2. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 7. 2007

Kolem Transparency International netransparentno

dopis ministru spravedlnosti a předsedovi Soudcovské unie České republiky

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, dovolujeme se na Vás obrátit v závažné záležitosti, týkající se ohrožení soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Společenská angažovanost soudců je jistě dobrá věc a je potřeba jí podporovat. Na druhé straně ale v některých případech může docházet ke střetu zájmů, které přímo ohrožují soudcovskou pověst. Jako typický příklad uvádíme kauzu "Transparency International Česká republika" . Jedná se o to, že vláda svým usnesením č.495 ze dne 15. května 2000 rozhodla, že podpoří 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze uvolněním překlenovací půjčky ve výši 30 milionů Kč. Z půjčky vrátila Transparency International pouze 15 milionů Kč, a to ještě z této částky hostila např. 4 000 osob za několik milionů Kč. Dalších 15 milionů Kč nevrátila vůbec. V současné době řeší tuto záležitost orgány činné v trestním řízení.

Je možné, že v daném případě nebyl spáchán trestný čin a věc bude odložena. Pokud by však příslušné orgány dospěly k rozhodnutí, že byl spáchán trestný čin a někdo z Transparency International bude obviněn, mohlo by dojít k nepříjemné situaci. Ve správní radě TIC, která je statutárním orgánem Trasparency International, zasedají i dva soudci. Jde o předsedu obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libora Vávru a předsedu Obvodního soudu pro Prahu 10 a zakladatele Soudcovské unie JUDr. Jana Viklického.

Absurdní situaci, kdy by člen správní rady Transparency International soudil někoho z výkonné rady této obecně prospěšné společnosti, je třeba za každou cenu předem zabránit. Jednou z možností je, že ministr spravedlnosti učiní opatření vhodnou formou, např. doporučením, aby oba soudcové pozastavili své členství ve správní radě TIC až do doby, kdy vyšetřování důvodného podezření z možné trestné činnosti v Transparency International bude ukončeno. Rovněž považujeme za vhodné, aby ministerstvo spravedlnosti provedlo prověrku soudců a dalších pracovníků justice, zda by jejich členství v různých správních radách nemohlo být do budoucna příčinou ohrožení soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Jedná se o případy selhání lidského faktoru třetích osob, na které příslušníci justice nemají žádný vliv. Bude zřejmě nutná i legislativní úprava, aby k těmto záležitostem do budoucna nedocházelo.

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo SU, dovolujeme si Vás požádat o písemnou odpověď. Věříme, že tento náš dopis přispěje k větší důvěře občanů v činnost české justice.

S úctou

Ing. Bohumil VEJTASA
předseda
Strana občanské sebeobrany
Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážený pan
Mgr. Jaromír Jirsa
předseda
Soudcovská unie České republiky
Ovocný trh 14
110 01 Praha 1

Struktura TIC

Orgány Transparency International — Česká republika, o.p.s. jsou Správní rada a Dozorčí rada.

Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti a působí v tomto složení:

Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti a působí v tomto složení:

                 
Obsah vydání       2. 7. 2007
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
2. 7. 2007 Michael  Marčák
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
1. 7. 2007 Atentát ve skotském Glasgow
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat
2. 7. 2007 Intervence, budování státu a imperiální ambice USA Mesfin  Gedlu
2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno
2. 7. 2007 Prázdniny na Božích mlýnech Pavel  Kopecký
2. 7. 2007 Je nesprávné pomíjet Menzelův láskyplný pohled
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
2. 7. 2007 Co je víc? Jiřina  Hauková
30. 6. 2007 Kvůli klimatizaci ničíme životní prostředí Jan  Čulík
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
2. 7. 2007 Budovatelé demokracie a trhu - flákači, absentéři, příživníci a vykořisťovatelé Michal Z. Čenko
30. 6. 2007 Vyvařování v nemocnicích Petr  Wagner
2. 7. 2007 Silniční zákon: Proč nás policie zbytečně perzekvuje? Petr  Wagner
2. 7. 2007 Zapomenutý básník Louis Fürnberg 24. 5. 1909 -- 23. 6. 1957 Richard  Seemann
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
2. 7. 2007 Nový silniční zákon rok poté
29. 6. 2007 Přestaňte kouřit, začněte žít Jan  Čulík
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
29. 6. 2007 Puzení konat Václav  Dušek
29. 6. 2007 Nový silniční zákon rok poté Ivo  Antušek
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007