2. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Louis Fürnberg - 1956
2. 7. 2007

Zapomenutý básník Louis Fürnberg 24. 5. 1909 -- 23. 6. 1957

Devadesátiletá Lenka Reinerová , která je poslední německy píšící autorkou z Prahy, si povzdechla v rozhovoru pro BBC, že v Česku se sice píše o jedinečném průniku tří kultur, české, německé a židovské, ale ze dvou z nich dnes nikdo nic nezná. Když tak jen čtyři jména -- Kafka, Kisch, Werfel a Rilke. Proto ani nepřekvapilo, že pokud je mi známo, nikdo u nás si nevzpomenul na Louise Fürnberga, zemřelého před padesáti lety, na rozdíl od Německa, ačkoliv nebyl jeho rodákem. Přitom šlo o všestranného umělce, literárního vědce, básníka, scénáristu a hudebního skladatele.

Byl přesvědčeným komunistou, jako mnoho tehdejších jeho současníků a zemřel v pouhých čtyřiceti osmi letech na následky infarktu. Jeho žena Lotte, která zemřela před třemi lety, o příčině jeho smrti řekla : "Fürnberg zemřel v důsledku procesu se Slánským. To mu zlomilo srdce".

Louis Fürnberg se narodil v roce 1909 jako syn židovského Němce v Jihlavě a cítil se jak jazykově tak společensky jako příslušník menšiny. Dětství však prožil v Karlových Varech, kde navštěvoval gymnázium. Následně se učil na uměleckého keramika, ale továrnu musel opustit kvůli onemocnění tuberkulózou. Již jako sedmnáctiletý vstoupil do Socialistické mládeže a v roce 1927 přichází do Prahy kde studoval na německé obchodní škole. Ačkoliv byl synem továrníka, vstoupil jako dvacetiletý do německé sekce KSČ, ale nikdy nechtěl ztratit svou vlast. Jeho umělecká činnost začala ve skupině "Echo zleva -- Echo von links", kde převážně pracoval jako autor jejích textů. Zde se také seznámil se svou ženou Lotte, dcerou rakousko-židovského podnikatele, s kterou se v roce 1937 oženil přes nesouhlas jejího otce. Ta přežila svého manžela téměř o půlstoletí a byla pokračovatelkou zejména zpracováním jeho literárního díla.

Kromě toho byl v letech 1933 až 35 spolupracovníkem Arbiter Illustrierten Zeitung a Gegenangriff, kde vystupoval proti nacistům. Současně působil v německé Levé frontě.Pro židovský původ a protinacistickou činnost se pokusili manželé v březnu 1939 po vyhlášení Protektorátu uprchnout do Polska, ale byli zadrženi a uvězněni. Zatím co Lotte byla po dvou měsících propuštěna a podařilo se jí uprchnout do Londýna, Fürnberg prošel mnohými věznicemi, ve kterých byl mučen, takže ztratil částečně sluch. Pomocí své ženy se podařilo gestapo za peníze svého dědečka Josefa Pfefferkorna uplatit, takže byl odsunut do Itálie. Lotte po dobrodružném letu přes Portugalsko a Španělsko se setkala se svým manželem v Římě a odtud se vydali do Jugoslávie, kde se jim v roce 194O narodil syn Míša. Rok poté se jim podařilo vstoupit do Palestiny po útěku přes Řecko a Turecko.

Ani život v Palestině nebyl pro Fürnbergovou rodinu jednoduchý, protože obdobně jako jeho přítel Arnold Zweig byl kritizován sionisty za své komunistické přesvědčení. Proto, když skončila válka, toužil se vrátit zpět do své vlasti a v roce 1946 se usídlil v Praze. Již předtím jej zasáhla tragická zpráva, že jeho rodiče a další příbuzní, kteří zůstali v Sudetech, se stali obětí holocaustu. Rovněž Lotte našla na stěně Pinkasovy synagogy jména svých strýců, tet a jejich dětí. Její dědeček Josef zemřel hlady v terezínském ghettu. Po návratu se oba manželé v poválečné Praze vrhli podle svých představ do "nového života". Lotte pracovala v pražském rozhlase, Louis nastoupil na ministerstvo informací.a byl dopisovatelem levicových novin v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Holandsku. Zdálo se jim, že nyní žijí v ráji po svých trpkých předchozích zkušenostech. Přehlédli však, že se nacházejí ve stínu stalinské nadvlády, kde československý občan německo-židovského původu je již předem podezřelý. Fürnberg proto těžce nesl, že po prvé jako předválečný člen strany nebyl pozván v roce 1949 na sjezd KSČ. Byl tím hluboce zasažen a v té době napsal, aby sám sebe přesvědčil, ještě dnes mu nejvíce vytýkanou báseň "Strana je vždy v právu", která se stala oblíbenou písní východoněmeckých stalinistů.

Téhož roku byl z Prahy přeložen do Berlína jako kulturní atašé na tamní naše velvyslanectví. Zde byl až do roku 1951 do zatčení Rudolfa Slánského. Začalo se s ním jednat jako s malomocným a nikdo nechtěl mít s ním nic společného. Nakonec měl štěstí, že neskončil po procesu se Slánským na šibenici jako jeho přítel, velvyslanec v Berlíně Otto Fischl. Zachránilo jej nakonec to, že o něho projevila zájem NDR, která neměla početnou intelektuální elitu.

Manželé se v roce 1954 přestěhovali do Výmaru, kde pak působil jako zástupce ředitele pro Výzkum a památky německé klasické literatury Zde bydlel ve vile dcery básníka Rilkeho, kterého obdivoval a začal vydávat časopis "Weimarer Beiträge", kde jako prvý v komunistickém táboře zveřejnil studii o Franzi Kafkovi z pera Pavla Reimanna. Fürnberg byl však již vnitřně zlomen a předchozí ohrožení bylo takového rozsahu, že v roce 1955 při návštěvě Prahy se zhroutil po těžkém infarktu. Zde pak navázal spolupráci s Eduardem Goldstückerem, propuštěném z vězení, na vydávání výboru Goetheových básní v českých překladech. V Československu se léčil, ale druhý infarkt v roce 1957 již nepřežil. Goldstücker vyslovil přesvědčení, že to bylo v důsledku jeho vykořenění a vypuzení z Čech.

Zanechal však za sebou bohaté literární dílo, které je zejména soustředěno v básních, povídkách a románech, které jsou často poznamenány jeho komunistickým přesvědčením. To je uloženo spolu s korespondencí ve výmarském Archivu Louise Fürnberga. Většina z nich má bezpochyby vysokou hodnotu a je stále vydávána i mimo Německo, ve Švýcarsku, Francii i Itálii. U nás v českém překladu Pavla Eisnera vyšlo jedno z jeho nejznámějších, mozartovská novela Amadé a Casanova, jakož i další díla .

Fürnberg ovládal dobře i český jazyk a napsal v něm básně, vyjadřující jeho vlastní osud a touhy : Praha, Jitro v cizině, Vězňové a Láska k české zemi.

Louis Fürnberg liest aus seinem Text "Die Begegnung in Weimar" 6. 1. 1955, DRA Babelsberg, ANR D000735105 (18'00'') - Hörzitat 1 (0'53'') RAM

Louis Fürnberg singt "Sucht der Mausekönig eine Mausefrau" Dokumentaraufnahme aus dem Fürnberg-Archiv Weimar. Enthalten in "Louis Fürnberg - der Komponist" 25. 9. 1967, DRA Babelsberg, ANR 3M3022 (54'30'') - Hörzitat 2 (0'49'') RAM

Henri Poschmann: Covertext zum Louis Fürnberg -- Prosa und Lyrik ZDE

Literatur von und über Louis Fürnberg im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ZDE
Louis Fürnberg - Wikipedia.de ZDE
                 
Obsah vydání       2. 7. 2007
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
2. 7. 2007 Michael  Marčák
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
1. 7. 2007 Atentát ve skotském Glasgow
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat
2. 7. 2007 Intervence, budování státu a imperiální ambice USA Mesfin  Gedlu
2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno
2. 7. 2007 Prázdniny na Božích mlýnech Pavel  Kopecký
2. 7. 2007 Je nesprávné pomíjet Menzelův láskyplný pohled
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
2. 7. 2007 Co je víc? Jiřina  Hauková
30. 6. 2007 Kvůli klimatizaci ničíme životní prostředí Jan  Čulík
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
2. 7. 2007 Budovatelé demokracie a trhu - flákači, absentéři, příživníci a vykořisťovatelé Michal Z. Čenko
30. 6. 2007 Vyvařování v nemocnicích Petr  Wagner
2. 7. 2007 Silniční zákon: Proč nás policie zbytečně perzekvuje? Petr  Wagner
2. 7. 2007 Zapomenutý básník Louis Fürnberg 24. 5. 1909 -- 23. 6. 1957 Richard  Seemann
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
2. 7. 2007 Nový silniční zákon rok poté
29. 6. 2007 Přestaňte kouřit, začněte žít Jan  Čulík
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
29. 6. 2007 Puzení konat Václav  Dušek
29. 6. 2007 Nový silniční zákon rok poté Ivo  Antušek
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007