3. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Petr  Petržílek:  Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti
3. 7. 2007

RECENZE

Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti

Martin Kloz
Petr Petržílek: "Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti". LexisNexis CZ, Praha 2007, ISBN 978-80-86920-20-7

Nevím, jak blízko je náš Titanik své ledové kře. Je ale nepochybné, že jsme již opustili přístav a že ona kra již někde čeká. Ještě je však čas změnit kurs a vyhnout se srážce. K tomu ale bude třeba přesvědčit posádku o nutnosti změny kursu. A to je možné, jen jestli bude nabídnuta dobrá alternativa. Kapitán a posádka totiž v existenci té kry stále ještě nevěří. A majitelé lodi si myslí, že nejsou na lodi, takže se jich to netýká. Ale i oni na té lodi jedou, protože před následky srážky, pokud k ní dojde, se nemohou schovat.

Publikace Petra Petržílka „Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti“ ke změně kursu k udržitelnému rozvoji podle mého názoru přispívá a je proto velmi záslužným počinem a příspěvkem k tomu, aby i tuto nastávající globální krizi lidstvo zvládlo.

Elektronická verze knihy Petra Petržílka "Legislativa udržitelného rozvoje"

Knížka se zabývá některými legislativními a ekonomickými souvislostmi udržitelného rozvoje a podnikání. Ukazuje, že při správné realizaci principů udržitelného rozvoje nedochází k omezování podnikání, naopak se otevírá řada nových podnikatelských příležitostí. Ukazuje, že udržitelný rozvoj neznamená návrat do jeskyní a k loučím, jak tvrdí někteří.

V současné době převládá situace, kdy lobby fosilních paliv s podporou politiky brzdí ekologickou produkci, namísto aby ji podporovala. Hlavní překážkou na cestě k udržitelné ekonomice tedy není podnikatelská sféra, ale neodpovědnost politiků při rozhodování o vytvoření podmínek k environmentálně a sociálně přátelskému podnikání, udržitelnému způsobu života. Politici při tom nejednají dostatečně odpovědně především z toho důvodu, že ekologická katastrofa hrozí v časovém horizontu přesahujícím příští volební období.

Autor na základě nepopiratelných faktů ukazujících, že globální změny přírodního prostředí jsou způsobeny člověkem, dochází k závěru, že není otázkou, zda je přechod k udržitelnému rozvoji nutný, ale kdy se tak stane. Vyslovuje při tom tezi, že politiky je nutné ke zodpovědnosti přinutit. Což ale mohou učinit pouze lidé svým správným výběrem – jednak že jako spotřebitelé vytvoří poptávku a donutí tak průmysl přejít na ekologickou produkci a jednak že si jako voliči zvolí zodpovědné politiky.

Zdá se, že lidstvo se v současnosti ocitá na jedné ze svých dějinných křižovatek Bude znovu rozhodovat o své budoucnosti. Klimatické změny a negativní role činnosti člověka v nich jsou totiž zjevnými fakty a záleží jen na lidech, zda strčí hlavu do písku a budou čekat že to nějak dopadne, nebo zda se k této výzvě postaví čelem. Je dosti smutné, že hlava našeho státu, prezident Václav Klaus, nás vyzývá k pštrosí politice. S tím kontrastuje postoj Petra Petržílka, který nepoukazuje pouze na to, co lidstvo doposud dělá špatně, ale hledá reálné řešení.

Právě návrhy na řešení některých problémových oblastí považuji za největší přínos této publikace. Čas totiž kvapí a mnoho jej již nezbývá. Doba, kdy jsme mohli debatovat, už se asi chýlí ke konci, je třeba přejít k činům.

Je třeba co nejvíce takové osvěty, protože občany - voliče i spotřebitele - je třeba o nutnosti jejich správného výběru přesvědčit.

Ing. Martin Kloz, CSc. pracuje v odd. ekonomických nástrojů MŽP

                 
Obsah vydání       3. 7. 2007
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Od propagandy k propagandě Ivo  Šebestík
2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno
3. 7. 2007 Skutečný život je skutečně napínavý Ema  Čulík
3. 7. 2007 Real life's a real thrill Ema  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
3. 7. 2007 O (ne)závislosti ruských médií Tomáš  Lipták, Inga  Kokalevská
2. 7. 2007 Michael  Marčák
3. 7. 2007 Setkání zadaných Bohuslav  Binka
3. 7. 2007 Michael  Marčák
3. 7. 2007 Beseda o radaru
3. 7. 2007 Válka generací a spiknutí metuzalémů Stanislav  Heczko
3. 7. 2007 Mladí svazáčtí konzervativci
3. 7. 2007 Návrh placení zkoušek učni by vytvořil sociální bariéru Alena  Gajdůšková
3. 7. 2007 Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti Martin  Kloz
3. 7. 2007 Konec analogového vysílání ČT na Domažlicku
3. 7. 2007 Holení je součástí industrializace a evoluce Wenzel  Lischka
3. 7. 2007 Úterý v redakci David  Nesnídal
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
2. 7. 2007 Intervence, budování státu a imperiální ambice USA Mesfin  Gedlu
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
2. 7. 2007 Prázdniny na Božích mlýnech Pavel  Kopecký
2. 7. 2007 Zapomenutý básník Louis Fürnberg 24. 5. 1909 -- 23. 6. 1957 Richard  Seemann
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007