18. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 5. 2007

Jak vznikla evangelia

Věnováno židovským autorům filmů, muzikálů i vědeckých děl o křesťanském Ježíši a o křesťanství

Pořad BBC diskutovaný M. Dokulilem nebyl první a žel asi ani poslední dílo,ve kterém se snaží autor či autoři pomocí fakt a rozumu prokazovat dogmata víry. Jako již dříve, někdo možná uvěří a jiný ne a další dokáže nesmyslnost argumentace a nebo překrucování skutečnosti či obratnou manipulaci s recipienty takového díla. Trpím nechutí k napadání jakékoli víry, která nese etický náboj ale i nechutí k blbé popularizaci.

Tak, jak jsou napsána

Věřící, a nejen křesťanský věřící, pojímá evangelia tak, jak jsou napsána – jako pravdu srdce, jako inspirovaný text a dokáže si svou víru rozumně odůvodnit, ale ví, že se víra vědecky dokázat nedá. Pokud se chce zabývat evangelii s použitím vědních disciplin, je dost literatury i internetových zdrojů.

Takže – evangelium podle Jana nevzniklo po roce 90, jak se dal přesvědčit M. Škabraha. Za autora bývá uváděn kněz Jan; podle tradice a pouze podle tradice ztotožněný s apoštolem Janem, ale to není vůbec podstatné. Z doby po r. 90 pochází nejstarší nalezený útržek s textem podle Jana, nikoli vlastní text.

Samo evangelium podle Jana má znaky, které jej řadí do doby, kdy vznikaly texty synoptiků i Pavlovy dopisy(epištoly). Právě tak jako byl apoštol Pavel ovlivněn myšlenkami Filóna Alexandrijského, tak i autor (či poslední z autorů textu) si bere z Filóna. Tady mlží teologové, tvrdí-li, že text – (já, jsa nepříliš vzdělán to rozeznám jen pro úvod textu) je inspirován řeckou filosofií. Nikoli. Již redaktor Svobodné Evropy před cca 35ti lety (snad otec Karel) mluvil jednoznačně o Filónu Alexandrijském. Mnohovýznamný pojem Logos („Slovo“ v českém překladu) je Filónem určen tak, jak byl chápán v Janovi a u raných křesťanských myslitelů. Jenže Filón Alexandrijský (Philo Judaeus)  byl, – řečeno jednoduše, věřící Žid asoučasně pohanský (řecký) filosof. Jeho život, zemřel někdy v letech. 40 až 50, se překrýval s životem prvokřesťanů i Pavla z Tarsu a jeho syntéza judaismu a řecké filosofie musela nutně oslovit Židy v diaspoře .

Tedy – křesťanství se nesyntezuje s antikou kdesi ve středověku, ale dochází k syntéze žité víry Ježíšových žáků, Pavlovy teologie a Filónovy filosofie v polovině prvního století. Jestliže papež, a nejen on, přijímá tuto historickou pravdu, lze mu to stěží vyčítat.

Kdy vznikla evangelia?

Datace se opírá tradičně o zmínky ze starých textů. Typicky - Tatianův svod 4 uznaných evangelních textů do jediného spisu, zvaného Diatessaron mohl vzniknout jen poté, co kanonická evangelia vznikla a byla uznána, tedy před druhou polovinou 2.století. Datace je dále dána, zejména ve 20.století, nálezy textů, jejich vyhodnocením a datováním, typicky - nálezy papyrů v Oxyrynchu. Třetím zdrojem poznatků je pak rozbor textů.

Textové rozbory přinesly a přinášejí zajímavé poznatky i myšlenky. Například – před vznikem synoptických evangelií existoval soubor Ježíšových výroků, ty byly aramejské a měly, pro snadné zapamatování, formu skandovaných nerýmujících se veršů (pramen Q). Další příklad - různočtení nazorejský-nazaretský v Markovi nesvědčí pro tradici o vyprávění starce Petra, které Marek zapsal, jen zápis v semitském jazyce a abecedě může dát vzniknout dvěma odlišným čtením – Ježíš nazaretský a Ježíš nazorejský. Marka lze pojmout jako text vzniklý ve dvou etapách: 1. originál psaný v Jeruzalémě a operující s místními reáliemi, tedy například ten, který měli apoštolové na tzv. apoštolském koncilu v r. 48 či 49. 2. převod originálu pro římskou církev – přibyly vysvětlivky palestinských reálií a k potěše badatelů i nějaké to latinské slovo, která se používala až nakonci prvního století a pomohla datovat text.

Srovnáním podání Ježíše, jak jej synoptici viděli a popsali a dále srovnáním vývoje některých pasáží všech čtyř evangelií se potvrzuje to, že synoptická evangelia vznikla dosti rychle po sobě. Citlivé srovnání s textem podle Jana může přinést překvapující zjištění – Jan v několika případech reaguje na text podle Marka, ať doplněním nebo korekcí celého příběhu.

Všechna kanonická evangelia vznikla pravděpodobně v Judei, a to ne dříve než roku 40 a ne později než počátkem 60tých let. Žádné z nich nereaguje na pád Jeruzaléma. Evangelní výrok o znesvěcujícím znamení se netýká r.70 ale počátku povstání Makabejských a nebo pokusu jistého prokurátora přizdobit Chrám po římsku (orlice) někdy v r. 35 n.l.

Až do synody v Javne byli křesťané jednou z početných židovských sekt . Na synodě bylo vymezeno co je židovská víra. Většina sekt zanikla. Křesťanství, díky misi mezi pohany (zpočátku a převážně mezi Židy v diaspoře) se šířilo,více s důrazem na Pavlovu theologii a na filosofickou spekulaci (nejen Filón, i gnostici) než s důrazem na těch pár rýmovaček zapisovaných nikoli na ruličku papyru, ale z tradice na papyrové lístky, tak jak si je učedníci učeného a statečného Ješuy-ha-Nocere ryli do vosku ve svazku voskových tabulek zvaném kodex. Ty aramejské věty byly v kontextu tehdejší židovské víry, - také o etice a vztahu etiky a předpisů.

                 
Obsah vydání       18. 5. 2007
19. 5. 2007 Ne, Blaire! Americký dar na rozloučenou britskému premiérovi
19. 5. 2007 Pošetilá zahraniční politika ODS a Evropa v ohrožení Jiří  Kadeřávek
19. 5. 2007 Americká vláda se snaží zkonfiskovat náš film, tvrdí Moorův producent
18. 5. 2007 Rozhovory Rusko-Evropská unie skončily rozkolem
19. 5. 2007 V Pákistánu přivítali Topolánka kostkovanou vlajkou
18. 5. 2007 New York Times: Raketovou obranu (zatím) nepotřebujeme
18. 5. 2007 Michael Moore: Film Sicko jsme do Cannes museli propašovat
18. 5. 2007 Bernard Kouchner jmenován francouzským ministrem zahraničí
18. 5. 2007 Product Copy Award architektu Kaplickému Štěpán  Kotrba
19. 5. 2007 Velice krátká poznámka Jiří  Drašnar
18. 5. 2007 Problémy Východoevropanů zlikvidovaly plán Merkelové pro EU
18. 5. 2007 Šéf Světové banky Paul Wolfowitz odejde z funkce
18. 5. 2007 Zahraniční politika USA: Diplomacie, nebo bič? Jana  Ridvanová
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
18. 5. 2007 Proč chodí politici do médií, když nechtějí nic říct?
18. 5. 2007 Mezinárodní Červený kříž odsuzuje násilí proti civilistům ve Sderot a Gaza
18. 5. 2007 Když se necestuje ale sportuje - první Češka na vrcholu nejvyšší hory světa Eliška  Děcká
18. 5. 2007 Paroubek a Tejc: Sílí podezření o účelovosti vyšetřování v kauze Čunek ze strany představitelů vládní koalice
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky
18. 5. 2007 KSM: Zpravodajství ČT nebylo manipulatnivní
18. 5. 2007 Jak vznikla evangelia Jan  Klepetář
18. 5. 2007 Noční udice Jan  Skácel
18. 5. 2007 Co dělat?
18. 5. 2007 Nejsme komunisté! Proč? Milan  Valach
18. 5. 2007 Beseda s britským ministrem životního prostředí Ianem Pearsonem
18. 5. 2007 Kamenem a chlebem Pavel  Kopecký
18. 5. 2007 Chci referendum
18. 5. 2007 Jsou proti základnám jen komunisté?
18. 5. 2007 Proč vám vadí komunisti?
18. 5. 2007 Víra, vědomí a pravda, aneb Hádka o císařovy vousy Uwe  Ladwig
18. 5. 2007 Hitler nechtěl válku Josef  Vít
17. 5. 2007 Je autorem evangelia apoštol Jan? Martin  Škabraha
17. 5. 2007 Klause opravdu nikdo nezná
17. 5. 2007 Vede Rusko proti Estonsku kybernetickou válku?
17. 5. 2007 Bez základen a bez komunistů Miroslav  Šuta
17. 5. 2007 Je lehčí za princip bojovat, než se jím řídit Petr  Schnur
17. 5. 2007 Hong Kong není žádná Čína, Petr  Fiala
17. 5. 2007 Nejsme mladí komunisté, jsme hnutím občanů Milan  Valach
17. 5. 2007 Putin a Evropská unie
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
17. 5. 2007 Tiché sdělení jednoho (Čecho) Američana, aneb XII.mezinárodní trienále umělecké knižní vazby a grafik Ladislav Hanka Jan  Paul
17. 5. 2007 Jiří Payne: Američany jsem přesvědčil já, že ČR potřebuje jejich radar Jan  Neoral
16. 5. 2007 Jaký je rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí Martin  Kucharík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce