20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi

Chtěl bych tímto dopisem protestovat proti informační blokádě České televize, týkající se názorů proti instalaci americké vojenské základny na našem území.

Za celých devět měsíců, po které se o tomto problému diskutuje, poskytla Česká televize odpůrcům základen jen asi pět minut času na prezentaci vlastních názorů. Naproti tomu zastánci základen měli k dispozici vždy téměř celý pořad. Občanské iniciativě Ne základnám bylo úplně znemožněno účinkování ve studiu. Přitom tato inciativa vlastně zahájila diskusi o tomto velice choulostivém tématu.

V demokratické společnosti bývá zvykem, že přednese-li někdo argumenty, proč by u nás měla být vybudována vojenská základna, pak by měl být dán stejný prostor i zastáncům opačného názoru. Tedy, proč by tu žádná základna být neměla.

Platící koncesionář má právo slyšet oba dva názory. To, aby někde uvnitř veřejnoprávní instituce seděl jakýsi politický pracovník a třídil názory na "vhodné" a "nevhodné" je naprosto nepřijatelné. Odporuje to samotným principům veřejnoprávní instituce. Domnívám se, že názor, aby o případné instalaci nebo neinstalaci základny rozhodlo celonárodní referendum, není v žádném případě proti pravidlům demokracie a měl by mu být poskytnut stejný prostor, jaký mají příznivci základny

Z tohoto důvodu žádám Radu České televize, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a stálé mediální výbory Senátu a PSČR aby provedly prošetření, zda Česká televize poskytuje shodný čas pro prezentaci názorů obou těchto stran a zda svým jednáním neomezuje svobodu projevu zastáncům obou názorů, případně právo občana být informován. Dále žádám o přešetření, zda ČT neporušuje odstavce 5.4, 5.6, 5.12 Kodexu ČT. Neobjektivitou můžou být porušovány i články 1,6,16 a 18 téhož dokumentu.

Umístění takové základny na našem území by mohlo mít dopad na občany ČR; dle mezinárodního práva je vyhlášení války dvoustranným aktem a napadený stát má tedy legální právo útočit na vojenská zařízení napadajícího státu. Ať už jsou umístěna na jeho území, nebo na území třetí, nezúčastněné země. Z tohoto důvodu by jakékoliv takovéto zařízení mohlo mít zásadní vliv na bezpečnost občanů ČR. Informace o tomto tématu by podle článku 5.4 měly mít vysokou prioritu.

Pokud bude zjištěno pochybení České televize, žádám aby byla přijata taková opatření v personální rovině, aby k podobným nedostatkům nemohlo nadále docházet.

Děkuji předem za vyřízení stížnosti.

Tomáš Franke

V Praze dne 15. 3. 2007.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu   
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
19. 3. 2007 O demonstraci proti válce v souvislostech David  Pazdera, Veronika Sýkorová
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít   
19. 3. 2007 Rakety, radar, referendum Stanislav  Vozka
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula