20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát?

Nebo nám stejně nepozorovaně jiný nový zanikl dříve, než vůbec vznikl?

Tento příspěvek hned nezačíná tím, co titulkem inzeruje. Nechce ironizovat tu situaci, do níž se jeden náš zákonodárce přímo v PČR dostal. --- Samozřejmě že text nepodává nový pohled na možný problém, zda Moraváci jsou ti Slováci, kteří kdysi ze Slovenska nedošli až do Prahy; na srdci mám stát citovaný jako "Čechy". Možná ještě rozpačitěji -- ne-li nezodpovědněji -- se v dalším odstavci dotýkám otázky, kde v ČR žijí jako svébytné etnikum Romové. A všem, kdož mě k tomuto článečku inspirovali, v závěru se zkroušeně omlouvám. Ale i rozpačitě děkuji.

Samozřejmě že je vždycky možné nějaký ten slovní "přešlap" odkutálet do ztracena, anebo pokusem o mlžení někdy naopak dále nečekaně vyzdobit. Cokoliv, co se řekne, lze přinejmenším vysvětlit tak, že to "přece" bylo myšleno jinak. Hezký příklad toho byl podán zrovna teď v Poslanecké sněmovně ČR, když poslanec Kováčik z řečniště se sugestivní vřelostí jako uvozujícím výrazem oslovil parlamentní shromáždění slovem "Soudruzi!". Po kratší pauze, když sám byl překvapen tím, co z vlastních úst zaslechl, přidal pak --- zdráhavě jako melouch či dovažek --- k těm soudruhům dodatečně jak pány či dámy, tak i sestry nebo bratry. Nebylo možno přehlédnout, jak přitom řečník setrvával plaše v tom svém Jiříkově vidění, nevěře vlastnímu sluchu. Jak si to potom "jako soudruzi" měli přebrat ti, kteří to slyšeli jako adresáti tohoto oslovení? Přičemž se tak stalo pár dní po Mezinárodním dnu žen, a přítomné poslankyně jako "soudružky" adresně už osloveny nebyly. (Přitom by se dozajista bývalo slušelo začít dvorně "soudružkami" a "soudruhy" oslovit až v závěsu, na druhém místě.)

Den předtím v programu "Události" (na ČT 2, v 21:00, 15. 3.) se na obrazovce představil velvyslanec zastupující zřejmě poměrně nový stát, Čechy. Alespoň nemluvil o žádném jiném státě, který by současně v blízké Vídni zastupoval. A také komentoval, že tamní rakouský premiér Busenbauer byl "v Čechách" jako v tom státě, který pan velvyslanec v Rakousku zastupuje. Takže Česká republika možná už neexistuje, anebo Čechy jako země se od ČR odtrhly a mají samostatné zahraniční zastoupení. Pak jenom nevím, zda do těch nynějších Čech patří pořád také např. Moravská Třebová, když toto město patří do Hradeckého kraje, jehož sídlo je ale bezpečně v Čechách?

Naopak zase, pouhý den po tom --- že by nepatřičném? ---mužsky soudružském oslovení parlamentu, hned ráno na stanici "Vltava" (ČRo 3, před 7:00, 17. 3.) zazněla upoutávka na jeden další rozhlasový program, který se měl dotknout problematiky rómského etnika. Ten program měl zachytit náměty nejen ze Slovenska, ale měl se zmiňovat také o Romech "v Čechách", tedy komplexně na území bývalé ČSR. Mé srdce začalo plesat. Takže když se nedávno ozvaly některé kritické hlasy, týkající se ubytování --- či lépe "transferu" --- Rómů žijících ve Vsetíně, bude to zřejmě nějaký nepodložený výmysl. V našem bezprostředním okolí jsou podle upoutávky Rómové přece jenom na Slovensku a "v Čechách"! . Na Moravě (nebo ve Slezsku) tudíž nežijí. A Vsetín je naštěstí na Moravě. Co to pořád lidé s tím Vsetínem mají?!

Je nejvyšší čas se všem zde omluvit za jistou nehoráznost, danou či nabídnutou zkratově viděnými a slovně se sugescí na stříbrném tácu prezentovanými souvislostmi.

1. Výraz "soudruh" jistě u nás --- nejen "v Čechách" --- měl kdysi dávno dobrý zvuk. A je jistě škoda, že ve 20. století se to s tím "soudružstvím" jaksi sémanticky neblaze zakalilo. Snad i pan poslanec Kováčik teď mohl vycítit, že mi je nepřehlédnutelné ztráty mnoha těch pozitivních příznaků výrazu "soudruh" líto.

2. Pan "ambasador" (jak jej pí. moderátorka oslovila) Jan Koukal ať mi nemá za zlé, že jsem jej vzal za jeho slova. Nechce-li používat oficiálního dvouslovného názvu státu, který -- doufám -- stále zastupuje, máme tu přece k dispozici "Česko".

Bohužel ve stejné relaci následně i pan ministr Bursík se také nepohyboval v ČR nebo v Česku, nýbrž zřejmě ministruje "v Čechách". Mnohým z nás se toto slovo moc nelíbí, ale cožpak to není jen ta první polovina výrazu "Československo", s nímž jsme kdysi nastoupili svou cestu do poválečné Evropy po roce 1918? Určitě nejsem (a ani jsem nebyl) zakuklený "moravista", ale --- ruku na srdce --- ani ty Čechy už hezkých pár desetiletí svými možnými hranicemi již nejsou tím, čím kdysi bývaly! (Kolikrát to dřívější "zemské" -- a potenciálně "spolkové" -- povědomí rozorala rozmanitá krajská zřízení? Ne nepodobně jako komunisté rozorali na venkově SR a ČR ty dřívější meze mezi polnostmi a vztahy mezi lidmi!)

3. Nu a do třetice: Tou zmínkou o Romech jsem se nikterak nemínil otírat o aktuální popularitu vsetínské radnice. (Samozřejmě že žádná nová "dislokace" není řešením složitého problému, který nepůsobí výlučně Romové.)

Ještě mě napadlo pro ta tři malá zastavení jako douška staré ruské úsloví: "Slovo není vrabec. Vyletí, a již je nechytíš!" Taky takto nechtíce -- že by "podvědomě"? -- ukazujeme, jací jsme, aniž si to valně připouštíme. Nebo ano? Jsme jiní?! Odměřujeme jak myšlenky, tak tím spíše pronesená slova s uvážlivostí odpovídající věci a adresátům, na něž se obracíme? S vědomím jisté zodpovědnosti za to, co a jak říkáme? Zároveň vždy s pocity jisté pokory před privilegiem smět se obracet třeba na úctyhodné centrální kolegium nebo statisíce důvěřivě naslouchajících lidí najednou?

Nechci zneužívat trpělivosti čtenáře. Pouhá upozorňování žel nestačí. Jen pro ilustraci přikládám pár příkladů. Další lze najít ve ČLÁNCÍCH AUTORA. Že v tomto "žánru" hřešíme "jeden furt", lze si snadno ověřit:

Memento 12 aneb: jak napsat výraz "Čech"?

Memento 15 aneb kde se vzali diZidenti?

NOVA zatím netuší, že už nejsme "východoevropský" stát?

Jaká je cena českých symbolů? Reportér se nedívá? Nebo taky neví?

Proč jako stat dodnes nemáme pro svět jednoslovné jméno?!

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce