20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Varujeme !

Otevřený dopis kosovským Srbům a všem dalším národnostem

Jiří Vraný

Faktické odtržení Kosova od Srbska a nynější návrh na jeho formální legalizaci nápadně připomíná anexi československého pohraničí roku 1938 a hrozí Evropě stejnými důsledky. V Československu zneužívala německá menšina dávno před vypuknutím otevřeného konfliktu práv místní samosprávy a hospodářské moci k upírání českého historického území Čechům a k jejich vyhánění z něj. V Jugoslávii zneužívala albánská menšina po léta samosprávného uspořádání státu a moci z něj plynoucí k vyhánění Srbů z historického jádra jejich vlasti v Kosovu. V Československu požívala německá menšina více občanských a lidských práv než Němci v Hitlerově říši a přesto ji ovládli nacisté se svými pomahači.

Text otevřeného dopisu zaslal redakci poradce a sekční šéf místopředsedy vlády v letech 1998-2003, ekonom a delegát sjezdu ČSSD Jiří Vraný

Rozpoutávali pak teror proti Čechům i loajálním Němcům a přitom se prohlašovali za jeho oběti. V Jugoslávii měla albánská menšina lepší hospodářské i politické postavení než obyvatelstvo Albánie a přesto ji ovládli pomahači mezinárodního islámského terorismu. Rozpoutávali pak teror proti všem včetně loajálních Albánců, ale za národnostní útlak a teror vydávali snahu toto řádění zastavit.

V Mnichově daly Británie, Francie a Itálie - za mlčení či podpory jiných evropských států - volnou ruku Německu proti oběti agrese, kterou rozpoutalo ve jménu hájení národnostních a dalších lidských práv. Albánie by však sama nestačila ani na zbytky již rozbité Jugoslávie a současní Mnichované šli tudíž ještě dál. Za rozhodujícího vlivu USA a čtyř států jež kdysi spáchaly mnichovský diktát, ale i za opětovného mlčení či spoluúčasti jiných evropských zemí oběť albánské větve mezinárodního islámského terorismu sami napadli.

Mnichovský diktát upřel pod rouškou uplatnění práva národů na sebeurčení Čechům právo na jejich historická území a zanedlouho přinesl i okupaci jejich zbytku. Bombardování státu zbylého po rozbité Jugoslávii a okupace části jeho území pod rouškou nutnosti zastavit etnické čistky a zajistit národnostní a vůbec lidská práva všech tamních národností přineslo vyhnání statisíců Srbů i příslušníků dalších etnik albánskými separatisty.

Mnichovská vstřícnost Chamberlaina a Daladiera vůči německé větvi mezinárodního fašismu vynesla Británii bombardování, Francii okupaci a oběma definitivní ztrátu někdejšího mocenského postavení. Své si vytrpěly také další národy, jejichž vůdci k agresi proti Československu mlčeli nebo se na ní přiživovali. Clintonova, Blairova a Solanova vstřícnost vůči albánské větvi mezinárodního islámského terorismu stála životy Američanů při útoku 11. září 2001 a poté Britů v londýnském metru i Španělů ve vlacích u Madridu. Také další země trpí nejhoršími formami kriminality, jimiž ze své kosovské základny zamořuje Evropu mezinárodní islámský terorismus.

Mnichovský diktát měl podle svých pachatelů přinést „mír pro tuto generaci“, ale Winston Churchill právem varoval, že je jen začátkem něčeho ještě horšího. Dostane-li dnes islámský terorismus v Evropě vlastní stát, byť pro začátek s omezenou suverenitou, půjde dále tak jako šel jeho nacistický vzor. A dále půjdou i jiní. Až bude třeba turecká menšina žádat oblasti Německa v nichž převládne, třeba čínská povýšení China Townů v některých přístavech na svobodná města a kdoví kdo co ještě dalšího, bude zastavení populační agrese stát možná více obětí, než stálo zastavení fašistické agrese ve II. světové válce.

Právo jedněch národů na sebeurčení nestojí nad právem jiných národů držet svá historická území a vládnout na nich. Dovolit aby se přistěhovalectví - a v Kosovu dokonce přistěhovalectví řízené kdysi tureckými, italskými a německými okupanty - stávalo zbraní k odtržení území na němž přistěhovalci získali většinu, je smrtelnou hrozbou pro Evropu. Nové stěhování národů probíhá a jeho obětí se snadno mohou stát i ti, kteří mu pro své mocenské zájmy upravují cestu.

Ve jménu zachování svébytnosti Evropy a její obrany před pohlcením nově se vynořujícími silami je třeba trvat na suverenitě Srbska v Kosovu jako historickém srdci srbského území. Už současný statut Kosova je nelegitimním výsledkem agrese. Případné formální odtržení této části země nemůže být legitimní o nic více a zůstane právem Srbska své území opět získat jakýmikoli prostředky a potrestat podle vlastních zákonů pachatele jeho anexe - včetně vrahů od zeleného stolu, kteří inspirovali přímé vykonavatele.

Přátelé,

tažení proti vaší zemi v nás budilo hnus a obavy ještě předtím, než jsme roku 1999 zasílali ze sjezdu České strany sociálně demokratické výraz solidarity s přepadenou Jugoslávií.

Také proti nám byla kdysi vedena kampaň, vydávající separatismus ve službách sousedů za národně osvobozenecké hnutí, obranu proti němu za útlak a teroristy s jejich zázemím za oběti. Heslo lidských práv se hodilo i ke zdůvodňování anexe našeho území a státy označované za vzory demokracie se proti nám v jejím jménu paktovaly s vyznavači hůře než středověkých mýtů krve a půdy.

Z naší země vydaly svému konkurentu nejprve část přímo a ze zbytku jej nechaly udělat protektorát zanedlouho. Část vaší odtrhly nejprve jako protektorát a s jeho předáním svým klientům si dávají na čas. Nás silnějšímu agresorovi předhodily, na vás zaútočily v zastoupení slabšího samy. Mnichov však zůstává Mnichovem, ať se provádí najednou nebo po etapách a dnešní situace ukazuje, že obdoba starého zločinu přináší také obdobu jeho následků.

Usmiřování i přímá podpora fašistů a jejich souputníků jim dodávaly na síle a drzosti, až zaútočili na

ty, kteří je chtěli využít pro své cíle. Usmiřování i přímá podpora religiozního nacionalizmu a jeho souputníků daly výhonkům kombinace politiky s kriminalitou vyrůst do celosvětové sítě terorismu, s vydatným podílem obchodníků s drogami a bílým masem z UCK. Kdysi zabíjely německé pumy občany Británie a Francie, oslavující Chamberlaina a Daladiera po návratu z Mnichova. Nyní se cílem islámských teroristů stali obyvatelé USA a Španělska, podporující Clintonovy a Solanovy rozkazy bombardovat vás.

Svým někdejším pěstitelům začínají přerůstat přes hlavu síly, které pěstovali na Balkáně či v Orientu a které mohou uvolnit lavinu, nebudou-li zadrženy v Kosovu. Vydání této části Srbska jakýmkoli způsobem Albáncům by legitimizovalo pseudomírové anexe za použití "populační zbraně", kterou nacionalisté "chudého Jihu" dávno hrozí "bohatému Severu" a občas zkoušejí ve vzájemných konfliktech. Precedent úspěchu této zbraně v Evropě by byl hrozným pokušením pro celý svět.

Odvrácení další světové války závisí dnes i na udržení územní integrity Srbska a v tomto ohledu není možný žádný kompromis. Výroky, jako bylo prohlášení Albánie za prvek stability na Balkáně českým ministrem obrany, jsou nezodpovědné. Ujišťujeme vás, že byť tak mluví člen vlády vedené naší stranou, nenachází ohlas u jejího členstva, ale pouze u těch českých neokolaborantů, kteří se nestydí přímo či oklikou sympatizovat s nacistickou agresí proti vlastní zemi a s jejími pomahači.

Odmítání výsledků první světové války počalo druhou. Odmítání a tím více faktické rušení výsledků, jimiž vítězství nad jejími iniciátory zrodilo desetiletí míru v Evropě, otevírá cestu ke třetí. Zamezit jí nelze bez zkrocení staronových viníků obou předchozích katastrof. Těmi byli a jsou také kolaboranti i politikové, hrající si s ohněm v naduté víře, že spálí pouze jiné.

Nelze čekat, až budou třeba USA bombardovány za boj proti separatistům, požadujícím připojit China Towny v jejich městech k Číně nebo až budou němečtí politikové souzeni za potlačování menšiny, prosazující zřízení turecké enklávy v jejich vlasti. Obranou srbského Kosova bráníte i ty, kteří proti vám dnes vystupují.

Vaše situace je těžká proto, že stojíte v první linii boje proti celosvětové katastrofě. Nejste však sami. Také my se budeme snažit pomáhat vám alespoň takovými kroky, jako byla česko-řecká iniciativa za dob bombardování Jugoslávie a učiníme vše pro to, abychom mohli pomoci účinněji.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce