20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Pravdy a nepravdy

reakce na článek Davida Pazdery a Veroniky Sýkorové "O demonstraci proti válce v souvislostech", článek Štěpána Kotrby "Rozbíječi protiválečné občanské koalice demonstrovali proti válce" a tiskovou zprávu Mladých zelených "České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou"

Nedá mi to, abych po přečtení Britských listů nereagoval na články o sobotní demonstraci proti rasismu, válce a základnám, kterou pořádala Iniciativa za sociální fóra. Hrubého zkreslení, bez znalosti skutečného stavu a navíc s horkou hlavou, se dopustili bohužel i pisatelé z mé vlastní organizace.

Komunistický svaz mládeže podporoval před lety vznik Iniciativy za sociální fóra, jako platformy pro dialog nesouhlasných hlasů se současným stavem světa. V iniciativě samozřejmě nepracoval nekriticky – poukazoval na limity sociálních fór a přinášel své pohledy na světové i místní problémy a nástin řešení – ostatně, tak to v diskusích chodí. Vnímal i specifika českého prostředí a nevyzrálost či dokonce pustost onoho kritického hnutí – ve srovnání se zahraničními fóry ještě markantnější. Pravidelně se účastnil českých sociálních fór, evropských sociálních fór i Mezinárodních dnů proti válce, které připadaly každoročně na polovinu března.

Prosazoval vždy zásadní demokratické principy – možnost zúčastněných skupin vystoupit, prezentovat se na akci svými transparenty, vlajkami, pickety či podobně. Bez ohledu na názorové rozpory hájil toto stejné právo pro všechny a bojoval proti diskriminaci, xenofobii a netoleranci, včetně politické. Ostatně – boj proti rasismu byl i tématem sobotní demonstrace. A v organizačním štábu demonstrace nikdo proti formě prezentace KSM neprotestoval. Je smutné, že na demonstraci nebylo pestřejší, duhové složení, ale to vypovídá spíše o stavu celého hnutí. Ostatně 150 či kolik lidí na akci Iniciativy za soc. fóra a cca 80 na akci Iniciativy Ne základnám vypovídá samo za sebe. Že jiné formy akcí, na kterých byli komunisté přítomni, ať již se jednalo o páteční street party či mírový symbol, nevyžadují přímou propagaci a taky tam uskutečněna nebyla, je jasné...

Velkou roli v této Iniciativě, ale nejen v ní, sehrál právě Mirek Prokeš, ano, člen komunistické strany, aktivista se širokým záběrem, dlouhodobě pracující s mladou generací. I když můžeme mít rozdílné názory (a máme) na řadu věcí, stavět ho do role obžalovaného, jak činí příspěvek dvou komsomolců, bych si netroufl. A to nejen proto, že i na Britských listech je za své odborné články až nenávistně a občas troufám si říci i přihlouple nálepkován opačně - antikomunisty...

Další nepřesnost ve zmiňovaném článku se týká jiné iniciativy – Ne základnám. KSM tuto iniciativu neinicioval, nezaložil. Pouze krátce po volbách zahájil vlastní petiční akci proti základnám a v čase, kdy byla iniciativa jako nadstranická zakládána, se do ní podobně jako řada dalších organizací aktivně zapojil. Měl v té době po svou petici již zhruba 5000 podpisů, když vznikla petice druhá... Dnes je pod peticí skoro 80.000 podpisů, Iniciativa jich má zhruba 20.000, na petičních akcích KSM získává i podpisy pod petici Iniciativy a na aktivitách zastřešujících protesty proti radarům se podílí. Při organizovaných akcích respektuje vzájemné dohody, protože důvěra je v této první křehké snaze o širší spolupráci, v zájmu společného cíle – říci Ne základnám, důležitá.

O nálepkování toho či onoho z úst Štěpána Kotrby se zmiňovat ani nebudu, nestojí to za to, jen upozorním, že si každý může v dokumentech organizace a na webu KSM přečíst, co KSM chce, z čeho vychází a co dělá.

Komunistický svaz mládeže (KSM) je nezávislá, dobrovolná, mládežnická organizace vycházející z učení Marxe, Engelse, Lenina a dalších významných myslitelů komunistického hnutí a navazující na pokrokové tradice československého a celosvětového mládežnického hnutí. KSM usiluje o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských -- zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.

Zdroj ZDE

A že srp a kladivo má ve znaku i řada komunistických stran (mimo jiné i ve vládě zastoupení komunisté v Itálii...) v současném světě, je mimochodem i ve znaku Rakouska (A rudá hvězda i na pivu Heineken :-)... Ostatně stejně bych mohl argumentovat proti křesťanům, aby nepoužívali kříž, když pod tímto znakem byly pořádány křížové výpravy či upalování čarodějnic. Budiž mi levicové přátelé z kruhu věřících svědkem, že jsem to po nich nikdy nechtěl...

Závěrem snad zbývá jen omluvit horké hlavy mladých komsomolců, které zaslouží určité omytí. „Nejsme jako oni“ říkáme si přece na adresu těch, kteří nás chtějí zakazovat, perzekvovat a pronásledovat. Jednotu nerozbíjí prezentace toho či onoho názoru, jednotu netvoří ani prezentace jen jednoho názoru, jednotu boří antikomunismus, předsudky a politický rasismus.

Ano, je pravdou, že média neinformují objektivně o problematice vojenské základny USA v ČR, ani o veřejných akcích proti ní. Že se snaží označit všechny protestující za komunisty a zneužít prezentace komunistů k posilování tohoto obrazu. Ale ustupovat mediálním hrátkám místo posílení duhového obrazu správnou cestou není.

Podobně jako zbytečné omyly a prezentovaná zkreslení z vlastních řad.

Autor je předsedou KSM

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 2. 2007 Janečkův milicionář a internetové výročí Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla   
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím   
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
14. 12. 2006 Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR   
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba