17. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2007

Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví

aneb Úřednický příkaz nad zákon

Nejsem příznivcem profesních komor, zejména pokud jde o povinné členství v těchto společenstvech. Své výhrady založené na osobních zkušenostech s tím, jak podivně to mnohdy "chodí" v České advokátní komoře, jsem několikrát popsal i na stránkách Britských listů. Nicméně je-li profesním komorám (advokátů, lékařů, daňových poradců) svěřen zákony výkon státní správy v určitých oblastech, je nezbytné toto plně respektovat, neboť zákony jsou obecně závazné pro všechny.

K základním principům právního státu patří zásada, že zákony jsou závazné také pro státní orgány. Podle článku 2 Listiny základních práv a svobod, odst. 2 "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví".

Tento ústavní princip je tak jasný, že další vysvětlování je zbytečné. Komentář k Ústavě a ústavnímu řádu České republiky, 2. díl, str. 47-48 (Václav Pavlíček a kolektiv, Praha 1999), k tomu mimo jiné uvádí, že státní moc lze vykonávat jen když to stanoví zákon, přičemž každý státní orgán má zákonem vymezenou pravomoc a nesmí z ní vykročit. Citovaný komentář dále dodává, že státní orgán může jen to, co je mu zákonem dovoleno a že státní moc nemůže své zásahy odůvodňovat žádnou nižší právní normou, než je zákon.

V českých poměrech je však, bohužel, realita mnohdy zcela jiná. Při nedávném právním rozboru zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta jsem měl možnost nahlédnout do zákulisních praktik ministerstva zdravotnictví, pro které je tento zákon zřejmě bezcenným cárem papíru. Vždyť stačí pouhý příkaz ministra zdravotnictví a zákon netřeba respektovat. Věc se pokusím vysvětlit co nejstručněji, jména osob, čísla jednací atd. uvádět nebudu (jistě nejde o jediný případ toho druhu na daném ministerstvu).

Výše uvedený zákon č. 95/2004 Sb. ve svém ustanovení § 44, odst. 1, věta šestá, uvádí: "Bez doplnění odborné praxe podle věty prvé až páté získávají specializovanou způsobilost ti, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře." Má-li tedy lékař osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé praxe v určitém oboru a splňuje další podmínku (vykonával zdravotnické povolání lékaře nejméně 5 z posledních 6 let), splňuje podmínky stanovené zákonem a má zákonný nárok na to, aby mu ministerstvo zdravotnictví získanou specializovanou způsobilosti ve správním řízení na základě žádosti podle zákona č. 95/2004 Sb. přiznalo.

Uvedené platilo (tedy zákon č. 95/2004 Sb.) na českém ministerstvu zdravotnictví do doby, kdy -- zřejmě jako důsledek sporů mezi ministerstvem a lékařskou komorou -- vydal dne 30. 10. 2006 ministr zdravotnictví příkaz č. 40/2006, kterým se zákonný nárok na přiznání specializované způsobilosti podle ustanovení § 44, odst. 1, věta šestá zákona č. 95/2004 Sb. ruší pro ty, kteří získali osvědčení ČLK po 17. 4. 2004.

Česká lékařská komora toto jednání ministerstva zdravotnictví označila jako svévolné rozhodnutí (článek prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka "Útok na kompetence České lékařské komory", časopis ČLK Tempus Medicorum č. 12/2006). Jistě, jde o zásah do kompetencí lékařské komory, které zákon svěřil výkon státní správy v určitých oblastech (tedy i vydávání osvědčení). Je zde i zákon, který přiznává nárok na získání specializované způsobilosti, nezbytné k výkonu samostané praxe, pro držitele příslušných osvědčení ČLK, kteří splňují další zákonem stanovené podmínky. Jde však jen o ignorování profesní komory? Rozhodně ne. Věc má jinou dimenzi. Jde o příklad pohrdání zákony a ústavním pořádkem. České ministerstvo zdravotnictví názorně ukazuje, jak snadné je u nás kašlat na zákony, vykonávat pravomoce mimo meze dané zákonem, dělat to, co zákon státnímu orgánu nedovoluje a dokonce "rušit" zákon úřednickým příkazem.

V půtkách tohoto druhu se pravděpodobně odrážejí zájmy lobbyistických skupin a nízké politikaření. Tomu dáme, tomu ne... Je to ukázka neuvěřitelně nízké kultury fungování státní moci ve státě, kde je tak snadné porušovat zákony a nenést za to žádné důsledky.

                 
Obsah vydání       17. 5. 2007
17. 5. 2007 Vede Rusko proti Estonsku kybernetickou válku?
17. 5. 2007 Jiří Payne: Američany jsem přesvědčil já, že ČR potřebuje jejich radar Jan  Neoral
17. 5. 2007 Je lehčí za princip bojovat, než se jím řídit Petr  Schnur
17. 5. 2007 Nejsme mladí komunisté, jsme hnutím občanů Milan  Valach
17. 5. 2007 Jak lze bojovat za apolitičnost politickou demagogií
17. 5. 2007 Bez základen a bez komunistů Miroslav  Šuta
17. 5. 2007 Radaroví jestřábi se budou smát?
17. 5. 2007 Putin a Evropská unie
17. 5. 2007 Klause opravdu nikdo nezná
17. 5. 2007 Paul Wolfowitz vyjednává o odchodu ze Světové banky
17. 5. 2007 Tiché sdělení jednoho (Čecho) Američana, aneb XII.mezinárodní trienále umělecké knižní vazby a grafik Ladislav Hanka Jan  Paul
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
17. 5. 2007 - - - Marcela  Pátková
17. 5. 2007 Něco je, co není, aneb Co je pravda? Uwe  Ladwig
17. 5. 2007 Opravdu ČT nechápe, co je to pluralita novinářské práce?
16. 5. 2007 Česká televize znovu záměrně manipuluje se skutečností
17. 5. 2007 Hong Kong není žádná Čína, Petr  Fiala
17. 5. 2007 Jak by reagovaly Spojené státy, kdyby Rusko začalo budovat protiraketové základny v Jižní Americe?
17. 5. 2007 Topolánkův trapas století
17. 5. 2007 ...a křičelo na lidi Pamatuj! Oldřich  Janouch
17. 5. 2007 Budu s Klausem bránit Letnou proti knihovně
17. 5. 2007 Je autorem evangelia apoštol Jan? Martin  Škabraha
17. 5. 2007 Adekvátní obraz o svědectví evangelií Boris  Cvek
17. 5. 2007 Nesmí vadit, že jednotlivá závažná svědectví se vzájemně významně liší? Miloš  Dokulil
16. 5. 2007 Klaus a úroveň českého mediálního diskursu Jan  Čulík
16. 5. 2007 Proti Rusku na věčné časy... ... a nikdy jinak Oskar  Krejčí
16. 5. 2007 Boj za 'svobodu a demokracii' opět na scéně; s falešnými tóny Karel  Dolejší
16. 5. 2007 Bestia in civitate Taborensi triumphans I. Jan  Klepetář
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
16. 5. 2007 Václav Klaus -- intelektuál proti "chobotnici" Jan  Sládek
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
25. 4. 2007 Otázky Václava Moravce o zdravotnictví: Selhání Petr  Wagner
25. 4. 2007 Nemocné zdravotnictví - jak z toho ven? Josef  Vít
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl   
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu   
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
11. 4. 2007 Jistotou pro středočeské zdravotnictví je hejtmanova víra Bohumil  Kartous
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví   
6. 3. 2007 Jak snížit náklady na léky, aneb Antikorupční korupce ve zdravotnictví Uwe  Ladwig
20. 2. 2007 Britské zdravotnictví platí příliš mnoho za některé léky   
7. 2. 2007 Peníze jsou relativně podružné Petr  Wagner
6. 2. 2007 Bush navrhuje zredukovat zdravotnickou pomoc pro chudé, aby měl na válku v Iráku   
5. 2. 2007 Berlínská velká koalice protlačuje reformu zdravotnictví Richard  Seemann
5. 2. 2007 Při zdravotnictví zdarma pochcípe daleko víc lidí Jan  Bláha
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany