29. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 3. 2007

Usnesení k článkům Lidových novin a Mladé fronty Dnes z 23. 3. 2007, které se dotýkaly práce Etického panelu

Tisková zpráva České televize

Etický panel považuje za nutné reagovat na skutečnost, že oba články vyvolávají dojem, že panel rozhoduje pod cizím vlivem. Proto považujeme za nutné zdůraznit, že podklady Etickému panelu, jak vyplývá už z jeho statutu a jednacího řádu, připravuje výhradně tajemník panelu. K projednání sporné reportáže o dění na Vysoké škole umělecko-průmyslové, která je zmíněna v obou článcích, připravovala podklady z pověření generálního ředitele České televize pana Jiřího Janečka standardním způsobem tajemnice Etického panelu paní Zora Blümlová. Členové Etického panelu dále zdůrazňují, že v případě jakýchkoli pochybností neuzavírají žádný projednávaný případ bez důkladného posouzení a žádají o doplnění podkladových materiálů.

Členové Etického panelu se dále ohrazují proti formulaci článku LN, parafrázující stanovisko šéfredaktora aktuální publicistiky České televize pana Jiřího Vondráčka: "Etický panel podle něho ve sporném případě (...) přijal přesně takové stanovisko, jaké mu Švehla (rozuměj Martin Švehla, ředitel úseku vnějších vztahů -- poznámka E.P.) připravil." Usnesení Etického panelu formulovali jeho členové společně přímo na svém 3. letošním zasedání dne 21. března 2007 na základě opakované projekce reportáže, úplného textu stížnosti, stanoviska pana Jiřího Vondráčka a vlastní analýzy všech těchto materiálů.

Podepsáno per rollam dne 29.3.2007

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Prof. Erazim Kohák, Ph.D.

PhDr. Nikolaj Savický

Zdeněk Velíšek

Za nepřítomnosti:

Prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc.

                 
Obsah vydání       29. 3. 2007
29. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Dnes ve vážném tónu Zdeněk  Jemelík
29. 3. 2007 Amnesty International má obavy o spravedlivý průběh procesu MUDr. Uzunoglua
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
29. 3. 2007 Pár vzpomínek a myšlenek Jaromír  Habr
29. 3. 2007 Poláci požadují absolutní zákaz potratů
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí
29. 3. 2007 Jsme podle ODS jen stádem blbounů nejapných?! Tomáš  Franke
28. 3. 2007 Udavačství jako národní sport Aleš  Uhlíř
29. 3. 2007 Páral v daňových nedbalkách Jiří  Havel
29. 3. 2007 Dokud Melčáka netrefí šlak Jiří  Havel
29. 3. 2007 Usnesení k článkům Lidových novin a Mladé fronty Dnes z 23. 3. 2007, které se dotýkaly práce Etického panelu
29. 3. 2007 ■ ■ ■ Viktorie  Rybáková
29. 3. 2007 Horní Jiřetín s Mosteckou uhelnou o své likvidaci jednat nebude
29. 3. 2007 Strašák politické korektnosti Darina  Martykánová
29. 3. 2007 Švýcarská zbrojní lobby opět zvítězila Richard  Seemann
29. 3. 2007 Diskuse o zákazu kouření, aneb Koho se to vlastně týká? Uwe  Ladwig
28. 3. 2007 Petice stopkoureni.cz
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
29. 3. 2007 Sv. Jan Nepomuk Neumann
29. 3. 2007 Redefinujme smysl vývoje společnosti: více volného času na život Michal  Rusek
29. 3. 2007 Credo, quia absurdum est... František  Marčík
29. 3. 2007 Vláda USA: nemůže být propuštěn nikoli proto, že by byl terroristou, nýbrž proto, že je lhář
28. 3. 2007 Irácká vláda uvítá zpět Saddámovy obávané bezpečnostní síly Miloš  Kaláb
28. 3. 2007 Teokonzervatismus a americký morální řád
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
28. 3. 2007 V Ansbachu to vrie Karol  Dučák jr.
28. 3. 2007 Nerozumím ničemu
28. 3. 2007 Padesát let...a jak dál? Rudolf  Kučera
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce