20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně

Úvodem shrnu, že p. Martykánová a p. Myslík představili závažné argumenty proti kouření v restauracích, které přesvědčivě argumentují ve prospěch takovýchto omezení. Zejména argumentace p. Myslíka popisující pozici spotřebitele při hledání nekuřácké restaurace je velice výmluvná. Stojí však za to dále rozkrýt ekonomickou a filozofickou podstatu problému.

Jeho kořen totiž není primárně v diskusi o svobodě a čistém tržním řešení. Tyto mechanismy by jistě napomohlo vyřešení problému, pokud by pozice kuřáků a nekuřáků byla stejná. Zastánci čistého tržního řešení proto argumentují, že kuřák skutečně má stejnou pozici jako nekuřák, že může být založena nekuřácká restaurace bude li po nich dostatečná poptávka apod., a že tedy nikdo a nic nebrání nekuřákům, aby projevením své poptávky situaci vyřešili.

To ale ve skutečnosti, jak vyplývá i z článku p. Myslíka, není vůbec pravda. Porovnejme si reálnou šance kuřáků a nekuřáků ve stávající situaci, kdy se kouřit smí prakticky všude. V této situace kuřák může jít do kterékoli restaurace, a v pohodě si zapálit. Nemá tedy žádná omezení, může si vybrat i restauraci, v níž při jeho příchodu nikdo nekouřil, pokud to tam není explicitně zakázáno (a který restauratér by vyhodil platícího štamgasta - jeho zásadovost by ho taky mohla přivést ke krachu, protože konkurence by jej ráda pohostila). Navíc, vychází se z toho, že jeho okolí toto jedno jeho zakouření přímo, hned a teď viditelně nepoškodí (viz popis toho, že trh nemá paměť, v článku p. Myslíka). Proto v drtivé většině případů není vyhozen, což by se mu jistě stalo, kdyby třeba někoho pozvracel.

Naopak nekuřák je vystaven nutnosti hledat čistou restauraci, a i když ji nalezne, nemůže si být jist, že tam nepřijde kuřák a nezapálí si ještě v průběhu jeho návštěvy. Protože navíc restaurací zase není tolik jako mravenců, může se mu stát, že v dané obci nebo výletním místě jiná otevřená restaurace prostě není. Musí si taky, na rozdíl od kuřáka, pamatovat nebo zjišťovat, která hospoda je kuřácká a která ne -- kuřákovi je to jedno, protože prostě vstoupí, zapálí si, a buď ho tedy vyhodí, a nebo ho tam, a to ve většině případů, nechají. A chce-li být nekuřák v nekuřáckém prostředí, nezbyde mu, než občas od návštěvy restaurace ustoupit, zatímco kuřáka obslouží (téměř) všude a nemá problém. Tak je nekuřák nepřímo stimulován k tomu, aby když má hlad, občas přetrpěl čmoud od okolních stolů -- "vždyť to není tak hrozné".

A návrhy na zákaz kouření v restauracích ve skutečnosti usilují o to, tuto nevýhodnou pozici nekuřáků změnit (když pominu ušlechtilou myšlenku omezení kouření jako takového, tedy obecně negativního jevu -- ale to je obecná snaha, nikoli pouze specifikum restaurací). Pochopitelně, že se proti nim ozývají zejména kuřáci, protože se jim tím naruší výše uvedený komfort ve stylu "kam přijdu, tam kouřím", a někteří hostinští, kteří se bojí o svoji klientelu. Nicméně -- budou-li námitky silné, lze vyhovět i jim, a situaci otočit. A to poměrně jednoduše ..... uzákonit obecný zákaz kouření v restauracích, a pak na zvláštní povolení provozovat kuřácké a nezdravé restaurace, kde by ale bylo stanoveno, že

  • jídlo nemusí splňovat některé přísnější hygienické limity (aby si mohli štamgasti užít několik dnů zaleželý gulášek s trochou much)
  • zaměstnanci by měli být všichni kuřáci, nebo při podpisu pracovní smlouvy vyjádřit souhlas s tím, že budou pracovat v silně rizikovém prostředí (tedy být o tom skutečně informováni)
  • tyto restaurace označit zvláštním symbolem, aby byla informovanost dokonalá
  • v případě, že by daná restaurace měla geografický monopol, musela by povinně provozovat i nekuřáckou část

Takové řešení by postavilo přibližně kuřáky do té pozice, ve které jsou dnes nekuřáci, tedy restaurace s povoleným kouřením by mohly vznikat stejně dobrovolně jako dnes mohou vznikat nekuřácké. Pokud s takovýmto řešením budou kuřáci souhlasit, pak možná v praxi pochopí, v jaké pozici je dnes většina nekuřáků. A to je navrhované řešení ještě ke kuřákům vstřícné, protože uznává jejich právo jít si do hospůdky večer zakouřit, pokud jejich poptávka bude dostatečná na to, aby za určitých pravidel vznikaly na základě jejich projevené poptávky příslušné kuřácké restaurace. Že by měli spíše zanechat svého šíleného zlozvyku zcela, se neodvažuji jim vnucovat.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce