12. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro budovatele nových pořádků

My jsme to nevěděli

Režisér Claud Lanzmann ve svém děsivém filmu Šoa před lety nastavil divákům zrcadlo, aby si museli přiznat: nevěděli jsme o osudu Židů, ale ve skutečnosti jsme vědět mohli, vědět měli, a také vlastně věděli. A nedává vinu jen nacistům jako realizátorům, ale všem, kteří v hloubi srdce jejich děsivý plán uvítali, protože nenávist, kterou se sami neodvážili realizovat, za ně vyřídil někdo jiný.

"My jsme to nevěděli", říkal nám provinile roku 1965 jeden sudetský Němec v Drážďanech. Byli jsme studenti pražské SVVŠ, kteří byli v NDR na výměnném pobytu a vyptávali jsme se ho na nacistická zvěrstva.

Potom nám zase on vyprávěl o brněnském pochodu smrti, při kterém zahynuli všichni jeho příbuzní. Byli jsme my, šestnáctiletí studenti, vyděšení až k panice, protože jsme o tom, co se dělo při transferu Němců po válce, do té doby nevěděli.

Vždy znovu a znovu narážíme na ta slova: „my jsme to nevěděli“. Co všechno nevěděli naši rodiče, co všechno jsme nevěděli v mé generaci! Co všechno nevíme o extrémní bídě v rozvojových zemích, co všechno nevíme o Iráku, Zimbabwe, Haiti, Libérii, Somálsku, Kongu, Indonésii... Ale co také nevíme o faktickém pozadí řady jak zahraničně tak i vnitro–politických rozhodnutí našich vlád i těch popřevratových! A co všechno neví naši zákonodárci posvěcující vládě ledacos, snad z nevědomosti – viz kauza protiraketový radar či staronové Grippeny. A co nevíme o zahánění našich rómských bratří do ghett, o nulové toleranci, o faktickém rasismu naší společnosti, o Letech!

Nebo co dokonce nevíme o řadě nevinných lidí, kteří jsou trestně stíháni, či sedí ve vězení i dnes a v této zemi ze zvůle zcela konkrétních orgánů činných v trestním řízení na politickou objednávku – s kolika jsem se jen setkal v našich kriminálech jako vězeňský duchovní!

Moc toho nevíme, protože vědět nemáme. Zlo, chcete-li biblicky: Ďábel, dělá vše proto, abychom nevěděli, abychom neznali pravdu, abychom jím byli snadněji manipulovatelní, abychom v blažené nevědomosti uprostraňovali jeho rejdům a šmejdění po tomto světě. Vždyť co mohl vědět ten dobrý Sudeťák pansky rozkročený před Eifelovou věží na fotografiích, které nám ukazoval, o plynových komorách v Osvětimi? A co jsme mohli jsme my, pražští šestnáctiletí studenti poloviny šedesátých let vědět o „divokém odsunu“ ze Sudet, když se o tom nepsalo a rodiče nám o tom nevyprávěli? A co o tom mohli naši rodiče vědět?

Ale je to opravdu tak, že nevíme? Nesvádíme vinu příliš snadno na ten, či onen režim, na propagandu, na špatné informace, na Ďábla? Není to přeci tak docela pravda, že na těch všech věcech neneseme vinu, neboť jsme o nich nevěděli.

Režisér Claud Lanzmann ve svém děsivém filmu Šoa před lety nastavil divákům zrcadlo, aby si museli přiznat: nevěděli jsme o osudu Židů, ale ve skutečnosti jsme vědět mohli, vědět měli, a také vlastně věděli. A nedává vinu jen nacistům jako realizátorům, ale všem, kteří v hloubi srdce jejich děsivý plán uvítali, protože nenávist, kterou se sami neodvážili realizovat, za ně vyřídil někdo jiný.

Němci jako národ jsou právem kritizováni za to, že k Šoa mlčeli a dobrovolně neviděli a neslyšeli. Ale: udělali Spojenci- zejména po roce 1944, například po zprávě uprchlíků z Osvětimi Rudolfa Vrby a Adolfa Wetzlera - pro záchranu Židů vše, co mohli? Proč třeba nebombardovali železniční tratě ke koncentračním táborům? Nikdo uprchlíkům z tábora nevěřil - nebo nechtěl věřit - něco takového přeci nebylo možné!

Navíc – o vyhlazovacích táborech věděli nejen Němci. Ve filmu Šoa vzpomínají polští rolníci, jak naznačovali Židům v transportech brzkou smrt: přejížděli si prstem přes hrdlo. Jeden z nich popisuje, jak oral pole hned za dráty jednoho z lágrů a jak slyšel křik obětí. Na otázku "Nevadilo vám to?" zněla odpověď: "Člověk si zvykne na všechno."

Když se ve filmu Norimberský proces ptá již odsouzený nacistický říšský ministr spravedlnosti Ernst Janning svého amerického soudce Haywooda, kde udělal chybu, odpoví mu Haywood, že již tehdy, když poprvé jako soudce soudil ne podle práva, ale na politickou objednávku. To ostatní již byl jen důsledek.

Vina za židovský osud nezačíná až v Osvětimské bráně. Začíná už u žlutých hvězd, povinně přišitých na kabátech a okolím zbaběle, či možná i souhlasně akceptovaných, u zákazu pro Židy chodit do určitých veřejných míst a jezdit v dopravních prostředcích. U norimberských zákonů a pokračující komunikaci politiků s Hitlerem poté, co tyto zákony byly přijaty.

Jak to, že se většina společnosti nejen v Německu, ale i v okupovaných zemích (čestnou výjimkou byli Bulhaři a Dánové) nevzbouřila proti tomu, že jejich sousedé kamsi mizí, že jsou náhle společensky degradováni? Přesně to říká náš dnešní biblický text: „Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt“.

Pro letošní leden připravilo Židovské muzeum v Praze kampaň na zastávkách tramvají i u velkých nákupních center s nápisy: "Modrooké osoby mají zakázáno používat telefonní automaty" nebo "Osoby s pihami mají zakázáno používat autobusy a trolejbusy“ nebo „Holohlaví mají zakázáno telefonovat“.

Stejně absurdní, šokující a nebezpečné totiž byly protižidovské zákazy a nařízení, které platily na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945. Židovské muzeum v Praze tak chtělo hlavně mladým lidem připomenout, jaké perzekuci byli Židé vystaveni za nacistické okupace. A také, jak je možné, že jejich sousedé tomu mlčky přihlíželi.

To se totiž může kdykoliv stát znovu a opět. Pravda o nás lidech je totiž taková. Zajímá nás jen to, co se týká nás samotných. To ostatní je daleko, a tak o tom raději nevíme. „Což jsem strážným bratra svého?“ ptá se Kain Právě v tom je podstata kolaborace se zlem, že těmi strážnými být nechceme. Myslíme si, jak je to mazané a taktické, starat se jen o to své. Ale biblická moudrost mluví jinak.“Budeš-li v čas soužení zbabělý, nezachráníš se v posledu tím, že se vykašleš na ty ohrožené“.

Naopak ohrožuješ tím sám sebe, neboť pravda, právo, svoboda jsou nedělitelné. Všechno se tě dotýká, každá smrt umenšuje i tebe. Tvoje svoboda, tvůj život jsou v ohrožení, dokud lidé okolo trpí v nesvobodě a bezpráví. Ve svém vlastním zájmu vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt, ujmi se těch, kteří se potácejí na popravu. Zítra se můžeš potácet a být vlečen ty sám. A pak budeš čekat na svého strážného. Myslíš, že přijde?

Člověk má vědět, co se děje tomu, kdo žije vedle něho. I v těch nejhorších dobách se našli takoví, kteří uměli Židům, vězňům, pronásledovaným, Romům, vyháněným pomáhat, protože neměli v srdci nenávist a nenechali si namluvit, že jsou to jejich nepřátelé.

Často se ozývá nad takovými věcmi, jako je holocaust, otázka: jak je možné, že to Bůh všechno dopustil? Ale není to tak, že to dopustili lidé? Kdyby se v Německu (ale pak i Rakousku, Slovensku, ....) před sedmdesáti lety křesťané chovali podle svého vyznání, nemuselo k těm hrůzám vůbec dojít, nebo nemusely být tak strašlivé.

Kdyby se všichni byli ztotožnili se Židy tak, jak to udělal dánský král Kristián X., který si na šaty sám připnul Davidovu hvězdu a jeho poddaní ho následovali! Svou odvahou zachránili tisíce životů a sobě neublížili... Proč jsme to neudělali také? kdyby všichni byli ochotni nosit žlutou hvězdu, z milosrdenství a lásky k bratru, museli by se nacisté zastavit a holocaust by se nekonal.

Každé zlo je v zárodku takřka nepozorovatelné, nejeví se tak. Měli bychom být citliví i na drobné nespravedlnosti a nemlčet. Nebuďme lhostejní. Jenom tak lze po všech těch hrůzách lidské lhostejnosti, co jich jen v historii bylo, čestně žít.  Biblický text, o kterém mluvíme, je vytesán do kamene, který připomíná kde kdysi stávala v Norimberku synagoga. „Když říkáte, my jsme to nevěděli, zdaž tomu Hospodin nerozumí, ten který chrání tvůj život, to neví? Bůh odplatí člověku podle jeho činů!“

Amen

                 
Obsah vydání       12. 3. 2007
12. 3. 2007 Příští volby by se měly stát referendem o zrušení americké základny Tomáš  Stýblo
9. 3. 2007 Jací jsme?
12. 3. 2007 Příznivci protiraketové obrany se sejdou v pondělí
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
12. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu Jan  Bláha, Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná
12. 3. 2007 Bláhové pomýlení a logická argumentace Lukáš  Posolda
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 Faunův labyrint -- skvělý film, který by měl najít cestu do českých kin Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Dějepis není pohádkářství, aneb Jen pohádkám můžeme klidně věřit, protože víme, že jim nemůžeme věřit Uwe  Ladwig
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
12. 3. 2007 Sidžo o chvíli zmierenia Ján  Zambor
12. 3. 2007 Chtějí myslivci cenzurovat Českou televizi? Miroslav  Šuta
12. 3. 2007 Výzva k dialogu Irena  Zítková
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
12. 3. 2007 Bajka o kompotu a marmeládě Jiří  Podhorecký
12. 3. 2007 Křesťanství mezi libertinstvím a farizejstvím Boris  Cvek
12. 3. 2007 François Bayrou: Budoucí francouzský prezident? Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Jacques Chirac nebude kandidovat Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví
12. 3. 2007 Druhá schůzka iniciativy "Jsme občané!"
12. 3. 2007 Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění
12. 3. 2007 Evropa, její hodnoty, sjednocení a "ústava" Ondřej  Šlechta
12. 3. 2007 Jak rychle jezdit? Ivo  Antušek
12. 3. 2007 Rychlost Petr  Wagner
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta