9. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 7. 2007

Jan Hus, prorok nesvatý, křesťansky universální i národní

Začnu tím v BL opomenutým. Jan Hus zavedl do češtiny diakritická znaménka*), jde o první (či jedno z prvních) použití diakritických znamének v živých jazycích psaných latinkou. Šlo o krátké a dlouhé nabodeníčko (pozdější háček a čárka). Jan Hus psal latinsky - pro církevní čtenáře, u laiků (alespoň některých) předpokládal znalost čtení a česky pro ně psal. Zasadil se o převahu živlu (národa) českého nad německým na pražské universitě. Usuzujeme-li z Piccolominiho popisu poměrů v Čechách, že v době pohusitské byla obecná vzdělanost na nadprůměrné úrovni, musíme přičíst zásluhu Janu Husovi.

*) (Autorství spisu, někdy připisovaného Husovi, De orthographia bohemica, je neprokázané, pozn. red.)

Jan Hus svoji kněžskou dráhu počíná za éry arcibiskupa Olbrama III. Ze Škvorce, kterého lze považovat za umírněného a proreformního muže i úspěšného vyjednavače. Oblíbil si spisy Augustinovy, Bernardovy, Řehořovy i Petra Lombardského, vliv na něj měli mistři Vojtěch Raňkův z Ježova, Mikuláš Biceps, Mikuláš z Litomyšle a další a zejména John Wyclif. Spekulace o vlivu valdenského učení na Husa lze jednoznačně odmítnout.

Jan Hus - prorok nesvatý

Jan Hus počíná svou universitní i kněžskou dráhu jako člověk nikoli konfliktní, dobře orientovaný v teologii včetně soudobých úvah i ve společenských vztazích.

V době kdy Hus počíná kázat v Betlémské kapli je již arcibiskupem Zbyněk Zajíc-Abeceda; přezdívka charakterisuje jeho ne(do)vzdělanost. Nový arcibiskup byl stoupencem reformy, ale ne mučedník – po koncilu v Pisse a po názorovém rozchodu s králem ustupuje tlakům kléru v Čechách i tlaku papeže Alexandra a jeho nástupce Jana XXIII.

Hus kritisuje pokleslou morálku příslušníků církve- obžerství, chlast, souložnice, i praktiky církve samotné - obchod z církevními úřady, později - 1413 i prodej odpustků na financování „křížové“ války Jana XXII proti neapolskému králi. Z dochovaných kázání i z jeho úvah je patrno, že varuje lid aby se špatností vystříhal a vyzývá jej k distancování se od nich. Stížnosti na Husa se mění v obžaloby, r. 1409 je nařčen z kacířství a je vyšetřován inkvisitorem Mauritiem Rvačkou.

Hus tedy, dnešní mluvou řečeno, varuje před hříchem a požaduje mravní bezúhonnost církve i jejích členů. Tedy nic fanatického. Na to aby byl světec, se požadují zázraky. Jan Hus divotvůrcem nebyl. Jan Hus část dětství i celou dospělost prožil v éře dvojpapežství, později i trojpapežství. Přesto při hledání cesty k nápravě církevních poměrů se převážně opíral o legitimní myšlenky. Pouze odmítal platnost svátostných úkonů konaných kněžími jsoucími v těžkém hříchu, tento názor byl odmítnut již někdy ve 3. či 4. století, ovšem to neznala církev a laici ani trojpapežství ani papeže označeného záhy za piráta, lupiče a vraha.

Odsouzení Jan Husa k trestu smrti bylo aktem politickým. V klidnějších dobách a mravnějších poměrech v církvi by mu navrhli rozjímání v klášterní cele..

Jan Hus křesťansky universální

Jan Hus byl západním křesťanem. Mohou se k němu hlásit katolíci a mohli by být na něj pyšní pro jeho soulad myšlenek a osobního života, pro jeho trpělivé odolávání nevybíravým útokům, pro jeho náboženskou poctivost, pro jeho ne-fanatické mírné postoje k laikům.

K Janu Husovi se trvale, od 16. století dodnes hlásí protestanté (od slova protestace=vyznání nikoli protestovati = remcati). Je irelevantní, jak mnoho bral Jan Hus z tradice, neboť centrem jeho úvah i víry byla evangelia a Bůh, převážně vtělený v Ježíše.

Jan Hus národní

Ti čeští obrozenci, kteří znali často se vyskytující charakterové vady u Čechů, zavzali Jana Husa plným právem do obrazu minulého i budoucího češství. Činili tak v době, kdy Vídeňáci zvali Čechy národem kočích a služek.( Panskej kočí je v Čechách charakteristikou i nadávkou určitého typu člověka dodnes.) Byla to doba, ve které se v Evropě téměř automaticky předpokládal, charakterizoval či alespoň vymýšlel národní charakter.

Později, když v české provincii katolické církve všeliké kiksy se navršily, hlásila se k Husovi i zdejší katolická moderna, jež dala vzniknout Československé Církvi Husitské.

Je logické, že se k Husovi i (k Husovi promítnutém do husitských ideálů) hlásí i první republika. Jan Hus přežil i celou éru socialismu, jen proto, že se jej nepodařilo jako nacionalistický přežitek zlikvidovat i pro využitelnost k ateistické propagandě, komunisté měli od r.1945 jiné hrdiny a jiné ideály.

Otázkou je, zda Jan Hus v Čechách přežije postoje těch katolíků, jejichž názor (bohužel v podstatě oficiální) představil v BL 13.7. ve svém článku Petr Sláma .

Jako ne-křesťan jsem udiven a zděšen, že je nutno v Čechách mezi věřícími svádět zápas o postavu tak vynikající, jakou je Mistr Jan Hus.

Autor tohoto textu čerpal převážně ze sborníku materiálů Jiřiny Kubíkové, vyd. CČH 2002 Praha, z učebnice České literatury pro SVVŠ (cca 1966 a z obecných dějinných faktů.

Další prameny: M. Jan Hus: O církvi, ČSAV, Praha 1965, České Spisy I–III, ed. K. J. Erben, 1865–68; Vybrané spisy 1–3, ed. F. Žilka, 1900; M. J. H. Sebrané spisy I–VII, ed. V. Flajšhans, př. M. Svoboda, V. Flajšhans, 1903–07. Postila, ed. V. Flajšhans, 1898; O svatokupectví, ed. V. Novotný, 1907; Knížky o svatokupectví, ed. A. Gregor, 1954; Dcerka, ed. A. Kolářová-Císařová, 1927, ed. N. Reichrtová, 1995; Betlémské poselství (výbor z H. kázání, ed. B. Ryba), 1947; Sto listů J. H., př. a ed. B. Ryba, 1949; Betlémské texty (De sex erroribus – O šesti bludiech), ed. B. Ryba, 1951; O církvi, př. F. M. Dobiáš, A. Molnár, 1965, Sermo de Pace ČKA 1995.

                 
Obsah vydání       9. 7. 2007
9. 7. 2007 New York Times: Je načase, aby USA odešly z Iráku
9. 7. 2007 Nepopularita, která osvobozuje Štěpán  Steiger
9. 7. 2007 Je nevěra "normální"?
9. 7. 2007 Konzervativní prezidentský kandidát s trofejní manželkou
9. 7. 2007 Už a ešte Lubomír  Feldek
5. 7. 2007 Ústavněprávní dohra summitu G8 Petr  Schnur
9. 7. 2007 Transparency International: korupce přes státní rozpočet? Štěpán  Kotrba
9. 7. 2007 Rizika globalizace a politická národní reakce, aneb Když se i neoliberálové začnou hádat s trhem Uwe  Ladwig
9. 7. 2007 Doprava, ekologie, globální oteplování, ČR a Západ Vít  Hinčica
9. 7. 2007 Live Earth: placebo pro přesvědčené Fabiano  Golgo
9. 7. 2007 Michael  Marčák
9. 7. 2007 Smer: Narastajúca arogancia moci a recidíva metód neomečiarizmu Eduard  Chmelár
9. 7. 2007 Dům Agapé hledá hejly - přihlaste se Štěpán  Kotrba
6. 7. 2007 Americký Kongres se chystá zablokovat plán na protiraketovou obranu
7. 7. 2007 Rusko dává Evropě na výběr - své rakety chce rozmístit přímo uprostřed EU Štěpán  Kotrba
8. 7. 2007 Katolictví od osmi do čtyř aneb vyznání politiků Štěpán  Kotrba
9. 7. 2007 Victoria aneb mluv pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti
8. 7. 2007 Katolička Petra Kováčová Boris  Cvek
7. 7. 2007 Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec Boris  Cvek
9. 7. 2007 Jan Hus, prorok nesvatý, křesťansky universální i národní Jan  Klepetář
9. 7. 2007 Německo věnuje dokladům STASI velkou pozornost Richard  Seemann
8. 7. 2007 Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně Štěpán  Kotrba
9. 7. 2007 S planetou to vidím modře Adam  Votruba
9. 7. 2007 Demokracia, kapitalizmus a právo na zmenu spoločenského usporiadania Peter  Vittek
9. 7. 2007 Kupředu pravá Václav  Dušek
9. 7. 2007 Už ani jednoho jointa! Aneb marjánka není vůbec lehká droga Jan  Paul
5. 7. 2007 CIA: odtajněná přísně tajná zpráva o Československu 1968 Miroslav  Polreich
9. 7. 2007 Co mohou korporace doopravdy dělat pro svou bezpečnost ?!? Ladislav  Žák
9. 7. 2007 Proč hospodští opravdu bojují proti registračním pokladnám
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
7. 7. 2007 Hlavní cenu dostala Severní blata
7. 7. 2007 Prosté věci - prostě nejlepší Ema  Čulík
7. 7. 2007 Simple Things - simply the best Ema  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
5. 7. 2007 Rusové a Korejci: Většinou nezklamou Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík
6. 7. 2007 Zaplatíte akreditaci a na filmy se nedostanete? Jan  Čulík
5. 7. 2007 Lidový a studentský filmový festival Karlovy Vary Jan  Čulík
6. 7. 2007 Stupidita Festivalového deníku, Karlovy Vary
4. 7. 2007 Ty špíno, vem si svůj batoh a vypadni Jan  Čulík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2007 Jan Hus, prorok nesvatý, křesťansky universální i národní Jan  Klepetář
8. 7. 2007 Katolictví od osmi do čtyř aneb vyznání politiků Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec Boris  Cvek
8. 3. 2007 Karel Bican a husitské pokrytectví Fabiano  Golgo
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
9. 10. 2006 Parametry hrdinství Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
3. 11. 2005 Husitské konotace Pavel  Kopecký
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku