20. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2007

Prodej akcií ČEZ

Vláda se chystá prodat 7% akcií největší a nejziskovější firmy v její správě. Opět připomínám, že pánové z vlády nejsou vlastníky majetku , ale pouze jeho správci. Na což rádi zapomínají.

Formálně na to jistě vláda má právo a získá tak hotovost k použití jinde.

Zde možná by bylo dobré si pro nás neekonomy a laiky zopakovat několik daností okolo chodu akciových společností nejen v Čechách.

Především proč akciové společnosti emitují akcie? Důvodem je získání kapitálu k uskutečnění projektu nebo provozu perspektivní firmy. Lidé projektu či firmě věří a tak nakupují akcie s vyhlídkou budoucího zisku. Ten může být v podobě dividend - jakýchsi úroků z vložených peněz nebo v podobě prodeje akcií, které mezítím získaly na ceně.

V tomto konkrétním případě stát vlastní akcie na základě vložení majetku, který ovšem byl většinově vybudován již za dob minulých, a to z daní nás všech. Rovněž poněkud schizofrenní situace je ta, že stát o svých ziscích (ziscích firmy) nemalou měrou rozhoduje ovlivňováním cen energie. Cen, které platíme my. Potažmo čemusi, co je náš majetek.

Jaký význam má takzvaná blokační majorita, neboli vlastnictví 2/3 akcií? Pravidla řízení a vlastnictví akciové společnosti jsou poměrně pevná a daná obchodním zákoníkem. Je několik zásadních věcí, jejichž rozhodnutí je svěřeno pouze souhlasu 2/3 (a více) akcionářů.

Ta zcela zásadní je otázka navýšení základního jmění. Při rozhodnutí o jeho navýšení se ostatní akcionáři musí smířit buď s jeho dorovnáním nebo ztrátou ceny svého podílu. Tím ovšem i velikosti svého vlivu na chod firmy. Tento mechanismus je základem tzv. násilného převzetí firmy. Pokud vláda ztratí tuto blokační majoritu, nelze tuto situaci vyloučit. A pokud se bavíme o strachu z Ruských energetických koncernů tak je třeba jednoznačně konstatovat, že náš energetický "gigant" je proti těmto hráčům jenom drobek...

Poslední věc, o které se chci zmínit je "pojistka" vlivu - totiž, že ČEZ svoje akcie odkoupí sám. Zase pro laické porozumění této transakce bych se zmínil o dvou aspektech.

Především co je to ČEZ? Firma. OK. Ale rozhoduje management a ten také nakládá s evtl. vlastněnými akciemi. Jinými slovy cosi jako v Čechách mnohokrát "osvědčená" manažerská privatizace.

Druhý aspekt je to, že ČEZ by měl státu - správci majetku, zaplatit z majetku firmy cca 36 miliard Kč. Nejsem ekonom a promiňte přímý slovník laika, ale to by bylo něco, na co se v Čechách vžil hezký termín - tunelování.

V anglické terminologii učeně - vyvedení aktiv z firmy. Jedním z podstatných aktiv jsou peníze a pokud si vlastník (v tomto případě správce) bere z firmy peníze, tak jí prostě tuneluje. Neznám finanční bilanci ČEZ, ale zase svým prostým rozumem si nedovedu představit, že je schopná vyplatit 36 miliard peněz bez mrknutí oka. Asi by to musela řešit úvěrem a to jsme zase někde v polovině devadesátých let...

Naši politici na všech úrovních velmi rychle zapomínají, že nehospodaří se svým majetkem. Ten majetek jim byl pouze svěřen, v dobré víře, že budou hospodařit lépe než my. Ale součástí každého správcovství by jednak mělo být zcela pravdivé informování vlastníka, co se s jeho majetkem děje, a na druhé straně elementární vlastnost pro dobrého správce a to sice - zákaz vlastníka okrádat.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2007
20. 3. 2007 Nebavte se s Českou televizí, nevysílá pravdu
20. 3. 2007 Co ČT natočila a co pak odvysílala Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Věc: Stížnost na názorovou blokádu v České televizi Tomáš  Franke
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
20. 3. 2007 Jan Tamáš se s námi nechtěl bavit
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
20. 3. 2007 Střední Evropa "produkuje vynikající programátory"
20. 3. 2007 Práva v americkém a čínském světě Oskar  Krejčí
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
9. 3. 2007 Jací jsme?
20. 3. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
20. 3. 2007 Prodej akcií ČEZ Petr  Wagner
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 3. 2007 Politolog Rudolf Kučera "je aktivistou sudetoněmeckého landsmanšaftu"
20. 3. 2007 Podíl v SKS nemám, členem landsmanšaftu nejsem, titulu profesor nepoužívám a holocaust nezpochybňuji Rudolf  Kučera
20. 3. 2007 Výpis z obchodního rejstříku ČR: "Rudolf Kučera"
20. 3. 2007 Hospoda prapůvodním místem svobody
20. 3. 2007 Topolánkova "občanská demokracie" podobná "demokracii" srpu a kladiva Zdeňka  Ullmannová
20. 3. 2007 Varujeme ! Jiří  Vraný
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Kolektivisté vracejí úder Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Kuřáci a nekuřáci na tom nejsou stejně Jan  Mertl
20. 3. 2007 Zrodil se nám ve Střední Evropě nový stát? Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 AlonZo zvítězil na celé čáře nad Sapaterem! Miloš  Dokulil
20. 3. 2007 Malá poznámka o španělské fonetice Darina  Martykánová
20. 3. 2007 Překročení postmoderny Jiří  Olšovský
20. 3. 2007 STK - stanice technické kontroly a školy Bohumír  Tichánek
19. 3. 2007 "Boj o radar" vstupuje do další etapy Pavel  Čámský
19. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu II Zdeněk  Jemelík
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
19. 3. 2007 Proč BL vadí studium neblahých stránek české historie? Miroslav  Šuta
19. 3. 2007 Proč v Britských listech nekádrujeme autory podle údajné spolupráce s StB? Jan  Čulík
19. 3. 2007 Tendenční Respekt
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc
19. 3. 2007 Smutné výročí Charty 77 Eduard  Vacek
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít
19. 3. 2007 Březen 2007: Topolánkova vláda selhala Boris  Cvek
19. 3. 2007 Proč bereme ohledy na druhé Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
19. 3. 2007 Americký neoimperialimus a iniciativa Ne základnám Milan  Valach
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce