14. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 12. 2006

Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR

Vzhledem k argumentům, kterými ministerstvo odůvodnilo své rozhodnutí o rozpuštění Komunistického svazu mladých, je důležité zabývat se otázkou antikapitalismu z hlediska souladu tohoto s ústavním pořádkem České republiky, píše čtenář Daniel Koval

Je snaha o odstraněni systému, založeném na soukromém vlastnictví výrobních prostředků v rozporu s článkem 11. Listiny základních práv a svobod? 1. odstavec, 1. věta článku 11. praví: "Každý má právo vlastnit majetek." Tuto normu je třeba vykládat s ohledem na systematické zařazení mezi "Základní lidská práva a svobody" (oddíl. hlavy 2.) jakožto způsobilost každého být subjektem vlastnického práva, jako právo každého disponovat věcmi jakožto podmínkami své existence, a to ve formě vlastnictví, tedy nejvyššího právem chráněného panství osoby nad věcí.

Protože kdyby nebylo garantováno právo každého na nejvyšší panství nad věcmi... životními podmínkami, pak by byl jednotlivec nezpůsobilý k vlastnickému právu trvale v područí jiného, kdo by možností nejvyššího právního panství (tedy vlastnictví) disponoval Tím by byla pochopitelně zpochybněna svoboda i lidská důstojnost.

Způsobilost k vlastnictví však není neomezena. Ne každý je způsobilý vlastnit cokoli. Ve druhém odstavci článku 11. se totiž praví "Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoji národního hospodářství a veřejném zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce, nebo určených právnických osob...."

A může politická moc stanovit prostřednictvím zákona, že výrobní prostředky (zcela nebo zčásti) mohou být z důvodů uvedených v tomto odstavci jen ve vlastnictví státu nebo obcí?

Odpověď zní ano (pakliže se jim podaří důvody článku dvě pro tento účel obhájit, pochopitelně). V takovém případě přestanou být fyzické osoby ze zákona prostě právně způsobilé k soukromému vlastnictví výrobních prostředků jako takových, nejen k vlastnické právo ke konkrétním věcem, jako v případě vyvlastnění, vlastnictví k výrobním prostředkům ve výše vedeném případě zanikne pro nezpůsobilost subjektu k takovému právu.

Je potřeba v takovém případě zaplatit náhradu?

Odpověď zní ano. Je to analogické jako u vyvlastněn. Zde Listina výslovně stanoví náhradu jako jednu z podmínek vyvlastnění. A i kdyby tak explicitně nestanovil, bylo by vyplacení náhrady z hlediska Listiny nezbytné. Odejmutí vlastnického práva bez náhrady by totiž bylo v rozporu s ustanovením článku 1. Listiny, kde se praví: "Lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti a právech." Někteří vlastníci ( ti, jejichž vlastnické právo bylo odejmuto) by tak byli znevýhodněni vůči těm, jemž bylo zachováno.Výslovná možnost vyvlastňovat bez náhrady, obsažená v ústavně První republiky je tak porušení rovnosti lidí v právech....

Toto vše co bylo řečeno platí nejen pro vyvlastnění, ale i pro zánik způsobilosti vlastnit podle 2: odstavce článku 11.Listiny. Vezměme si příklad, někdo investuje do kupříkladu továrny a druhý stejnou částku do řekněme starožitností. Továrna prvního bude znárodněna starožitnosti druhému však zůstanou. Stád zde jednoho zbavil majetku a druhého ne. Jasný příklad nerovného zacházení.

V takovémto případě by proto bylo lepší ptát se, jestli podle Listiny lze omezit vlastnické právo co do kvantity. Podle odstavce 2. článku 11. to možné není..... Ovšem, jakoukoli právní normu, tedy i čl.11 je třeba vykládat v kontextu ostatních norem, jako systém. Z tohoto hlediska je možné se ptát: Není způsobilost k vlastnictví, vykládaná jako kvantitativně-neomezená, fakticky neslučitelné s ostatními právy zaručenými Listinou? Zejména pak s článkem 1.větou první "Lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti a právech." .... Je na stoupencích radikální levice, aby dokázali, že tomu tak skutečně je a právo vlastnit majetek nelze co do výše chápat jako neomezené.

                 
Obsah vydání       14. 12. 2006
14. 12. 2006 ODS hraje ruskou ruletu Jiří  Pehe
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 Skoro novoroční zamyšlení Miloslav  Kučera
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 REACH podle Zelených
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče
14. 12. 2006 Ořezaný a osekaný REACH
14. 12. 2006 Vtip Britských listů námětem komentáře francouzské agentury AFP Štěpán  Kotrba
13. 12. 2006 Pravdu si nelze "přivlastnit", stejně jako ne VŠUP Jan  Paul
14. 12. 2006 Souboj pseudotitánů Zdeněk  Jemelík
14. 12. 2006 O cikánkách a lidech Martin  Škabraha
14. 12. 2006 Nejde jen o jazyk aneb námět pro nového spasitele
13. 12. 2006 Čunkovy kontejnery v Poschlé Zdeněk  Homola
14. 12. 2006 Mýto, Kapsch a politika
14. 12. 2006 Inženýrská pedagogika - jak učit učitele "nově" František  Augusta
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 Jarní vody I. Alex  Koenigsmark
14. 12. 2006 Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR
14. 12. 2006 Oříšky Tomáš  Koloc
13. 12. 2006 Cirkus v ghettu Vladimír  Janovic
13. 12. 2006 Základem amerického boje proti terorismu je systematické mučení
13. 12. 2006 Rusko - pokračující diplomatická ofenzíva Miroslav  Polreich
12. 12. 2006 USA odposlouchávaly telefon princezny Diany v onen večer, kdy zemřela
14. 12. 2006 Izraelská lobby, sionismus a Bakerův plán Daniel  Veselý
13. 12. 2006 Naši noví lidoví lidovci. Lidoví, ale naši. Oldřich  Průša
13. 12. 2006 Nad Pinochetovým hrobem, anebo Chile, Čína, Česko? Ivan Odilo Štampach

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2006 Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR   
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
23. 11. 2006 ...a nebo partaj jako vřed Ladislav  Žák
18. 11. 2006 Veřejná služba v rukou cenzorů Janečka, Lamberta, Savického, Baumruka a dalších Martin  Vadas
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie   
26. 10. 2006 Zakázat! Martin  Šaffek