6. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 4. 2007

Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek

Dne 2.4.2007 pronesl Mirek Topolánka při oficiálním zahájení Evropského roku rovných příležitostí dne v divadle Archa pronesl velmi svérázný projev na téma svoboda versus rovnostářství. Při jeho projevu zaznělo mimo jiné toto:

"V případě žen - což není podle mě znevýhodněná menšina, ale obvykle se tak o ní mluví - rovněž nelze mluvit o rovnosti příležitostí. Těhotenství a mateřství je výsadou žen a tato výsada činí ženy apriorně odlišnými od mužů. Například na trhu práce. Je to přirozené, je to logické, je to zdravé.

Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž. S tím by měl zákon počítat a nevnucovat těmto ženám ochranu, o kterou nestojí a která paradoxně vede k jejich diskriminaci.

Pokud se žena rozhodne věnovat roli, kterou jí svěřila příroda, pak nepotřebuje, aby se jí zákon snažil srovnat s mužem. Naopak potřebuje flexibilní pracovní trh, který jí umožní zaměstnat se za podmínek, které budou oběma stranám vyhovovat. A samozřejmě potřebuje podporu rodiny."

Je velmi zajímavé, že pokud chce žena podle pana Topolánka uspět ve své profesi, nemá mít děti a bude mít stejné možnosti jako muž. Ovšem jaký muž? Bezdětný nebo s dětmi? samozřejmě, že muž s dětmi. Muž tedy děti mít může zatímco žena nikoli, aby oba měli stejné podmínky?

Tento výrok pana Topolánka se dá také vyložit tak, že muž je na tom na trhu práce lépe, protože má čas věnovat se své profesi, neboť ho nevěnuje výchově a péči o děti -- to je přeci role, kterou svěřila příroda matce. Rozumím-li tomu správně, pan Topolánek tedy zastává hodnotu "tradiční" rodiny, ve které žena pečuje o děti a domácnost a muž rodinu živí. Není však tato myšlenka v rozporu s odkazem ODS na význam RODINY, když odmítla hlasovat pro zákon o registrovaném partnerství? Vždyť tehdy dle výroků pana Topolánka a Klause ochranu zaslouží jedině rodina, protože pouze v rodině vychovává děti muž a žena. Na jedné straně rodina a výchova dětí oběma rodiči (tehdy), na druhé straně pracující muž, který nemá čas věnovat se dětem (nyní)- neodporuje si pan Topolánek trochu? Vždy podle této logiky by např. lesbický pár zasloužil stejnou ochranu jako rodina dle aktuálního mustru páně Topolánka, pokud by se matka věnovala mateřské roli a partnerka by vydělávala.

Nevím jak pan Topolánek, ale podle mě je velmi důležité, aby se muži podíleli na péči a na výchově svých dětí -- je to důležité jak pro muže, tak pro děti. Poznala jsem v Německu rodinu, kde muž byl se svým synem rok na rodičovské dovolené. Synkovi byl tehdy necelý rok a navzdory tomu, že dotyčný nekojil, poradil si skvěle. Říkal, že díky tomu si se synem vytvořil velmi úzký vztah, který se liší od vztahu k dceři, se kterou takto doma nebyl, byť se jí samozřejmě naplno věnoval. Toto manželství dvou skvělých lidí se bohužel po deseti letech rozpadlo a syn se rozhodl žít s otcem. Nechci se dopouštět zjednodušení, ovšem tento příklad může alespoň trochu ukázat, že i muž je rodič, že tuto roli dokáže výborně naplnit a že obohacuje nejen děti, ale i sebe. Jestliže pan Topolánek tolik trvá na podpoře rodiny, neměl by tedy podporovat muže, kteří chtějí naplňovat svou roli "rodiče", včetně pobytu na rodičovské "dovolené"? Tím by došlo k tomu, že už by zaměstnavatel nemohl dělat rozdíl mezi matkou a mužem -- děti by z pohledu zaměstnavatele každého rodiče bez ohledu na pohlaví "zatěžovaly" zhruba stejně. Ovšem obávám se, že to příliš zavání rovnostářstvím.

Pan Topolánek navíc zapomíná na to, že žena, která se rozhodne věnovat roli, kterou "jí svěřila příroda" - tedy mateřství - se pouští do obrovského rizika, pokud její partner zemře nebo ji opustí V tu chvíli upadne ona i s dětmi do skutečné bídy, protože bez jakékoli praxe nenajde zaměstnání, které by ji slušné uživilo. Je toto podle pana Topolánka opravdu logické a zdravé? I když muž platí výživné (což rozhodně není pravidlem), nepokryje to v drtivé většině případů potřeby rodiny, pokud by se žena dále chtěla věnovat pouze mateřské roli. A nelze požadovat po muži, aby většinu svého výdělku dával své původní rodině pokud založil rodinu novou. Zde se již střetávají práva dětí z obou rodin. Matka je tedy nucena hledat si práci -- nijak zvlášť atraktivní a špatně ohodnocenou a navíc se stigmatem ženy s "dětmi". Tedy je velmi snadno vydíratelná. Poznala jsem ženy v pohraničí -- prodavačky, všechny rozvedené s dětmi - jak se vzdaly práva na dovolenou a nechaly si vyplácet pouze minimální mzdu, protože jim na jejich výhrady zaměstnavatel oznámil, že za dveřmi stojí fronta dalších, které se na jejich místo třesou, což nemohly připustit, protože by své děti neuživily.

Jde o to, že dnes již žena "v domácnosti" nemá ochranu, kterou kdysi mívala -- především šlo o instituci nerozlučitelnosti manželství. Muž, pokud se oženil, byl povinen investovat to, co vydělal, pouze do své manželky a legitimních dětí až do smrti. Proto se také manželství uzavíralo veřejně a náležitě halasně, aby to každý věděl, komu se muž zavázal a nebylo tak snadné se z tohoto závazku vymanit. Sociální kontrola fungovala poměrně silně, i když ne vždy. Přesto tato instituce neřešila vše. Jak se dočteme například v Bibli, patřily vdovy a sirotci k nejubožejším z ubohých. Stejně tak si umím představy osudy vdov a dětí v době pustošivých válek, které trvaly mnohdy celá desetiletí. Jen výjimečně, např. pro šlechtičny, které po smrti manžela majetek měly, bylo ovdovění celkem pozitivní záležitostí neboť jim to přinášelo nezávislost. Vzhledem k tehdejší úmrtnosti žen při porodech k tomu ale asi nedocházelo moc často.

A toto tedy pan Topolánek chce po ženě, pokud se rozhodne mít děti? Svěřit svůj osud do rukou jediného člověka (manžela), který má právo opustit ji, rezignovat na vlastní příjmy a profesní rozvoj, vzít na sebe péči a výchovu o děti a domácnost bez jakéhokoli ohodnocení, mít minimální důchod a riskovat, že jednoho dne bude chudá jak kostelní myš? A proč by to dělala?

Autorka je právnička.

                 
Obsah vydání       6. 4. 2007
9. 4. 2007 Svět v roce 2035
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat
8. 4. 2007 Podivné emaily z Mnichovicka Petr  Nachtmann
7. 4. 2007 Kvalita
6. 4. 2007 Britští námořníci byli v Íránu psychicky týráni
8. 4. 2007 Míra věcí veřejných jako vzorec pro vraždu Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Mezi námi drsňáky Darina  Martykánová
8. 4. 2007 Topolánkův marx-leninský liberalismus Mirek  Vodrážka
6. 4. 2007 Boj muže a ženy aneb jak prohrát úplně všechno Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Ať žije příroda! Ale raději s mírou... Darina  Martykánová
7. 4. 2007 A kde je ta míra? Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
7. 4. 2007 Jaké si to uděláš.... aneb Velká cen klisen Petra "Alraune" Neomillnerová
6. 4. 2007 Stahování kůže zaživa Sandra  Wain
6. 4. 2007 Všechny ostatky jsou "svaté", aneb malé velikonoční zamyšlení Jan  Paul
6. 4. 2007 Od masopustu do půstu a k velikonoční pomlázce tak lehce křepce... Ivo V. Fencl
6. 4. 2007 Velikonoce jako potopa světa Miloš  Kaláb, Zdeněk  Bárta
5. 4. 2007 Velikonoce, čas zmrtvýchvstání božího syna, kraslic a jehněčí pečeně, aneb Ne každé dítě je vítáno, ne každé dítě se může těšit ze života Uwe  Ladwig
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Duben Helena  Potůčková
6. 4. 2007 Nejsme blázni Milan  Valach
6. 4. 2007 Řízená propaganda v Britských listech
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Topolánek ženy nechce diskriminovat
6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Rozum a objektivnost by neměly být ani "klučičí" ani "holčičí" Jiří  Škuba
8. 4. 2007 Když na předsedu padne splín Lukáš  Jelínek
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Nerovnost pohlaví vznikla v paneláku
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Asi součást takzvané vysvětlovací kampaně... Michal  Mašín
6. 4. 2007 Ani nahá, ani oblečená Jan  Polívka
6. 4. 2007 Co motivovalo oba přeběhlíky k ODS?
6. 4. 2007 Kdo půjde do ulic demonstrovat, bude za blázna nebo za komunistu
6. 4. 2007 Chci, aby tento stát fungoval
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu
6. 4. 2007 Nejsem za každou cenu pro demokracii
6. 4. 2007 Jugoslávská federace. Jaká byla role Západu? Pavel  Urban
5. 4. 2007 Vláda tají výši rozpočtových škrtů, funkcionáři ODS už jsou informováni Štěpán  Kotrba
5. 4. 2007 Česko se v nejbližších letech ani nepokusí splnit Lisabonský program EU
5. 4. 2007 Boxer v kapse a indický chlapec v adiabatických časech David  Nesnídal
4. 4. 2007 Vítězslav Tichý a jeho pozoruhodná sbírka českého filmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 3. 2004 Zpráva o putování po zemi Keltů Petr  Slinták

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí   
6. 4. 2007 Nerovnost pohlaví vznikla v paneláku   
6. 4. 2007 Rozum a objektivnost by neměly být ani "klučičí" ani "holčičí" Jiří  Škuba
6. 4. 2007 Mezi námi drsňáky Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Topolánek ženy nechce diskriminovat   
5. 4. 2007 "Většinová žena" má více úcty k autoritám   
5. 4. 2007 Bez totality (maskulinní) by nebylo radikalismu (feministického) Stanislav A. Hošek
5. 4. 2007 Pro většinu žen není Internet prioritou na žebříčku nezbytností v domácnosti   
4. 4. 2007 Více reportáží o cestování a zajímavostí ze světa   
4. 4. 2007 Jsou ženy, které nebrzdí ani děti, ani partneři   
3. 4. 2007 Problémem pro ženy je čas Věra  Říhová