20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva

Téma amerických radarových základen je z těch, které rozděluje společnost tak hluboko, že -- být zde, kromě vzájemných ideologických stigmat komunistů a antikomunistů, ještě i dogmat náboženských se špetkou fundamentalismu - nejspíš by se toto téma stalo natolik kolizním pro společnost, že by ji mohlo dovést až k občanské válce.

Autorka je mírová aktivistka, členka koordinačního centra Iniciativy Ne základnám!

Naštěstí žijeme v mírné končině, příznačné umírněnými náturami lidí s holubičími povahami, a tak zde (doufejme) občanská válka a fyzické krveprolití (podobně jako nedávno na Balkáně) nehrozí. Ovšem jak vece věky osvědčené moudrosloví, "nikdy neříkej nikdy...".

Naše zem se dokázala státotvorně uspořádat dokonce i po sametovém roztržení Čech a Slovenska vedví, aniž by přitom padl jediný výstřel, a až na pár vajec, přistanuvších na hlavě některých tehdejších politiků, se celá věc obešla bez větších incidentů. Pohříchu ale také i bez referenda!

Tento vykřičník se však zadřel v myslích mnoha lidí dobré vůle, a to jak Čechů, tak Slováků. To, co kdysi vytvořil zakladatel moderního Československa, T. G. Masaryk, dokázali šmahem zmařit nesvatí Václavové Havel a Klaus. A ztrpkne úsměv u vědomí, že jsou to právě tito dva státobořiči, kteří se často tak okázale odvolávají právě k myšlenkovému odkazu "tatíčka" Masaryka.

V demokratických zemích moderního západního typu je naprosto stěžejní, že se zásahy do státní a územní suverenity neobejdou bez referenda. Patří to k elementárním pilířům, na nichž stojí a padá vyspělost demokracie.

V českých zemích máme však k těmto demokratickým principům na míle daleko, a o tom, aby si český občan mohl říci, že žije v demokracii, si můžeme opravdu jen nechat snít. Stále zde totiž existuje obrovská skupina lidí prolezlých totalitními manýrami, kteří by nejraději občana a jeho právo v demokracii spolurozhodovat, zcela eliminovali a podřídili jej tvrdé diktatuře.

Případ cizí radarové základny na území našeho státu je toho zcela pregnantním dokladem. I přestože nezávislé průzkumy dokladují, že většina lidí si zde americký radar nepřeje, přesto tvrdě totalitní manýra Mirka Topolánka diktuje a znevažuje občanský názor.

Podle vlády Mirka Topolánka jsou občané ti poslední, kdo by se měli k této problematice vyjadřovat, neboť jsou zřejmě podle něj hloupí a nevědoucí, co jim a jejich dětem škodí, a co prospívá. Odhlédneme-li od technických parametrů a faktu, že každý radar (mobilní telefon nevyjímaje) způsobuje zdravotní rizika a zátěž elektromagnetickým polem, je z hlediska demokracie tvrdošíjnost Mirka Topolánka nerespektovat právo na referendum v tomto případě dětinská a hloupá, neboť nechápe, že jedině referendum - jakožto celospolečenské alibi - jeho samotného i jeho vládu zprostí podezření z korupce a budoucího vyšetřování, které jistě nastane, pokud sem radary dovolí umístit bez mandátu uděleného lidem. Toho však premiér nedohlíží.

Pak ale je pro demokracii nanejvýš žádoucí, aby čeští občané-demokraté vyvolali iniciativu za zrušení vládnoucí Občanské demokratické strany, resp. vypuštění z jejího názvu pojem "občanská". Protože se občansky nechová, pokud nerespektuje názor většiny lidí. Jestliže kdysi Občanská demokratická strana vznikla přetransformováním z nezávislé občanské iniciativy "Občanské fórum", jež si zakládalo právě na svém širokospektrém záběru občanů a názorové pluralitě, byl to -- po diktatuře vlády jedné strany - vcelku přirozený vývoj. Bohužel, do dnešních dnů z tohoto étosu nezbylo vůbec nic. Svobodná občanská demokracie se v rukou lídrů nástupnické ODS postupně rozplývala a krátila, až z ní v rukou Mirka Topolánka zbyl hybrid typický a příznačný spíše pro totalitní režimy. Vrchní náčelník "strany modrých ptáků" zavelí, zneužije třetinového vítězství ve volbách k tomu, aby nastolil pomocí metod "noci dlouhých nožů" řád po svém, a okleští občana v jeho právech rozhodovat o čemkoliv. Vždyť zarytou nevolí k mechanismu referenda si Mirek Toplánek zadělává na něco, co se mu může vymstít. Jestliže totiž nedovede naslouchat a respektovat hlas lidu, nebude lid naslouchat ani hlasu jeho. To je obvyklá přirozená reakce.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu   
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
19. 3. 2007 O demonstraci proti válce v souvislostech David  Pazdera, Veronika Sýkorová
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít   
19. 3. 2007 Rakety, radar, referendum Stanislav  Vozka
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula