20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem!

"Sapatero" ale "vzorově" zvítězil nad Aznarem (a USA)?

Příspěvek si neumanul poučovat případného čtenáře o výslovnosti. Ani nemůže nahradit informace ze závodů F1. Jen si trochu -- možná neuváženě -- zakoketoval s několika vlastními jmény, také na okraj našich českých mediálních zvyklostí. Takže se také návazně dotkne politické trvalky těchto dní --- míry toho, kam až mohou sahat zahraničně-politické záměry vlády, riskuje-li, že v následných volbách bude muset předat moc opozici. Zapatero před volbami, o nichž je níže řeč, výslovně slíbil, že pro něho je zásadou mezinárodní mírové politiky respekt k mezinárodnímu právu, včetně negativního vztahu k další vojenské podpoře USA v Iráku. Moudrému napověz?

1) Všechna možná akusticky se projevující média zabývající se sportem zmiňovala se tento víkend o automobilovém závodníku AlonZovi. V českém prostředí, pokud jde o Fernanda Alonza, tomu nebylo nikdy jinak. My totiž vždycky v češtině každé "z" vyslovujeme "z". Alonzovi jako Honzovi. Zrovna tak jsme po celou dobu, co byl premiérem Španělska José Maria Aznar, vyslovovalo se všude příjmení tohoto politika se "z"; jak je psáno, tak je u nás -- někdy -- dáno. Když v dubnu 2004 premiér Aznar neuspěl ve volbách, převzal jeho funkci José Luis Rodríguez Zapatero. Zcela nepochopitelné v našich českých poměrech je, že si asi někdo -- zřejmě náhodou -- poslechl, jak to vlastní jméno vyslovovali v médiích někde za humny a hned napoprvé najednou zaznělo nečekané "[Sapatero]"! Heurékááá! Tentokrát další ovce se bez rozpaků okamžitě podřídily jednou inaugurovanému "s" tam, kde oko bezpečně vidělo "z" a jazyk pak s výchozími rozpaky artikuloval "s". A správná výslovnost u jednoho jména byla jako kouzlem nastolena. Koneckonců česky se dá to jméno dokonce přeložit jako "švec" (nebo "obuvník", chcete-li). NIKDO už si nedal práci s tím, že také u jména Zapaterova předchůdce by mělo znít psané "z" jako "s", tedy "[aSnar]". Takže budeme mít v českém jazykovém prostředí do skonání světa chybné "aZnar" s náležitým "Sapatero"; v závěsu také s již deponovaným -- ne pro chybu v motoru -- "alonZem". --- Jen na okraj: José se vysloví "[choSé]" a Rodríguez zní správně jako "[RrodrígeS]". Ještě že jsme ve všem tak suverénní a vždy vyslovujeme všechno tak, "jak nám huba narostla". Zadejte si však nepřesně webovou stránku nebo se spojte mobilem na přibližné číslo! Hned bude vidět, že více péče veřejné prezentaci sdělovaných "údajů" by bylo obecně na prospěch.

2) Jak bylo zmíněno shora, Zapatero zvítězil v těch volbách před třemi lety také proto, že se v zjitřené situaci jasně distancoval od politiky přímé vojenské podpory úsilí USA v Iráku. Ještě před volbami slíbil, že stáhne z Iráku španělské vojáky. Mj. též argumentoval tím, že vojenská akce USA v Iráku nezískala požehnání ze strany OSN. Aniž bychom teď museli jít do podrobností, je zajímavé, že Zapaterova vláda navázala nesrovnatelně srdečnější vztahy, než tomu bylo za Aznara, např. s Chávezovou Venezuelou (u všech tří jmen "z" se vyslovuje jako "s"!) a s Castrovou Kubou. --- Pokud se říká latinské "ceteris paribus" (tj. přibližně: když lze porovnávat), pak za současného zjitřeného veřejného mínění týkajícího se základny USA na území ČR, bylo by možno také říci, že:

Že by 3)? --- Šéf ČSSD Jiří Paroubek se sice nejdříve opatrně vyjádřil, že kdyby ta radarová základna USA byla malá, že by asi s tím problém neměl. Nyní kdekdo v Česku ví, že téma je nanejvýš senzitivní, dokonce stále senzitivnější. Opoziční politik musí s tím rozhodně kalkulovat; neboť zodpovědnost na něm neleží a nabízí se využít "lidové nevůle" vůči té základně. Navíc je tu další možná argumentační "výhybka" ne nepodobná tomu, nač mohl poukazovat Zapatero. Pokud šlo o nasazení vojáků v Iráku, Zapatero uplatnil jako argument, že tam vojenské aktivity neprobíhají pod hlavičkou OSN. V ČR může nejen J. Paroubek zrovna tak oprávněně tvrdit, že chystaná základna USA v Brdech má vzniknout na základě dvoustranné úmluvy, nikoli jako obranná akce NATO. Pokud ovšem počítáme jak s tím, že závažné vojensky a bezpečnostně relevantní problémy nemůže řešit "ulice", tak s tím, že Topolánkova vláda si je víceméně jista tím, že bude možná prezentovat radarovou základnu u nás jako nezbytnou daň míru a doklad pozitivního vztahu k USA, může být v ČR politické jaro mnohem víc horké, než se zatím jeví. Emoce lze vydatně využít (i zneužít) politicky. Zvláště v atmosféře, která vykazuje polarizaci v takové míře, jako je tomu v ČR. Moudrému napověz? Ano, Topolánkova vláda to nebude mít lehké, zůstane-li ve věci radarové základny u mezistátně dvoustranného modelu a bude-li koketovat pouze s tím, že možná budeme létat do USA bez víz.

Jako kdyby nějak vše souviselo se vším, jak se u nás kdysi napevno tvrdilo. Snad se hodí upozornit ještě na následující dvě stati:

Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči?

"NE!" americké základně znamená "NE!" Americe?

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce