23. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2007

Globální oteplování -- další fakta a další mýty

V mezinárodní politice se v poslední době stalo jedním z nosných témat globální oteplování. Ač nejsem zdaleka příznivcem Václava Klause a s mnoha jeho výroky (zejména v ekonomické oblasti) se nemohu ztotožnit, musím uznat, že v jeho pohledu na globální oteplování je racionální jádro.

Bohuslav Binka: Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. ZDE

ČN / ČTK: Názory Gorea a Klause na globální oteplování se zásadně liší ZDE

Podstatu problému globálního oteplování je možno rozdělit do dvou částí. V první části je možno se ptát, zda současně pozorovaný nárůst teploty je anomální nebo běžný. Ve druhé části je možno se ptát, zda za současně pozorovaný nárůst mohou lidé nebo příroda sama. V. Klaus tvrdí, že nárůst teploty není způsoben lidmi. Klimatolog L. Metelka ve své oponentuře názorů V. Klause (použil sice správných argumentů, ale jejich směřování bylo zcela chybné. Ukazoval, že od 70. let je pozorován anomální nárůst teploty a současně je pozorován stálý nárůst obsahu CO2 v atmosféře.

Ladislav Metelka: Globální oteplování -- pravdy a mýty ZDE

Ladislav Metelka Globální oteplování a sluneční aktivita ZDE

Protože jsem se poslední rok profesně zabýval vlivem sluneční aktivity na klima Země, zjistil jsem řadu poznatků, o které se nyní mohu podělit. Klima na Zemi je dlouhodobě i bezprostředně ovlivňováno sluneční aktivitou. Přestože se sluneční aktivita v průběhu jedenáctiletých slunečních cyklů mění jen nepatrně (cca 0,1%) sluneční cyklus je pozorován i ve změnách klimatu. Největší vliv na klima má však sluneční vítr, který je tvořen nabitými částicemi a který je schopen změnit rozložení tlakových útvarů (výší a níží). V průběhu jediné erupce na Slunci může být vyvržen řádově větší objem materiálu, než za několik předcházejících let (Landscheidt 1986). Jak ukázali Friis-Christensen, E., and K. Lassen (1991), také délky slunečních cyklů jsou nepřímo úměrné pozorovaným teplotám na severní polokouli.

Z dlouhodobého hlediska má největší vliv precese zemské osy, jak ukázal už M.Milankovič (1930) v první polovině minulého století. Tzv. Milankovičovy cykly, související s precesí (cca 21000 let), náklonem (41000 let) a excentricitou dráhy Země okolo Slunce (cca 80-120 000 let) mají největší vliv na dlouhodobé výkyvy klimatu na Zemi. Petit a kol. (1999) analyzoval vzorky plynů a prachu z ledového štítu u stanice Vostok v Antarktidě od povrchu do hloubky cca 3 km, odpovídající časovému rozpětí 430 000 let (viz obr.). Velice významně se projevily všechny Milankovičovy cykly. Co je ale důležité, precese a náklon zemské osy nemají lineární odezvu v klimatu, ale jsou pouze spouštěcím mechanismem, jak ukázal Tziperman et al. (2006). Reakce klimatu na změnu polohy osy Země je vždy bouřlivá ve všech parametrech -- nárůstem teploty, obsahu CO2, CH4 a snížením obsahu prachu, který je nejvyšší v suchých obdobích v dobách ledových. Při bližší analýze současnosti nebo následnosti dat dospějeme k poznání, že prvotní je nárůst teploty a teprve pak nastupují zvýšené obsahy CO2 a CH4. Tedy CO2 není oním spouštěcím mechanismem nárůstu teploty, ale důsledkem. Veizer (2005) ukázal, že tato situace je obdobná uzavřenému CO2 v láhvi šampaňského. Pokud zahřejeme láhev šampaňského, tak se CO2 bouřlivěji projeví při otevírání láhve. Na Zemi není CO2 uzavřeno v šampaňském, ale v korálech v mořích, takže nárůstem teploty se může zpětně uvolnit do atmosféry, což opět vede dalšímu nárůstu teploty. Proto odezva na mírné zvýšení teploty na Zemi není lineární, ale bouřlivě spouštěná (trigrovaná) s kladnou zpětnou vazbou.

Variace prachu, CO2, CH4 a teploty za posledních cca 400 000 let
podle Petit et al. 1999

Sharma (2002) ukázal na izotopu 10Be, že i Slunce mění svou aktivitu v rytmu Milankovičových cyklů, ovlivňováno polohami planet, jak jsme sami zjistili (Kalenda a Málek 2006). Proto spouštěcím mechanismem může být nárůst protuberancí ve fázi s odpovídajícím sklonem zemské osy. Když se podíváme na graf výkyvů teploty za posledních 400 000 let (viz obr.1), zjistíme, že nárůsty teploty až o 10 °C nebyly nijak výjimečné. V nynější době žijeme v krátké meziledové době, nejdelší za posledních 400 000 let. Ta současná doba meziledová začala před cca 12 000 lety. Zdánlivě se od této doby ustálila teplota, přesto jsou vidět i krátkodobé výkyvy na obě strany a to až o 1 °C a dlouhodobý mírný klesající trend. Z dlouhodobého hlediska můžeme očekávat pokles teploty, který by měl začít v příštích letech, jak bylo modelováno (Laskar, et al. 2004). Z tohoto pohledu se můžeme ztotožnit se závěry V. Klause, že tzv. globální oteplování je jen jeden z výkyvů teploty na Zemi a to nijak dramatický (0,6 °C) za posledních cca 40 let, kdy se začala křivka teplot odchylovat výrazněji od hodnoty, lineárně spočtené pouze ze sluneční aktivity Solanki a Krivova (2003). Tímto se globální teplota přiblíží k hodnotě, kterou měla před cca 1000 lety v době tzv. "klimatického optima", kdy Vikingové osídlili Grónsko nebo k době tzv. "římského klimatického optima", kdy přešel Hanibal se slony přes Alpy. Dnes by toho nebyl schopen, protože v cestě dosud stojí ledovce.

Druhou a z politického hlediska důležitou otázkou je, zda za klimatickými změnami stojí lidé nebo příroda. Jak ukázal Veizer (2005), CO2 se v nynější době ve velké míře uvolňuje z oceánů. Lidé svými aktivitami přispívají nemalou měrou k obsahu CO2 v atmosféře. Tento proces, jak je patrno na datech z vrtu Vostok, však nespouští globální oteplování, ale je jeho důsledkem a pouze urychluje odezvu klimatu na počáteční přesprahovou fluktuaci. Jinými slovy, nárůst teploty by byl pozorován, i kdyby lidé nevypouštěli vůbec žádné CO2, ale jeho rychlost nárůstu by byla menší. Jak vyplývá ze všech pozorování, teplotní maxima mají přibližně své limitní hodnoty, přes které se ani před milióny let nedostaly. Tato limita je cca 2-4 °C nad dnešními středními hodnotami a pravděpodobně souvisí s úplným roztátím ledovců a jejich radikálním zmenšením v polárních oblastech, které vede k přehřívání oceánů, většímu výparu, ochlazení, akumulaci CO2 v oceánech a následně k návratu k ledovým dobám. I z tohoto pohledu se můžeme částečně ztotožnit se závěry V. Klause, že lidé významně neovlivňují globální oteplování. Tento proces v globálním měřítku zahrnuje větší energetické výměny, než jsou současné energetické zdroje celého lidstva a myslet si, že bychom byli schopni z atmosféry odčerpat veškeré přebytečné CO2, uvolňující se nyní z oceánů a dotované veškerou biomasou životními pochody, je iluzorní. Jak ukázala Arianne Appel (2005), větší vliv než CO2 má obsah vodních par v atmosféře, který obdobně jako CO2 zabraňuje úniku tepla do meziplanetárního prostoru. A tomu už zabránit nelze vůbec.

Literatura

 • Appel , A. (2005): Global Warming Supercharged by Water Vapor? National Geographic News, Nov 10, 2005.
 • Friis-Christensen, E., and K. Lassen (1991): Length of the solar  cycle: An indicator of solar activity closely associated with climate,  Science, 254, 698-700.
 • Kalenda, P., Málek, J. (2006): Sluneční aktivita je řízena slapy na Slunci. Proc. of. Symposium of Solar Astronomy and Physics, Modra. (in Czech).
 • Landscheidt, T. (1986): Cyclic distribution of energetic x-ray flares - Solar Physics 107, 195 - 199.
 • Laskar, J., et al. (2004): A long-term numerical solution for the insolation quantities of the Earth. Astronomy &Astrophysics 428, 261--285.
 • Milankovich, M. (1930): Mathematische Klimalehre und atsronomische Theorie der Klimaschwankungen. In: Köppen, W., Geiger, R. (Eds.), Handbuch der Klimatologie, vol. 1. Gebrüder Bornträger, Berlin, pp. 1-176.
 • Petit, J.R., et al. (1999): Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica: Nature, 399, p. 429--436.
 • Sharma, M. (2002): Variations in solar magnetic activity during the last 200000 years: is there a Sun-climate connection? Earth and Planetary Science Letters, Volume 199, Issue 3-4, p. 459-472.
 • Shaviv N. (2005): On Climate Response to Changes in the Cosmic Ray Flux and Radiative Budget. JGR-Space, vol. 110, A08105, 2005.
 • Solanki, S.K., Krivova, N.A. (2003): Can solar variability explain global warming since 1970? Journal of Geophysical Research, Vol. 108, No. A5, 1200, doi:10.1029/2002JA009753.
 • Tziperman, E., Raymo, M.E., Huybers,P., Wunsch, C. (2006): Consequences of pacing the Pleistocene 100 kyr ice ages by nonlinear phase locking to Milankovitch forcing. Paleoceanography, VOL. 21, PA4206.
 • Veizer, J. (2005): Celestial climate driver: A perspective from four billion years of the carbon cycle. Geoscience Canada, Vol. 32, No.1, 13-28.

Autor je geofyzik, zaměstnán v AV ČR, zaměřen na seismicitu a predikci zemětřesení. V posledním roce se zabýval problematikou sluneční aktivity a jejího vztahu ke globálnímu klimatu.

                 
Obsah vydání       23. 3. 2007
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
25. 3. 2007 Blair doporučuje jako svého nástupce Davida Milibanda
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 I s Mongoly se musíme naučit žít Milan  Daniel
23. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Blansku
23. 3. 2007 Volanty pošité kůží - komu ku prospěchu? Václav  Hála
23. 3. 2007 Levicová nálepka takypravicových demagogů Vladimír  Myslík
23. 3. 2007 Partnerem občanských iniciativ je stát Jiří  Csermelyi
23. 3. 2007 Česko v zajetí olympijských kruhů Lukáš  Jelínek
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause
23. 3. 2007 Umějí Lidové noviny česky? Tomáš  Samek
23. 3. 2007 Jak to bylo dál na čtvrteční brněnské demonstraci proti radaru
23. 3. 2007 Iniciativa Ne základnám? No, potěš pánbůh!
23. 3. 2007 Pan Havlačka měl na demonstraci setrvat déle
23. 3. 2007 Nepřesnosti v informacích o včerejší brněnské demonstraci proti základně
23. 3. 2007 Nechci zůstat němý Vít  Hinčica
23. 3. 2007 Alkohol je nebezpečnější než ecstasy
23. 3. 2007 Převratná justiční reforma Aleš  Uhlíř
23. 3. 2007 H2CAR - Udržitelná budoucnost pro uhlovodíková paliva Bushka  Bryndová
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Co to četl pan Kovář za noviny v padesátých letech?
23. 3. 2007 Soudruzi modří a modrorůžoví, děkujeme
23. 3. 2007 I na Slovensko mělo za komunismu svůj vlastní disent František  Muška
23. 3. 2007 Jsou v médiích přípustné rasistické výroky na adresu Romů?
23. 3. 2007 Jak Bush a Chavez cestovali po Americe Nikola  Čech
23. 3. 2007 Rozlišné právo pro kuřáky, aneb Politický bordel ze sedmi písmen a šestnácti zemí Uwe  Ladwig
23. 3. 2007 REVO si z nás dělá legraci!
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu
23. 3. 2007 Poděkování KSČ Michal Z. Čenko
23. 3. 2007 Sportovní pohádka o rychlobruslařce Sáblíkové Antonín  Hubený
23. 3. 2007 Borovice Vladimír  Holan
22. 3. 2007 Deník vzdělaného a bohatého bolševika Bohumil  Kartous
22. 3. 2007 Přistěhovalci - několik údajů k zamyšlení Darina  Martykánová
21. 3. 2007 Současný stav "výuky" omezuje tvůrčí svobody studentů Jan  Paul
22. 3. 2007 Američtí vojáci znásilňují v Iráku své kolegyně v armádě Miloš  Kaláb
21. 3. 2007 "Ústav paměti národa" v praxi Miroslav  Polreich
22. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Podivný začátek, podivný konec Zdeněk  Jemelík
22. 3. 2007 Netrestat schopné? Tomáš  Jurčík
21. 3. 2007 Politický program lidovců v jedné větě Boris  Cvek
21. 3. 2007 Státní maturity vyděšené Kuchtové Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu   
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?   
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl   
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu   
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima   
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
21. 2. 2007 Al Gore má dostat čestný doktorát za svůj film Nepohodlná pravda   
21. 2. 2007 Evropská unie dosáhla dohody ohledně snižování emisí   
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky   
21. 2. 2007 Čelní mezinárodní podnikatelé vyzývají ke snížení emisí CO2   
21. 2. 2007 Ochrana před klimatickými změnami, aneb Že by se politikové dali poučit? Uwe  Ladwig