Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 Zrušme rudé návyky! Jiří  Karban
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 Souboj hlubokého myšlení
5. 3. 2005 Přijmout vlastní odpovědnosti za vše, co konáte Jaroslav  Doležal
7. 3. 2005 Komedianti Tomáš  Vandas
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
5. 3. 2005 Američané stříleli na italskou novinářku
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
5. 3. 2005 Blair se zaměřuje na korupci v Africe
7. 3. 2005 Bertinotti: "Chci, aby Rifondazione vstoupila do vlády" Milan  Neubert
5. 3. 2005 Niger zakazuje otroctví
5. 3. 2005 Řekněte NE softwarovým patentům !
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
5. 3. 2005 Tanec mezi řádky s bývalými redaktory Literárních novin
4. 3. 2005 Kolik lidí si vlastně potřebuje s Patočkou vyřídit účty? Ondřej  Slačálek
7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
4. 3. 2005 Polská bublina, aneb čeští důchodci a evropští domácí Stanislav  Křeček
4. 3. 2005 Kanada: pacienti léčící se konopím budou mít daňové úlevy Bushka  Bryndová
4. 3. 2005 Uživatelé konopí trpí větším rizikem psychózy
7. 3. 2005 Válka je krutá záležitost a nikdo z ní nemůže vyjít čistý Michal  Kolář
4. 3. 2005 Londýnský primátor: "Ariel Šaron je válečný zločinec"
7. 3. 2005 Umění, nikoli artefakty Michael  Hauser
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
4. 3. 2005 Neporozumění politice a teorie poznání největšího českého génia Ivan  David
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Bratislavský mier Peter  Greguš
4. 3. 2005 Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible? Karel  Sýkora
4. 3. 2005 Pravdivá správa o Bushovej návšteve Eduard  Chmelár
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce